05.08.2014

Slik tror vi strømprisene blir fremover.

05. august 2014. Grafikk: Gudbrandsdal Energi


Spotprisutviklingen i august Norge 2014

Som figuren over viser har spotprisene for Osloområdet hittil i år vært svært lave sammenlignet med fjoråret. Hele Sør-Norge har forøvrig hatt samme spotpris som Osloprisen. Spotprisene  i figuren er oppgitt uten påslag og mva. Det er systemprisen (fellesprisen for Skandinavia) som er oppgitt i prognosen (rød kurve). Hovedårsaken til de lave strømprisene fram til feriestart, var en nedbørrik og varm vinter. I øyeblikket er spotprisene noe høyere grunnet det tørre og pene været vi har hatt over Norge i sommer. For Midt- og Nord Norge er spotprisene noe høyere. Våre nordlige landsdeler har med få unntak fulgt det svenske spotprisnivået. Oversikt over spotprisene i våre ulike landsdeler er synliggjort i grafen under. Den høyeste prisbanen er for Midt- og Nord-Norge, mens den lave er for Sør-Norge. Mer om strømpriser engros finner du på Nordpool her.

Spotprisutviklingen i de ulike landsdeler i Norge

Hvordan er situasjonen i øyeblikket?

Det meldes om  9,3  TWh mer enn normalt med nedbør over Skandinavia neste 10 døgn. Det skal bli  varmere enn normalt i hele perioden. Årsaken er at høytrykket over Sør-Norge har driftet unna og gitt åpning for innkommende lavtrykk.

Vi har i øyeblikket en noe svekket hydrologisk balanse for Skandinavia.  Det vil si at summen av magasinfyllingen, snøen i fjellet og tilsiget fra elver og terreng er  på minus 9,0 TWh for årstiden. Som følge av dette har strømprisene for levering frem i tid gått noe opp.

Magasinfyllingen er på 76,9  % for Skandinavia. Normalen for årstiden er 78,9  %.

Kjernekraftproduksjonen i Skandinavia går på 76 % av full produksjon. Forsmark 3 og Loviisa 1 ligger ute for årlig vedlikehold. I tillegg ligger  Oscarshamn 2 ute for omfattende sikkerhetsarbeid.

Marginalkostnaden for produksjon fra kullkraftverkene i Skandinavia er på ca. 26,0 øre/kWh og er bestemmende for prissettingen i øyeblikket..

Forbruket i Skandinavia er nå på ca 40 000 MW. Det produsere ca 18 000 MW fra vannkraft, 7 500 MW fra termisk, 1 000 MW fra vind og 9 000 MW fra kjernekraft.

Hva er spotpris?


Vet du forresten hva spotpris er og hvordan den beregnes? Spotprisen beregnes hver dag, 7 dager i uka, av den nordiske kraftbørsen (Nord Pool ASA) på bakgrunn av aktørenes samlede kjøps- og salgsanmeldinger for neste døgn. Dette kan du lese mer om her.

Oppsummering


I øyeblikket har vi et akseptabelt spotprisnivå, men prisen ligger på et høyere nivå enn det vi har hatt på en stund. Vedlikeholdet av kjernekraftproduksjonen er i rute og vi forventer mer stabil produksjon enn det vi har sett tidligere år.Vi har en svekkelse av hydrologisk balanse i Skandinavia, men vi har samtidig fått etablert et lavtrykksdominert vær som vi antar vil bedre denne på kort sikt. Aktørene i markedet tror på stigende strømpriser fra augustmåned og inn mot vinteren.

For priser ut til kunde; les her

Billig strøm kan du lese mer om her!

Årlige strømutgifter, historisk og forventet. Det er benyttet en normalforbruk på 20 000 kWh som grunnlag for beregningene. Påslag og mva er inklusive. Som vi ser er det forventning om lavere strømregninger i år enn i fjor.Årlige strømutgifter 2014

 

Jan Jansrud

Elsikkerhet i Landbruket - Energisenteret

Visste du at nærmere syv av ti branner i landbruket har en elektrisk årsak? Det har Energisenteret i Hunderfossen Eventyrpark tenkt å gjøre noe med.

Les mer

Markedskommentar uke 26 2019

Spotprisene har i uke 26 vært på samme nivå som i forrige uke og har ligget rundt 30 øre/kWh, med mindre variasjoner fra dag til dag.

Les mer

Markedskommentar uke 24 2019

Etter flere uker med store nedbørsmengder er den hydrologiske balansen forbedret med rundt 6 TWh siden starten av juni. Denne uken vil mest sannsynlig ende på normale nedbørsmengder i Norge, men bare rundt halvparten av normalen i Sverige. Fremtidsmarkedet har svekket seg med nesten 2 øre i fronten og rundt et halvt øre på de lengre kontraktene.

Les mer

Felles løsning for mobilbetaling i Europa

Hele sju ulike leverandører av betalingstjenester slår seg sammen for å forenkle mobilbetaling i Europa. Vipps er Norges "representant" i dette samarbeidet som blant annet skal bestå av den kinesiske kjempen Alipay.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?