16.09.2014

Visste du at John F. Kennedy var arkitekten bak dette?

John_F._Kennedy,_White_House_photo_portrait,_looking_up

Forbrukerrådet Jorge Jensen

Privatlivet – og de åtte forbrukerrettighetene. "John F. Kennedy, White House photo portrait.

For min del har de fleste junidagene så langt gått med til å diskutere forbrukerrettigheter i Washington D.C. med andre forbrukerorganisasjoner, myndighetsorganer og dignitærer fra begge sidene av Atlanterhavet. Det føles ganske så riktig å diskutere forbrukerrettighetene nettopp her og med disse aktørene. Ikke bare fordi Washington er en storslagen by eller fordi byen forvalter så mye makt, som også påvirker oss alle. Washington er miljøet er John F. Kennedy formulerte de fire forbrukerrettighetene, som seinere ble utvidet med ytterligere fire. De åtte rettighetene er på en eller annen måte bærebjelker i virksomheten til alle forbrukerorganisasjoner. De åtte rettighetene er

1 .Retten til trygge produkter

beskyttelse mot produkter, produksjonsprosesser og tjenester som utgjør en trussel

2. Retten til å bli informert

tilgang til de fakta som er avgjørende for å gjøre informerte valg og å være beskyttet mot uærlig eller villedende markedsføring og merking

3. Retten til å kunne velge

mellom ulike produkter og tjenester, til konkurransedyktige priser og god kvalitet

4. Retten til å bli hørt

forbrukerinteressene skal være representert i utforming og iverksettelse av politiske vedtak og i utvikling av produkter og tjenester

5. Retten til oppreisning /erstatning

rettferdig avgjørelse på et rettferdiggjort krav, inkludert erstatning for produkter og tjenester som er uriktig fremstilt eller mangelfull

6. Retten til forbrukerlære

å kunne tilegne seg kunnskap og ferdigheter som gjør den enkelte i stand til å ta informerte valg om produkter og tjenester – samt kjenne sine rettigheter og plikter og hvordan utøve dem

7. Retten til tilfredsstillelse av grunnleggende behov

å ha tilgang på essensielle produkter og tjenester

8. Retten til et helsemessig sunt miljø

å leve og virke i et miljø som ikke er skadelig for nåværende og fremtidige generasjoner.

Det er i år 50 år siden de fire første rettighetene ble formulert og 27 år siden samtlige åtte ble vedtatt av generalforsamlingen i FN. Likevel er de neppe kjent for allmennheten. Det er ikke nødvendigvis et problem. Det som kan være betenkelig. er at de alle er relevante, fortsatt. Og, kanskje med unntak av den siste rettigheten, er samtlige høyst relevante for forbrukere som manøvrerer i finansmarkedet.

Faktisk dreiet diskusjonen på det 13. årlige møtet i den transatlantiske forbrukerdialogen (TACD) om det skulle være plass for ytterligere en rettighet; retten til privatliv. Vår forbrukeratferd blir stadig mer digitalisert. Den digitale hukommelsen i leverandørenes datasystemer eller ”i skyen”, er uendelig. Kobles disse sammen, blir det et berg av informasjon som leverandørene har om oss forbrukere, ja mer enn hva vi har selv.

Tenk på  VG journalisten som fikk 150 siders referat fra mobilselskapet sitt om sine egne bevegelser (gjaldt bare forflytninger i de siste tre månedene) og kombiner dette med 1 222 siderne som Facebook måtte levere til studenten som insisterte å få utlevert alt de visste om han. Legg så til kortleverandørenes og bankenes kunnskap om ditt betalingsmønster, forsikringsselskapenes kunnskap ditt skademønster, strømleverandørene kunnskap om ditt varmtvannsforbruk, dagligvarehandelens kunnskap om matvanene, flyselskapenes kunnskap om ferievanene, bensinkortselskapenes kunnskap om kjørevanene dine og livsforsikringsselskapene, som vet om du vil bli syk/ufør, og som allerede har beregnet når du sannsynligvis dør. Skremmende?

Retten til privatliv inngår i FNs menneskerettigheter. Disse ble vedtatt i 1948. I artikkel 12 heter det at ingen må utsettes for vilkårlig innblanding i privatlivet. I 1948 hadde man ikke tenkt på produktleverandørenes IT-systemer, som et  utgangspunkt for vilkårlig innblanding. Debatten vil nok også dukke opp igjen. For mens man på vestsiden av Atlanteren har det politiske fokuset rettet mot beskyttelse av menneskers rettigheter, er det på østsiden vanligere å ha fokuset i politikken på beskyttelse av mennesket.

-----------------------

Foto. This image is a work of an employee of the Executive Office of the President of the United States, taken or made as part of that person's official duties. As a work of theU.S. federal government, the image is in the public domain. This media is available in the holdings of the National Archives and Records Administration, cataloged under the ARC Identifier (National Archives Identifier) 194255.

Markedskommentar uke 43 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 21,5 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 19,5 øre/kWh. Forventet pris for kommende uke er 18,5 øre/kWh for Sør-Norge.

Les mer

Tilsvar til Forbrukerrådets pressemelding 21.10.2020

Forbrukerrådet sendte 21.10.2020 ut en pressemelding om at 29 strømselskap klages inn for ulovlige avtaler. Gudbrandsdal Energi AS ber Forbrukerrådet dementerer dette grunnet feilaktige opplysninger.

Les mer

Markedskommentar uke 42 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 har den siste tiden steget betraktelig, fra rundt 3-4 øre/kWh de første dagene i oktober til over 20 øre/kWh de siste dagene denne uken.

Les mer

Markedskommentar uke 41 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 2,95 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 9 øre/kWh. Det er fremdeles svært lave kraftpriser i Norge og prisene ligger godt under prisene i våre naboland som Sverige, Danmark og Finland. Forventet pris for kommende uke er 15 øre/kWh for Sør-Norge.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?