14.03.2018

Hackere truer strømforsyningen

(Distriktsenergi) Distriktsenergi og energibransjen ruster seg mot hackerangrep som kan true strømforsyningen. Distriktsenergi tar nå til orde for en nasjonal strategi for å løfte IKT-sikkerheten for å trygge forsyningssikkerheten.

NVE har nå et forslag til ny beredskapsforskrift ute på høring. Forslaget skal få nettselskapene til å bli enda dyktigere til å hindre angrep fra hackere som kan gi strømbrudd og true energiforsyningen.

IKT-sikkerhet en viktig del av bransjens arbeid med forebyggende sikkerhet og beredskap

De vanligste årsakene til strømbrudd i Norge har hittil vært tekniske feil og uværsskader. Så vidt Distriktsenergi kjenner til har det ikke vært angrep fra hackere som har medført alvorlige konsekvenser for forsyningssikkerheten i Norge. Distriktsenergi og energibransjen er samtidig opptatt av viktigheten av å være føre var. Den digitale utviklingen i energisektoren og i samfunnet for øvrig medfører også en endring i energisystemets risiko- og sårbarhetsbilde.

-Våre medlemsbedrifter tar nå aktivt i bruk nye digitale verktøy, og IKT-systemene blir stadig viktigere for både å optimalisere investeringer og overvåke, styre og rette opp skader etter feil på anlegg. Verdien av og behovet for å beskytte de digitale systemene blir stadig viktigere. Distriktsenergi støtter således NVE sin understrekning av IKT-sikkerhet som en integrert og viktig del av bransjens arbeid med forebyggende sikkerhet og beredskap mot alle former for ekstraordinære hendelser, sier daglig leder i Distriktsenergi Knut Lockert.

Distriktsenergi tar nå til orde for at det tas initiativ til en samlet strategi for kollektivt å løfte IKT-sikkerheten i bransjen og å fremme vår felles interesse - god forsyningssikkerhet.

NVE utsatt for datahacking

NVE-sjef Per Sanderud har ved flere anledninger satt fokus på betydningen av gode sikkerhetsløsninger i bransjen for å sikre seg mot eventuelle hackere. 

NVE fikk selv kjenne på betydningen av datasikkerhet i februar 2017.  På Distriktsenergis årskonferanse i Narvik i fjor fortalte NVE-direktøren at datahackere hadde låst 2,5 millioner av NVE sine datafiler. Viruset kom inn i systemet via tre-fire eposter som ikke burde ha blitt åpnet. De så ut som Telenor-regninger, og infiserte store deler av systemet. Situasjonen løste seg ved at NVE hadde backup av alle filene, sier Sanderud.

Sikkerhet og beredskap er et kjerneområde for alle bedrifter i norsk energiforsyning.

-Distriktsenergi og våre medlemsbedrifter er opptatt av å opprettholde og styrke den samlede kraftforsyningsberedskapen, sier Knut Lockert. Samtidig etterlyser han at staten må bli bedre til å tilrettelegge for at det gjennom den økonomiske rammereguleringen gis rom for å gjøre nødvendige investeringer, og at det stimuleres til FoU-aktiviteter.

-Vi er også opptatt av at det gis rom til gode samarbeidsordninger mellom selskapene. Slikt samarbeid kan for eksempel gjelde felles driftssentralløsninger som raskere kan få opp strømforsyningen etter strømbrudd. Distriktsenergi vil være med å bidra til et felles løft for IKT-sikkerheten i vår bransje, sier Lockert.

Distriktsenergi sitt høringssvar til NVE kan leses her.

Skrevet av Arvid Bekjorden - Distriktsenergi.

Markedskommentar mai 2019

Hydrologisk balanse var tidlig i mai dårligere enn på samme tid enn i fjor. Nedbør de siste dagene samt varsler om mer nedbør fremover vil dog være med å bedre denne.

Les mer

Markedskommentar uke 19 2019

I løpet av ukens seks første dager har systemprisen variert mellom 40 og 43 øre/kWh, mot 28-40 øre/kWh tilsvarende dager i forrige uke.

Les mer

Bygger Nordens største batteri

Det finske vindkraftselskapet TuuliWatti Oy bygger Nordens største batteri til 3,5 millioner euro i vindparken Viinamäki i Finland.

Les mer

Norsk Kundebarometer 2019

Gudbrandsdal Energi ble for 9. gang kåret til å ha landets mest fornøyde strømkunder. Selskapet fikk hele 4 stjerner i 2019-undersøkelsen. Forskningsprosjektet Norsk Kundebarometer ved Handelshøyskolen BI har i over tjue år målt kundetilfredshet og lojalitet blant norske forbrukere.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?