29.03.2017

Hvis vi ikke lager enkle regelverk er det vanskelig å få til standardiseringen som digitaliseringen trenger

Foto: enerWE/Anders Lie Brenna

(Vekst.Media) Denne uken arrangeres Byggedagene på Oslo Plaza, og statsminister Erna Solberg var tilstede for å åpne konferansen og snakke litt om hvordan Norge skal bli en digital vinner.

Hun gjorde et poeng ut av at hun tidligere har vært boligminister, og erfaringene hun gjorde seg da.

– Jeg har holdt på med noen byggeprosjekter før da jeg var boligminister. Det har vært vanskelig å få alle firmaene i byggebransjen til å bruke de, og det har vært vanskelig å få alle kommunene til å ta det i bruk, sier Solberg.

Hun påpeker derfor at det er viktig at alle aktørene er med, samt at ting må forenkles og standardiseres hvis bransjen og Norge skal lykkes med digitalisering.

– Hvis vi ikke lager enkle regelverk er det vanskelig å få til standardiseringen som digitaliseringen trenger, sier Solberg.

Samtidig påpekte hun at det faktisk står ganske bra til på digitaliseringsfronten i Norge.

– Det er viktig å huske at Norge allerede er langt fremme på digitalisering, sier Solberg.

Hun trakk frem den digitale selvangivelsen som en av flere eksempler, og viste til at den prosessen var noe mer enn bare å digitalisere selvangivelsen. I arbeidet ble det også gjennomført forenklinger av regelverket, noe som stort sett var et gode selv om det også tvang frem endringer.

– I forenklingen er det en del nyanser som forsvinner, sier Solberg.

Hun mener at dette er nøkkelen for å få det til, og at det også ligger til grunn for arbeidet med å forenkle lovverket rundt byggesøknader og boligkravene.

– Det kan vi også gjøre i byggeprosesser og byggesøknader, sier Solberg.

Hun trakk frem at endringene er på gang, og viste til den kommende etinglysningen.

– Rett over påske kommer det en ny tjeneste for etinglysning. Boligkjøpere må i dag gjennom en lang papirbasert prosess. Nå har vi digitalisert denne prosessen, og samfunnsgevinsten vil bli opp mot 1,3 milliarder kroner over 15 år, sier Solberg.

Det stopper heller ikke med det.

– I fremtiden skal vi ha datamaskiner til å kontrollere om planene og tegningene innfrir kravene, sier Solberg.

Selv om digitaliseringen i stor grad består i å lage datasystemer som helt eller delvis overta forskjellige deler av prosessene, er ikke dette noe som stiller mindre krav til menneskene som jobber med faget. Tvert imot.

– Det trengs kompetanse i kommunene, i byggenæringen og i offentlige etater slik at det blir mulig å gjennomføre, sier Solberg.

Statsministeren trakk spesielt frem behovet for å gi de unge en mulighet til å lære, og var tydelig på at bransjen må ta tak for å løfte satsingen på lærlinger.

– Da må vi ha lærlinger rundt omkring. Dere må sørge for at de 9000 som ikke får lærlingplasser får det, sier Solberg.

Avslutningsvis var statsministeren optimist på vegne av bygg- og anleggsbransjen.

– Det er kanskje ingen sektor som er mer avhengig av digitalisering i offentlig sektor enn byggenæringen. Digitalisering kommer til å forandre alle bransjer, og jeg er sikker på at byggebransjen er en av de som kommer til å merke det mest, sier Solberg.

Bytte av strømmålere har vært en suksess

97 prosent av alle målepunkter i Norge har fått ny strømmåler per januar 2019, ifølge ny statusrapport fra NVE. Investeringskostnadene er også 1 milliard kroner lavere enn forventet.

Les mer

Markedskommentar mai 2019

Hydrologisk balanse var tidlig i mai dårligere enn på samme tid enn i fjor. Nedbør de siste dagene samt varsler om mer nedbør fremover vil dog være med å bedre denne.

Les mer

Markedskommentar uke 19 2019

I løpet av ukens seks første dager har systemprisen variert mellom 40 og 43 øre/kWh, mot 28-40 øre/kWh tilsvarende dager i forrige uke.

Les mer

Bygger Nordens største batteri

Det finske vindkraftselskapet TuuliWatti Oy bygger Nordens største batteri til 3,5 millioner euro i vindparken Viinamäki i Finland.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?