07.11.2017

Her er nettleien billigst og dyrest

(enerWE) De færreste har et aktivt forhold til prisen de betaler for strømmen som brukes. Kort fortalt består den av følgende elementer:

 • Strømpris pr. kWh
 • Nettleie (fastpris + pr. kWh)
 • Elavgift
 • Merverdiavgift

Som strømkunde må man ha strømavtale med to forskjellige strømselskaper. Den ene avtalen går på kjøp av strøm, og der kan man velge hvilken som helst av kraftleverandørene i markedet. Den andre avtalen går på nettleien, og den må du inngå med nettleverandøren som drifter strømnettet der du bor.

Det du betaler i nettleie skal dekke kostnadene ved å transportere strømmen til din bolig, og det inkluderer drift, vedlikehold, utbygging og offentlige avgifter i form av elavgiften.

Strømprisen kjøpes og selges på timesbasis av kraftaktørene, mens sluttkundene typisk betaler en pris som fastsettes for hvert døgn. Den avhenger veldig av værforholdene i form av tilgjengelig vannkraft, og hvor mye vind og sol det har vært, samt prisen på kull.

Nettleien er derimot mer stabil. Den holder seg på samme nivå over lang tid, men den varierer veldig etter hvor man er i landet og hvilket selskap som driver det lokale strømnettet. Prisen på nettleien består av en fast årlig pris, samt en pris pr. kWh.

enerWE har tatt en titt på datagrunnlaget til NVE for å se hvor mye nettleien koster hos de forskjellige aktørene rundt om i landet. Tallene viser at det er store prisvariasjoner, og at det også er store forskjeller i hvordan selskapene tar betalt.

Vi ser for eksempel at fastleddet, det vil si den faste årlige prisen, ligger på mellom 600 og 6720 kroner. I snitt ligger den på 2457,52 kroner, og medianen ligger på 2400 kroner.

Det betyr ikke nødvendigvis at selskapene som har høyest eller lavest fastledd er dyrest eller billigst.

Før vi kan avgjøre det må vi også se på prisen selskapene tar pr. kWh. Her ser vi at prisen pr. kWh varierer fra 9,8 øre til 40,9 øre, og at den i snitt ligger på 23,0 øre og en median på 22 øre pr. kWh.

Her er det verdt å påpeke at disse prisene ikke inkluderer elavgiften eller merverdiavgiften.

Prisvariasjonene blir veldig store hvis vi bare ser på fastleddet som svinger mer enn 11-gangeren mellom 600 og 6.720 kroner eller på energileddet som svinger 4-gangeren mellom 9,8 og 40,9 øre pr. kWh. Fullt så store variasjoner blir det ikke hvis vi tar utgangspunkt i et normalt forbruk på 20.000 kWh pr. år.

Da svinger prisforskjellene litt mindre, men det er fortatt store forskjeller. På sitt laveste ligger prisen på 22,4 øre kWh og på sitt høyeste koster den 53,0 øre pr. kWh når vi tar utgangspunkt i et forbruk på 20.000 kWh. I snitt ligger den på 35,3 øre pr. kWh, og medianverdien ligger på 35,8 øre pr. kWh.

Det kan være store forskjeller fra selskap til selskap, men i et overordnet perspektiv er det trolig mest interessant å se på prisnivået på fylkesnivå.

På fastleddet ser vi at Oppland, Finnmark, Nordland og Hedmark skiller seg ut med høye fastpriser, mens Oslo er i en klasse for seg selv med en årlig fastpris på kun 600 kroner.


På fylkesnivå svinger den gjennomsnittlige årlige fastprisen mellom 600 og 3971 kroner, med en snittpris på 2156 kroner.

Ser vi på energileddet, prisen pr. kWh ser vi at bildet endrer seg betraktelig. Her er det Sogn- og Fjordane, samt Hordaland som skiller seg ut med de høyeste prisene, mens Vestfold og Oppland har lave priser pr. kWh.


På fylkesnivå svinger den gjennomsnittlige variable nettleieprisen mellom 12,6 og 29,3 øre pr. kWh. Gjennomsnittet ligger på 21,8 øre pr. kWh.

