Hjem > Siste nytt > Oppdatering. Strømprisene fremover

Oppdatering. Strømprisene fremover

Publisert 16.07.2014, sist oppdatert 05.09.2017

Spotprisen pr. 10.07.2014Slik tror aktørene strømprisene blir fremover.


Oppdatert 16. juli 2014. Grafikk: Gudbrandsdal Energi

Som figuren over viser har spotprisene hittil i år vært svært lave sammenlignet med fjoråret. Spotprisene  i figuren er oppgitt uten påslag og mva. Det er systemprisen (fellesprisen for Skandinavia) som er oppgitt i prognosen. Hovedårsaken til de lave strømprisene har sin årsak i vinteren som var, en nedbørrik og varm vinter. I øyeblikket er spotprisene i sør relativt lave, mens de for Midt- og Nord Norge er noe høyere. Våre nordlige landsdeler har fulgt det svenske spotprisnivået. Oversikt over spotprisene i våre ulike landsdeler er synliggjort i grafen under. Den høyeste prisbanen er for Midt- og Nord-Norge, mens den lave er for Sør-Norge. Mer om strømpriser engros finner du på Nordpool her.

Spotprisutviklingen i Norge hittil i år - områder

Men hvordan er situasjonen i øyeblikket?

Det meldes om  4,7  TWh mindre enn normalt med nedbør over Skandinavia neste 10 døgn. Det skal bli  varmere enn normalt i hele perioden. Årsaken er blokkerende høytrykk over Nord-Europa.

Vi har i øyeblikket en noe svekket hydrologisk balanse for Skandinavia.  Det vil si at summen av magasinfyllingen, snøen i fjellet og tilsiget fra elver og terreng er  på minus 12,0 TWh for årstiden. Som følge av dette har strømprisene for levering frem i tid gått noe opp.

Magasinfyllingen er på 74,5 % for Skandinavia. Normalen for årstiden er 74,2  %. Med ref. til hydrobalansen betyr det at vi har mindre snø i fjellet enn normalt.

Kjernekraftproduksjonen i Skandinavia går på 90,0 % av full produksjon. Alle kjernekraftreaktorene ligger inne så nær som Oscarshamn 2. Oscarshamn 2 ligger ute for omfattende sikkerhetsarbeid. Det er god kjernekraftproduksjon for årstiden.

Marginalkostnaden for produksjon fra kullkraftverkene i Skandinavia er på ca. 25,0 øre/kWh og er en del bestemmende for prissettingen i øyeblikket..

Forbruket i Skandinavia er nå på ca 40 000 MW. For å forsyne dette forbruket produseres det ca 23 000 MW fra vannkraft, 6 000 MW fra termisk, 2 000 MW fra vind og 10 000 MW fra kjernekraft.

Hva er spotpris?


Vet du forresten hva spotpris er og hvordan den beregnes? Spotprisen beregnes hver dag, 7 dager i uka, av den nordiske kraftbørsen (Nord Pool ASA) på bakgrunn av aktørenes samlede kjøps- og salgsanmeldinger for neste døgn. Dette kan du lese mer om her.

Oppsummering


I øyeblikket har vi et akseptabelt spotprisnivå. Det er lavt forbruk og strømregningene er hyggelige. Det ligger mye kjernekraftproduksjon inne og vi vurderer ressurssituasjonen i strømmarkedet til å være såpass god at vi forventer å se lave priser også ut juli. Vi ser dog en svekkelse av hydrologisk balanse. Aktørene i markedet tror på stigende strømpriser fra augustmåned og inn mot vinteren. Det pene været vi har i øyeblikket fortsetter å svekke hydrobalansen. Det er litt urovekkende, men normalt sett kommer det meste av regnet utover høsten så mye kan endre seg innen kulda setter inn.

For priser ut til kunde; les her

Billig strøm kan du lese mer om her!

Årlige strømutgifter, historisk og forventet. Det er benyttet en normalforbruk på 20 000 kWh som grunnlag for beregningene. Påslag og mva er inklusive. Som vi ser er det forventning om lavere strømregninger i år enn i fjor.

 

Jan JansrudÅrlige strømutgifter juli 2014

Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?