Viktig info til våre kunder!

Grunnet nasjonal lansering av Elhub «fryses» strømmarkedet i store deler av februar. For deg som kunde betyr det at du ikke får byttet strømleverandør i perioden 23.01 – 18.02. Dette gjelder ALLE strømleverandører! Du kan fortsatt legge inn bestilling, men leverandørbytte skjer først i uke 8-9. Les mer her.

09.12.2013

Hvorfor peker «alle» på elbilen?

[caption id="attachment_1025" align="aligncenter" width="605"] Foto: Ståle Frydenlund[/caption]

I følge Elbil.no er det ikke elbilen som er problemet i kollektivfeltet. Hovedproblemene mener de er kryssende bensin- og dieselbiler som skal inn på E18 mellom Asker og Oslo, en håpløst utdatert motorvei og bussenes rutetabeller.

I mediene får elbilene oftest det meste av skylden for at bussene på denne strekningen har det litt trangere enn før.

Men faktorene innledningsvis blir gjerne glemt når elbilenes tilgang til kollektivfeltet omtales. Sist av TV2 og VG i forrige uke. De valgte kildene er, ikke overraskende, ofte kritiske til elbilens tilstedeværelse. Ikke sjelden er faktagrunnlaget for de sterke meningene tvilsomt. Rent journalistisk er det mulig å forstå medienes valg av konfliktlinje, men den betyr dessverre at store deler av bildet ikke blir presentert.

Det mange glemmer, er at rushtiden hadde blitt enda verre for de fleste uten elbilene i kollektivfeltet. Trafikken flyter bedre når samtlige tre kjørefelt benyttes.

Det bør dessuten ikke være slik at de bensin- og dieseldrevne bilene på veien ikke skal diskuteres. Å kjøre en slik personbil til byen bør slett ikke være noen menneskerett.

Satt på spissen: Av hensyn til luft- og støyforurensning i by og bynære miljø kan det være like fornuftig å innføre begrensninger på slike biler som å vurdere innsnevring av elbilenes tilgang til E18-kollektivfeltet. Det kan for eksempel skje ved at disse bilene kun får benytte midtre felt.

Mye mer enn Asker-Oslo

Den største fordelen med den norske elbilpolitikken er at den inneholder noe som passer for de fleste. Nesten uansett hvor man bor kan man finne noe som motiverer til kjøp av en miljøvennlig og energieffektiv elbil. Uansett velger man riktig.

Men ofte får Norsk Elbilforening inntrykk av at kollektivfeltet mellom Asker og Oslo er den eneste norske elbilsaken, og særlig dersom vi ser på den løpende nyhetsdekningen. En påfallende fellesnevner er premisset om at elbilene må ut hvis bussene får problemer med å komme seg frem. Dette premisset finner vi grunn til å imøtegå kontant før debatten sklir helt ut.

 

Hovedproblemet er snarere bensin- og dieselbilister som bruker lang tid på å finne sin plass i høyre kjørefelt. Førere som gjerne skal en, to, tre, fire, kanskje fem eller ti biler lengre frem for å spare tid i køen de uansett må inn i. Før de ofte blir tvunget til å stoppe, og med det hindrer flyten. Det trengs ikke mange slike bilister for å skape dårlig fremkommelighet i kollektivfeltet. Hvem nevner det i diskusjonen? (Alle foto: Ståle Frydenlund)

Nok en faktor vi savner når elbilene gjøres til syndere i kollektivfeltet: Fjerner man 1.000 elbiler fra kollektivfeltet i morgenrushet, vil det - nøkternt anslått - medføre minst en mil ekstra kø fordelt på de to andre kjørefeltene (dersom man regner ti meter pr. bil).

Dersom elbilene skal inn i den vanlige køen igjen på sikt; hva skjer da?

Våre konkrete forslag

Elbiler løser slett ikke alle trafikkproblemer. Mer blåøyde er vi ikke. Det er imidlertid et uomtvistelig faktum at elbilene bidrar til bymiljø uten eksos og med langt mindre støy enn konvensjonelle biler. Likevel ser vi at det må inn noen reguleringstiltak på lengre sikt, siden trafikken i kollektivfeltet vil bli en utfordring, uansett hvilke briller man har på.

