29.03.2017

Hvis vi ikke lager enkle regelverk er det vanskelig å få til standardiseringen som digitaliseringen trenger

Foto: enerWE/Anders Lie Brenna

(Vekst.Media) Denne uken arrangeres Byggedagene på Oslo Plaza, og statsminister Erna Solberg var tilstede for å åpne konferansen og snakke litt om hvordan Norge skal bli en digital vinner.

Hun gjorde et poeng ut av at hun tidligere har vært boligminister, og erfaringene hun gjorde seg da.

– Jeg har holdt på med noen byggeprosjekter før da jeg var boligminister. Det har vært vanskelig å få alle firmaene i byggebransjen til å bruke de, og det har vært vanskelig å få alle kommunene til å ta det i bruk, sier Solberg.

Hun påpeker derfor at det er viktig at alle aktørene er med, samt at ting må forenkles og standardiseres hvis bransjen og Norge skal lykkes med digitalisering.

– Hvis vi ikke lager enkle regelverk er det vanskelig å få til standardiseringen som digitaliseringen trenger, sier Solberg.

Samtidig påpekte hun at det faktisk står ganske bra til på digitaliseringsfronten i Norge.

– Det er viktig å huske at Norge allerede er langt fremme på digitalisering, sier Solberg.

Hun trakk frem den digitale selvangivelsen som en av flere eksempler, og viste til at den prosessen var noe mer enn bare å digitalisere selvangivelsen. I arbeidet ble det også gjennomført forenklinger av regelverket, noe som stort sett var et gode selv om det også tvang frem endringer.

– I forenklingen er det en del nyanser som forsvinner, sier Solberg.

Hun mener at dette er nøkkelen for å få det til, og at det også ligger til grunn for arbeidet med å forenkle lovverket rundt byggesøknader og boligkravene.

– Det kan vi også gjøre i byggeprosesser og byggesøknader, sier Solberg.

Hun trakk frem at endringene er på gang, og viste til den kommende etinglysningen.

– Rett over påske kommer det en ny tjeneste for etinglysning. Boligkjøpere må i dag gjennom en lang papirbasert prosess. Nå har vi digitalisert denne prosessen, og samfunnsgevinsten vil bli opp mot 1,3 milliarder kroner over 15 år, sier Solberg.

Det stopper heller ikke med det.

– I fremtiden skal vi ha datamaskiner til å kontrollere om planene og tegningene innfrir kravene, sier Solberg.

Selv om digitaliseringen i stor grad består i å lage datasystemer som helt eller delvis overta forskjellige deler av prosessene, er ikke dette noe som stiller mindre krav til menneskene som jobber med faget. Tvert imot.

– Det trengs kompetanse i kommunene, i byggenæringen og i offentlige etater slik at det blir mulig å gjennomføre, sier Solberg.

Statsministeren trakk spesielt frem behovet for å gi de unge en mulighet til å lære, og var tydelig på at bransjen må ta tak for å løfte satsingen på lærlinger.

– Da må vi ha lærlinger rundt omkring. Dere må sørge for at de 9000 som ikke får lærlingplasser får det, sier Solberg.

Avslutningsvis var statsministeren optimist på vegne av bygg- og anleggsbransjen.

– Det er kanskje ingen sektor som er mer avhengig av digitalisering i offentlig sektor enn byggenæringen. Digitalisering kommer til å forandre alle bransjer, og jeg er sikker på at byggebransjen er en av de som kommer til å merke det mest, sier Solberg.

Rapport: Vind- og solkapasitet vil dobles i Sverige før 2030

Fornybarkapasiteten, ekskludert vannkraft, i Sverige er ventet å øke fra 14,8 GW i 2019 til 30,4 GW i 2030, ifølge en ny rapport fra Global Data.

Les mer

Elsikkerhet i Landbruket - Energisenteret

Visste du at nærmere syv av ti branner i landbruket har en elektrisk årsak? Det har Energisenteret i Hunderfossen Eventyrpark tenkt å gjøre noe med.

Les mer

Markedskommentar uke 26 2019

Spotprisene har i uke 26 vært på samme nivå som i forrige uke og har ligget rundt 30 øre/kWh, med mindre variasjoner fra dag til dag.

Les mer

Markedskommentar uke 24 2019

Etter flere uker med store nedbørsmengder er den hydrologiske balansen forbedret med rundt 6 TWh siden starten av juni. Denne uken vil mest sannsynlig ende på normale nedbørsmengder i Norge, men bare rundt halvparten av normalen i Sverige. Fremtidsmarkedet har svekket seg med nesten 2 øre i fronten og rundt et halvt øre på de lengre kontraktene.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?