Hjem > Siste nytt > Halvparten vet ikke hvor mye strøm de bruker

Halvparten vet ikke hvor mye strøm de bruker

Thomas Gundersen
Publisert 21.10.2016, sist oppdatert 21.04.2020

(Europower) I en ny undersøkelse svarer 49 prosent at de er usikre på hvor høyt strømforbruket deres er. Menn har bedre oversikt enn kvinner.

Dette framgår av en undersøkelse som TNS Gallup har utført for Statnett. Blant de spurte er det 67 prosent av mennene som sier de har oversikt, mens bare 35 prosent av kvinnene har det.

Lavt engasjement

Arne Dulsrud og Frode Alfsnes ved Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) har sett på nordmenns holdning til strømmarkedet. De fant ut at det generelt er et svakt engasjement blant forbrukerne rundt strøm og strømpriser.

– Våre tall stemmer godt overens med undersøkelsen Statnett har gjort. Vi fant at 57 prosent kjenner sitt eget strømforbruk, mens 43 prosent ikke vet hvor mye strøm de bruker, sier Dulsrud.

De med størst kunnskap om eget strømforbruk er menn over 60 år, de med lavest kunnskap er kvinner under 30 år, ifølge forskningsrapporten.

Dulsrud peker på at i husholdninger bestående av par, har mannen tradisjonelt betalt for bil, strøm og forsikringer, mens kvinnen for eksempel betaler for dagligvarer.

– Selv når vi korrigerer for dette, så er det en forskjell. Vi ser i vår rapport at kvinner og yngre voksne er de med lavest kompetanse og interesse for strøm, sier han.

Lavest forbruk i Oslo

I følge SSBs siste undersøkelse av energibruk i norske husholdninger fra 2012, var strømforbruket i Norge i snitt 16 000 kWh per husholdning.

En gjennomsnittlig norsk enebolig brukte rundt 20 000 kWh strøm i året. Tilsvarende tall for en leilighet var i underkant av 9000 kWh årlig.

Det er store geografiske forskjeller, og husholdningene i Oslo bruker minst strøm. Det skyldes at langt flere bor i leilighet i hovedstaden enn ellers i landet.

Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?