Årets eventyrlige salg av elbiler, med nesten en dobling av bestanden, er slik sett både gledelig og utfordrende. Norsk Elbilforening har derfor utarbeidet flere konkrete forslag til hvordan vi kan legge til rette for elbilenes fremtid i kollektivfeltet:

Køen tvers over kollektivfeltet, fra tilførselsveier til E18, representerer etter vårt syn det største problemet. Man kan se for seg ulike måter å regulere kryssingen, som ved å sette opp «smarte» skilt i rushtiden (07.00-09.00) som regulerer påkjøringen for konvensjonelle biler. Det er også mulig å endre påkjøringsrampene, med egne «ventefelt» mellom kollektivfelt og høyre felt. Dette tiltaket vil bedre trafikkflyten drastisk.
En annen mulighet er at fartsgrensen i kollektivfeltet settes til 60 km/t i rushtiden, ved hjelp av samme type skilt, slik at elbiler og taxier får automatisk vikeplikt for bussen når den skal ut fra holdeplass.
Det er også mulig å se for seg at man har et eget kjørefelt på motorveien for rene nullutslippskjøretøy og sambruk (to eller flere personer i bilen). Her kan biler som går på tradisjonelle drivstoff også kjøre gitt at det er flere ombord.

Lenge til ny vei

Uansett hvordan vi vrir på det, er det grunnleggende problemet langs E18 Vestkorridoren likevel en motorvei som ble dimensjonert for mer enn 40 år siden. Motorveien er håpløst utdatert, og er ikke i nærheten av å være i stand til å håndtere trafikken den daglig blir utsatt for.

At det nå omsider er blitt litt fart i sakene med hensyn til utbygging av ny E18, er bra. I årene som kommer må vi uansett leve med dagens veistrekning, der hovedproblemet i kollektivfeltet hovedsakelig er den kryssende trafikken - sekundært at veien i seg selv altså er underdimensjonert.

En tredje og svært viktig faktor er konflikten mellom bussjåføren og rutetabellen. Vi lar det være et åpent spørsmål om rutetabeller bør justeres med noen minutter, og konstaterer heller kort at det faktisk ikke er flere enn fire bussholdeplasser langs E18 mellom Sandvika og Skøyen; på Ramstadsletta, ved Høvik, ved Strand og ved Lysaker (mellom de to sistnevnte er kollektivfeltet avbrutt).

Norsk Elbilforening vil selvsagt jobbe utrettelig med denne saken fremover. Det inkluderer selvsagt også å bidra til bedre interaksjon mellom elbil og kollektivtrafikk. Et viktig tema her er gratis innfartsparkeringer, slik at en eventuell innsnevring av kollektivfeltet på lengre sikt vil få mindre praktisk betydning. Ved bruk av tog, såfremt kapasiteten her faktisk er god nok, vil dette kunne gi helt utslippsfrie reiser fra hjem til jobb.

Vi er opptatt av å være konstruktive i debatten, men vil aldri akseptere at en avgjørelse om innsnevring av kollektivfeltet fattes på sviktende grunnlag.

Les mer om elbiler her: Elbil.noLansering av Elhub: Dette betyr det for deg som kunde

I slutten av januar implementerer Statnett Elhub, en felles nasjonal måledatabase. Som følge av det «fryses» kraftmarkedet i perioden 01.02.2019 – 18.02.19, og det omfatter alle strømleverandører og netteiere i Norge.

Les mer

Klimakabler til Europa

Anders Skonhoft hevder i Klassekampen 2. januar at eksport av fornybar energi til Europa ikke bidrar til lavere utslipp av klimagasser. Det er feil, skriver EnergiNorge.

Les mer

Markedskommentar uke 3 2019

Denne uken har temperaturene vært langt lavere sammenlignet med forrige uke som har gitt spotprisene et løft, og som også markerer starten på en lengre kuldeperiode. Langtidsvarselet viser dominerende høytrykk som vil gi mindre vind, mindre nedbør og lavere temperaturer som vil gi høye spotpriser fremover.

Les mer

Markedskommentar uke 2 2019

Denne uken har vært relativt mild med temperaturer over normalen og med nedbørsmengder og vind rundt normalen for årstiden. Terminmarkedet holder fortsatt stand og er høyt priset.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?