14.03.2015

Hvordan blir strømprisene fremover?

Kraftmarkedet har god ressurstilgang i øyeblikket.


Denne vinteren har vært preget av høye temperaturer og en god del nedbør. Det har gjort at strømprisene har holdt seg på et lavt nivå. Hydrologisk balanse (summen av magasinfylling, snøen som ligger i fjellet og tilsig fra elver og terreng) er over normalen for årstiden.

Det ligger et høytrykk over Skandinavia i øyeblikket men til tross for det er temperaturene høye. Nye lavtrykk er ventet inn i slutten på neste uke. Det gjør at de fremtidige kraftprisene fortsetter å falle.

Som figuren  viser har spotprisene vært  lave i 2015. Spotprisene i grafen representerer systemprisen, fellesprisen for Skandinavia. Spotprisene er oppgitt med påslag til strømleverandør og mva.  Vi ser at spotprisen i en kort periode bikket 50 øre/kWh tidlig i 2013, men har sunket etter det.System 13.03.2015

Spotprisen i uke 10 for Sør-Norge ligger marginalt lavere enn på samme tid i fjor.

Våre nordlige landsdeler har med få unntak fulgt det svenske spotprisnivået. Oversikt over spotprisene i våre ulike landsdeler er synliggjort i grafen under. Den høyeste prisbanen (lilla) er for Midt-Norge, den lave(blå) er for Nord-Norge . Spotprisene er oppgitt med påslag til strømleverandør og mva. Kunder  nord for Trøndelag betaler ikke mva derfor er prisen lavere her enn for kundene i Midt-Norge. Mer om strømpriser engros finner du på Nordpool her.

Spotprisene 13.03.2015

 

Hvordan er situasjonen i øyeblikket?


Vi har i øyeblikket en god hydrologisk balanse for Skandinavia.  Summen av magasinfyllingen, snøen i fjellet og tilsig fra elver og terreng er  6,0 TWh over normalen for årstiden. Det meldes om 2,5  TWh mindre enn normalt med nedbør over Skandinavia neste 10 døgn. Det skal blir varmere enn normalt i hele perioden. I slutten på neste uke vil vi få nye lavtrykk inn fra vest og trolig over normalt med nedbør.

Magasinfyllingen er på 42,2 % for Skandinavia. Normalen for årstiden er 41,5 %. Det ligger noe mer snø i fjellet enn normalt.

Kjernekraftproduksjonen i Skandinavia går på 77 % av full produksjon. Ringhals 2 har ligget ute for reparasjon av en lekkasje men er på veg inn og vil være i full produksjon fra lørdag 14.03. Forsmark 1 har pågående vedlikehold og forventes tilbake på nett 23.03.2015. I tillegg ligger Oscarshamn 2 ute for omfattende sikkerhetsarbeid.

Marginalkostnaden for produksjon fra kullkraftverkene i Skandinavia er på ca. 27,5 øre/kWh som er en del høyere enn spotprisene i øyeblikket.

Forbruket i Skandinavia er på ca 56 200 MW. Det produsere ca 33 500 MW fra vannkraft, 9 400MW fra termisk, 3 500 MW fra vind, 9 400 MW fra kjernekraft og 800 MW uspesifisert.

Hva er spotpris?


Vet du forresten hva spotpris egentlig er og hvordan den beregnes? Denne beregnes hver dag, 7 dager i uka, av den nordiske kraftbørsen (Nord Pool ASA) på bakgrunn av aktørenes samlede kjøps- og salgsanmeldinger for neste døgn. Mer om hva spotpris faktisk er og hvordan beregningene gjøres kan du lese her.

Oppsummering


I øyeblikket har vi et gunstig strømprisnivå. Det er meldt inn nye lavtrykk fra slutten av neste uke og vi forventer at spotprisene vil falle ytterligere.

Vedlikeholdet og  reparasjonen av kjernekraftreaktorene er i rute. To reaktorer skal inn i løpet av nærmeste fremtid. Vi har i tillegg god hydrologisk balanse i Skandinavia. Dette er faktorer som har gunstig innvirkning på strømprisene i tillegg til all den fornybare energien som har kommet på nett de senere årene, hovedsakelig vindkraft.

For priser ut til kunder, kan du se våre kraftavtaler her.

Årlige strømutgifter historisk og forventet. Det er benyttet et normalforbruk på 20 000 kWh som grunnlag for beregningene. Påslag og mva er inklusive. Som vi ser ser det bra ut for lommeboka fremover.

Årlige strømutgifter 13.03.2015

 

 

 

Skrevet av Jan Jansrud

Flere nettselskap må sette opp nettleien fra 2018

Tre av fire strømkunder må regne med økt nettleie neste år. Det viser en undersøkelse blant Energi Norges medlemsbedrifter. Årsaken er store investeringer i strømnettet.

Les mer

Væromslag førte til 15 prosent lavere kraftproduksjon i Norge

Norge får mellom 95 og 97 prosent av sin strøm fra vannkraftverkene. Så lenge det er nok vann i vannmagasinene kan kraftproduksjonen økes og senkes for å tilpasses etterspørselen.

I forrige uke ble det brukt markant mindre av vannreservene enn i uken før, og fyllingsgraden på landsbasis ligger nå på 78,1 prosent.

Les mer

Verdens største flytende solpark produserer strøm

Kinas største vannkraftselskap har investert rundt 1,2 milliarder kroner i prosjektet. I går kunne anlegget produsere strøm.

Les mer

Stortingsflertallet kan vedta skjerming av små nettselskap

Senterpartiet la fredag frem et lovforslag i Stortinget som sikter mot å skjerme små nettselskap med færre enn 30.000 kunder fra det såkalte funksjonelle skillet

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]