08.06.2018

Høye priser, men liten økning i strømregningen

I disse dager preges kraftmarkedet av en sterk prisoppgang. Det gjelder både på kort og litt lengre sikt.

- For en vanlig forbruker betyr dette likevel kun en liten økning i strømregningen, siden vi er inne i en årstid med lavere forbruk, sier leder for handel i selskapene Gudbrandsdal Energi og Eidsiva Lene Hagen. 

Prisene på den Nordiske kraftbørsen for juni og juli prises i dag rundt 20 øre/kWh høyere enn i fjorårets marked, og prisen for juli er mer enn doblet siden i januar i år.

Hva er årsaken?
- Den høye prisen er blant annet et resultat av en kald vinter med høyt strømforbruk både i Norden og på kontinentet. Høyt forbruk har tæret på vannreservene og skapt en situasjon i Europa med svært lave lagre av gass og kull, forteller Lene Hagen. Snøsmeltingen i Norden gikk dessuten raskt, og kun noen områder av Norge hadde store mengder snø.
- Den største delen av tilsiget kom i starten av mai og gikk raskt over da det skiftet til svært tørt og varmt vær. Mye vann rant over demningene. Det betyr at vi har en svært lav hydrologisk balanse i forhold til normalen, samtidig som vi har hatt varmt vær som også skaper fordamping av vannreserver, forteller Lene Hagen. Hydrologisk balanse er summen av snø som ligger i fjellet og vannmagasin beholdningen.

Høy pris for årstiden
Værvarslene viser en tørr og varm værtrend med en snittemperatur godt over normalen, nedbør godt under normalen og lite vindkraftproduksjon.
- Dette avspeiles i markedet og strømprisen, både spotprisen og fremtidskontraktene, ligger mye høyere enn hva vi har vært vant til på denne årstiden. Likevel i sommermånedene bruker vi i snitt mindre strøm slik at det høye prisnivået vil ha liten effekt på selve strømregningen. En husholdning med årlig strømforbruk på 20000 kWh, og et snittforbruk på rundt 850 kWh i juli, vil med prisøkningen fra 2017-2018 kun øke strømregningen med rundt 170 kr.


- Basert på det vi ser i markedet i dag ser det ut til at prisnivået vil holde seg høyt gjennom sommeren og utover høsten såfremt vi ikke får mye nedbør. Vi kan også erfare større variasjoner i pris, siden vi i stor grad kobles mot kontinentet som baserer mye av sin energiproduksjon på vind- og solkraft. Det er energikilder som i mindre grad er forutsigbare og kan skape større variasjoner i prisbildet, forklarer Hagen.

Fakta om markedet:

Utveksling av energi med Europa

Norge har daglig varierende utveksling av energi med Europa. Enkelte dager importerer Norge større volum og andre dager eksporteres det. Volum og retning avhenger av tilgjengelig utvekslingskapasitet på linjene, produksjonsnivå, forbruk og pris i de enkelte områdene. 

- Per i dag har Norge en sterk negativ hydrologisk balanse i forhold til normalnivå for årstiden. Hvis denne svekkes ytterligere gjennom sommeren med tørt og varmt vær, vil dette kunne skape høye priser og muligens behov for økt import. Import av europeisk strøm som baseres på kull, vind, sol, gass og kjernekraft, sier Hagen.

Mange faktorer påvirker markedet

I Tyskland og Europa er prisnivået også høyt på grunn av varmt og tørt vær med lite vindkraftproduksjon som erstattes med kulldrevne kraftverk.

- Dessuten øker forbruket av gass med varmen til kjøling og etterspørselen er vedvarende høy for å bygge opp igjen lave lagre fra i vinter. Kjernekraft er også en andel av produksjonskapasiteten i Norden, men vi er midt inne i den årlige vedlikeholdsperioden i Norden, slik at noe kapasiteten vil være ute av drift en periode og Hagen mener dette også er med på å forsterke prisvariasjonene i markedet og dermed hva vi betaler i strøm.

- COkontaktene er også et element som har innvirkning på produksjonskostnadene av strøm produsert av kull- og gasskraftverk og vil dermed ha en innvirkning på kraftmarkedet på kontinentet og i Norden. CO2 prisen har økt kraftig siden nyttår og det er ventet at dette vil fortsette fremover. CO2 kvotene blir brukt som et element for å fase ut kullforbruket og få en større andel av fornybar energi på sikt, sier Hagen.

Skrevet av Lene Hagen - Innlandskraft

Rapport: Vind- og solkapasitet vil dobles i Sverige før 2030

Fornybarkapasiteten, ekskludert vannkraft, i Sverige er ventet å øke fra 14,8 GW i 2019 til 30,4 GW i 2030, ifølge en ny rapport fra Global Data.

Les mer

Elsikkerhet i Landbruket - Energisenteret

Visste du at nærmere syv av ti branner i landbruket har en elektrisk årsak? Det har Energisenteret i Hunderfossen Eventyrpark tenkt å gjøre noe med.

Les mer

Markedskommentar uke 26 2019

Spotprisene har i uke 26 vært på samme nivå som i forrige uke og har ligget rundt 30 øre/kWh, med mindre variasjoner fra dag til dag.

Les mer

Markedskommentar uke 24 2019

Etter flere uker med store nedbørsmengder er den hydrologiske balansen forbedret med rundt 6 TWh siden starten av juni. Denne uken vil mest sannsynlig ende på normale nedbørsmengder i Norge, men bare rundt halvparten av normalen i Sverige. Fremtidsmarkedet har svekket seg med nesten 2 øre i fronten og rundt et halvt øre på de lengre kontraktene.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?