29.03.2017

Hvis vi ikke lager enkle regelverk er det vanskelig å få til standardiseringen som digitaliseringen trenger

Foto: enerWE/Anders Lie Brenna

(Vekst.Media) Denne uken arrangeres Byggedagene på Oslo Plaza, og statsminister Erna Solberg var tilstede for å åpne konferansen og snakke litt om hvordan Norge skal bli en digital vinner.

Hun gjorde et poeng ut av at hun tidligere har vært boligminister, og erfaringene hun gjorde seg da.

– Jeg har holdt på med noen byggeprosjekter før da jeg var boligminister. Det har vært vanskelig å få alle firmaene i byggebransjen til å bruke de, og det har vært vanskelig å få alle kommunene til å ta det i bruk, sier Solberg.

Hun påpeker derfor at det er viktig at alle aktørene er med, samt at ting må forenkles og standardiseres hvis bransjen og Norge skal lykkes med digitalisering.

– Hvis vi ikke lager enkle regelverk er det vanskelig å få til standardiseringen som digitaliseringen trenger, sier Solberg.

Samtidig påpekte hun at det faktisk står ganske bra til på digitaliseringsfronten i Norge.

– Det er viktig å huske at Norge allerede er langt fremme på digitalisering, sier Solberg.

Hun trakk frem den digitale selvangivelsen som en av flere eksempler, og viste til at den prosessen var noe mer enn bare å digitalisere selvangivelsen. I arbeidet ble det også gjennomført forenklinger av regelverket, noe som stort sett var et gode selv om det også tvang frem endringer.

– I forenklingen er det en del nyanser som forsvinner, sier Solberg.

Hun mener at dette er nøkkelen for å få det til, og at det også ligger til grunn for arbeidet med å forenkle lovverket rundt byggesøknader og boligkravene.

– Det kan vi også gjøre i byggeprosesser og byggesøknader, sier Solberg.

Hun trakk frem at endringene er på gang, og viste til den kommende etinglysningen.

– Rett over påske kommer det en ny tjeneste for etinglysning. Boligkjøpere må i dag gjennom en lang papirbasert prosess. Nå har vi digitalisert denne prosessen, og samfunnsgevinsten vil bli opp mot 1,3 milliarder kroner over 15 år, sier Solberg.

Det stopper heller ikke med det.

– I fremtiden skal vi ha datamaskiner til å kontrollere om planene og tegningene innfrir kravene, sier Solberg.

Selv om digitaliseringen i stor grad består i å lage datasystemer som helt eller delvis overta forskjellige deler av prosessene, er ikke dette noe som stiller mindre krav til menneskene som jobber med faget. Tvert imot.

– Det trengs kompetanse i kommunene, i byggenæringen og i offentlige etater slik at det blir mulig å gjennomføre, sier Solberg.

Statsministeren trakk spesielt frem behovet for å gi de unge en mulighet til å lære, og var tydelig på at bransjen må ta tak for å løfte satsingen på lærlinger.

– Da må vi ha lærlinger rundt omkring. Dere må sørge for at de 9000 som ikke får lærlingplasser får det, sier Solberg.

Avslutningsvis var statsministeren optimist på vegne av bygg- og anleggsbransjen.

– Det er kanskje ingen sektor som er mer avhengig av digitalisering i offentlig sektor enn byggenæringen. Digitalisering kommer til å forandre alle bransjer, og jeg er sikker på at byggebransjen er en av de som kommer til å merke det mest, sier Solberg.

Varsler endringer i strømprisportalen før jul

Forbrukerrådet tar grep for å hindre at lokkeavtaler kommer på topp på portalen Strømpris.no, og varsler at lengden på avtalen vil få en avgjørende betydning for plassering på listen.

Les mer

Markedskommentar uke 45 2019

Denne uken har gradestokken krøpet langt ned på minussiden og det har fått direkte følger for spotprisene. Det toppet seg på onsdag med over 53 øre/kWh i gjennomsnitt for hele døgnet. I timen mellom 18 og 19 var timesprisen helt oppe på 85,7 øre/kWh. Årsaken til de høye prisene er kombinasjonen kaldt vær og lite vind.

Les mer

Markedskommentar uke 43 2019

Spotprisene i forrige uke på Østlandet i prisområde NO1 ble marginalt høyere enn uken før og endte på 36,4 øre/kWh. Denne uken er høyere priset og ser ut til å bli rundt 37,9 øre/kWh.

Les mer

NVE varsler gradvis innføring av effekttariffer

NVE vil lansere flere forskjellige modeller for effekttariffer, og disse kan innføres gradvis over flere år, ifølge et nytt forslag til innretning av nettleien som snart sendes ut på høring.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?