Mest interessant blir det imidlertid når vi ser på den utregnede verdien for hvor mye prisen blir når vi legger sammen fastleddet og energileddet for et forbruk på 20.000 kWh. Da ser vi at nettleien er dyrest i Sogn og Fjordane, Finnmark, Hordaland og Nordland. Oslo og Vestfold kommer på sin side best ut med lavest pris.


Omregnet for et normalforbruk på 20.000 kWh pr. år ligger den gjennomsnittlige prisen på fylkesnivå på mellom 22,6 og 40,4 øre pr. kWh med en snittpris på 32,6 øre pr. kWh.

Så kommer det store spørsmålet. Hvilket selskap har den dyreste og den billigste nettleien?

Her gir det mest mening å ta utgangspunkt i den omregnede prisen for hva det vil koste pr. kWh, og da ser vi at disse selskapene troner øverst med de høyeste nettleieprisene:

 1. Lærdal Energi AS (Sogn og Fjordane) 53,0 øre pr. kWh
 2. Fitjar Kraftlag SA (Hordaland) 52,9 øre pr. kWh
 3. Repvåg Kraftlag SA (Finnmark) 52,4 øre pr. kWh
 4. Nord-Salten Kraft AS (Nordland) 49,6 øre pr. kWh
 5. Tysnes Kraftlag SA (Hordaland) 49,0 øre pr. kWh
 6. Sandøy Energi AS (Møre og Romsdal) 48,8 øre pr. kWh
 7. Fjelberg Kraftlag SA (Hordaland) 47,8 øre pr. kWh
 8. Årdal Energi KF (Sogn og Fjordane) 47,8 øre pr. kWh
 9. Lofotkraft AS (Nordland) 47,8 øre pr. kWh
 10. Sør-Aurdal Energi BA (Oppland) 47,5 øre pr. kWh

Tilsvarende er dette listen over de ti nettselskapene med lavest nettleie:

 1. Klepp Energi AS (Rogaland) 22,4 øre pr. kWh
 2. SKAGERAK NETT AS (Vestfold) 22,6 øre pr. kWh
 3. SKAGERAK NETT AS (Telemark) 22,6 øre pr. kWh
 4. BKK Nett AS (Hordaland) 22,8 øre pr. kWh
 5. BKK Nett AS (Sogn og Fjordane) 22,8 øre pr. kWh
 6. Nordkraft Nett AS (Nordland) 22,9 øre pr. kWh
 7. Hafslund Nett AS (Østfold) 23,0 øre pr. kWh
 8. Hafslund Nett AS (Akershus) 23,0 øre pr. kWh
 9. Hafslund Nett AS (Oslo) 23,0 øre pr. kWh
 10. Jæren Everk Kommunalt foretak i Hå (Rogaland) 23,1 øre pr. kWh

Som nevnt tidligere i artikkelen er dette priser uten elavgift og uten merverdiavgiften.

Skrevet av Anders Lie Brenna - enerWE.

Rapport: Vind- og solkapasitet vil dobles i Sverige før 2030

Fornybarkapasiteten, ekskludert vannkraft, i Sverige er ventet å øke fra 14,8 GW i 2019 til 30,4 GW i 2030, ifølge en ny rapport fra Global Data.

Les mer

Elsikkerhet i Landbruket - Energisenteret

Visste du at nærmere syv av ti branner i landbruket har en elektrisk årsak? Det har Energisenteret i Hunderfossen Eventyrpark tenkt å gjøre noe med.

Les mer

Markedskommentar uke 26 2019

Spotprisene har i uke 26 vært på samme nivå som i forrige uke og har ligget rundt 30 øre/kWh, med mindre variasjoner fra dag til dag.

Les mer

Markedskommentar uke 24 2019

Etter flere uker med store nedbørsmengder er den hydrologiske balansen forbedret med rundt 6 TWh siden starten av juni. Denne uken vil mest sannsynlig ende på normale nedbørsmengder i Norge, men bare rundt halvparten av normalen i Sverige. Fremtidsmarkedet har svekket seg med nesten 2 øre i fronten og rundt et halvt øre på de lengre kontraktene.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?