09.02.2015

Hevder NVE har skjult agenda


I sin oversikt over nettleie for 2015 viser NVE til at det er en forskjell på hele 11 000 kroner i året mellom billigste og dyreste nettleie. Defo reagerer kraftig på denne sammenligningen og hevder NVE har egen agenda.

I den nye oversikten over nettleie hos de ulike nettselskapene, fremgår det av NVEs oversikt at det er 11000 kroner i forskjell mellom den laveste og den høyeste nettleien. Defo mener det er uhørt og lite profesjonelt av NVE å sammenligne nettleier inkludert avgifter når noen selskap er fritatt for avgifter.

- Det blir som å sammenligne epler og bananer. Vi synes det er veldig lite profesjonelt av NVE å henge ut og sammenligne nettselskap der man bruker statistikk helt feil. Det blir helt feil å sammenligne nettleier med og uten avgifter. Dette er jo forskjeller selskapene ikke kan gjøre noe med. Når politikere og andre leser dette, tror de at det er så store forskjeller som 11 000. Men tar man sammenligningen uten avgifter blir det kun 6000 kroner. Det er det de burde ha gjort i en slik sammenheng, tatt nettleie uten avgifter, uansett om kundene betaler avgifter eller ikke, sier Arvid Bekjorden, rådgiver i Defo.

Han er mildt sagt oppgitt over måten tallene kommer frem hos NVE og lurer på om det er andre motivasjoner som ligger bak.

- Vi vet jo at de er ute etter å ta de små og mellomstore selskapene hele tiden. Vi lurer på om det da ligger en annen agenda bak der for å bruke feil statistikk- for å få det til å se ut som det er større forskjeller i nettleien enn det det faktisk er. Vi vet ikke, men har en mistanke om at dette er styrt av at man ønsker færre nettselskap, sier Bekjorden, som mener det er urettferdig overfor de nettselskapene som Defo mener henges ut av NVE som de dyreste.

- Bare referert prisen

NVE hevder på sin side at de slett ikke har hatt noen baktanker ved presentasjonen og at det utelukkende er en presentasjon av hva forbrukerne må betale i nettleie i de ulike områdene.

- Vi har bare referert til hva som var forskjellen i nettleie til forbruker er, uten å ta hensyn til at avgiftene er forskjellige mellom områdene. Vi har tatt utgangspunktet i hva kundene faktisk må betale, forteller seksjonssjef Torfinn Jonassen i NVE.

- Dette er problematisk for Defo med tanke på strukturdebatten som løper. De hevder det kan oppfattes som at NVE ønsker å understreke mindre lønnsomhet hos de mindre selskapene og at dere har en skjult agenda. Hva har du å si til det?

- Det var ikke det som var hensikten. Det er jo engang sånn at avgiftene er forskjellige, sier Jonassen til Europower.

- Burde dere ha presisert dette?

- Ja, hvis det oppfattes slik, så kanskje det. Men det var jo ikke det vi hadde i tankene . Vi ønsket bare å vise variasjonene i prisene, påpeker han

Jonassen påpeker deretter at det faktisk er en betydelig prisforskjell også om man tar vekk avgiftene, selv om den ikke er like stor som med avgifter. Deretter understreker han at NVE ikke har hatt noen annen agenda enn å vise prisforskjellene.

- Man kan sikkert analysere mye ut av forskjellene i nettleie, men det var ikke det vi gjorde da vi fikk dataene klare i begynnelsen av uka, sier han.

Bør være forsiktige

Defos rådgiver mener imidlertid at NVE i denne sammenheng må trå svært varsomt. Spesielt med tanke på den strukturdebatten som løper for fullt.

- Strukturdebatten er het og NVE bør derfor være nøye med å påse at de ikke går ut med informasjon på denne måten. 6000 kroner i differanse hadde vært riktig å nevnt og ikke 11000. De burde i hvert fall ha forklart at det er forskjeller i statlige avgifter, forskjeller som selskapene ikke kan få gjort noe med selv om de slår seg sammen og effektiviserer, sier Bekjorden.

Nettleien øker

Nettleien vil i 2015 øke med 380 kroner for en gjennomsnittlig husholdning med et forbruk på 20 000 kWh/år, viser tall NVE har hentet inn fra nettselskapene. Av dette går 60 kroner til økt inntekt for nettselskapet, og 320 kroner til økt forbruksavgift på strøm.

- Omregnet nettleie for en gjennomsnittlig husholdning øker fra 46,4 øre/kWh i fjor til 48,3 øre/kWh i år, inkludert alle avgifter, sier Ove Flataker, avdelingsdirektør i NVE.

Prosentvis øker gjennomsnittlig nettleie med 1,15 prosent uten avgifter, og med 4,09 prosent inkludert avgifter, fra 2014 til 2015. Fra 1. januar 2015 økte forbruksavgiften på elektrisk kraft fra 15,49 øre/kWh i 2014 til 17,03 øre/kWh (inkludert merverdiavgift).

Eurpower
Mona Adolfsen

Markedskommentar uke 43 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 21,5 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 19,5 øre/kWh. Forventet pris for kommende uke er 18,5 øre/kWh for Sør-Norge.

Les mer

Tilsvar til Forbrukerrådets pressemelding 21.10.2020

Forbrukerrådet sendte 21.10.2020 ut en pressemelding om at 29 strømselskap klages inn for ulovlige avtaler. Gudbrandsdal Energi AS ber Forbrukerrådet dementerer dette grunnet feilaktige opplysninger.

Les mer

Markedskommentar uke 42 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 har den siste tiden steget betraktelig, fra rundt 3-4 øre/kWh de første dagene i oktober til over 20 øre/kWh de siste dagene denne uken.

Les mer

Markedskommentar uke 41 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 2,95 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 9 øre/kWh. Det er fremdeles svært lave kraftpriser i Norge og prisene ligger godt under prisene i våre naboland som Sverige, Danmark og Finland. Forventet pris for kommende uke er 15 øre/kWh for Sør-Norge.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?