25.02.2014

Gudbrandsdalen doblet

Bjarne+SlapgardSjefen i Gudbrandsdalen er godt fornøyd med fjorårets resultat. Han tror det skal bli vanskelig å nå det samme i år. Foto: Morten Fredheim Solberg

Gudbrandsdal Energi (GE) doblet resultatet i fjor etter at omstrukturering i eierskapet ga svakt resultat men bedret egenkapital i 2012.  Administrerende direktør Bjarne Slapgard tror det blir vanskelig å nå like godt resultat i år.

Gudbrandsdal Energi (GE) er i ferd med å jobbe seg opp mot resultatnivåer fra 2010 og 2011. Driftsresultatet fra 2012 ble mer enn doblet i fjor. I første rekke skyldtes det at 2012-resultatet var preget av engangseffekter knyttet til ny eierstruktur i selskapet.

I en årrekke har det vært diskusjoner i GE om konsesjonskraft i eller utenfor selskapet. Det ble gjort en del disponeringer. Eierstrukturen ble endret. Du fikk en ny eierfordeling der Øyer og Ringebu ble de største eierne mens Nord-Fron og Sør-Fron fikk utjevnet konsesjonskraften sin og ble de minste eierne. I forbindelse med transaksjonene rundt den omstruktureringen fikk det noen effekter på resultatregnskapet. Dette utgjør rundt 15 millioner kroner, sier GE-sjefen

I tillegg er det endringer i inntektsrammen, samt at det har vært sto aktivitet i forbindelse med E6-utbyggingen.

– De bygger vei i samme trasé som vi har høyspentutbygginger slik at vi må flytte mye av infrastrukturen vår. I tillegg så har de behov for anleggsstrøm hele tiden, og det betyr at det blir godtgjort på regningsarbeid og det betyr at noen av kostnadene våre får en annen dekning enn de ellers ville hatt. Det slår ut litt på resultatet, men ikke mye. De største effektene stammer fra endringer i inntekstrammer og endringer i eierstruktur, forklarer Slapgard.

Inntekter fra strømsalg

Slapgard ønsker ikke å si noe om inntjeningen på hvert enkelt driftsområde, men bekrefter at de har tjent godt på strømsalg i 2013. Selskapet har i tillegg fått rundt 5.000 nye kunder i løpet av det siste året.

– Vi leverer gode resultater på strømsalg. Vi har fornuftige marginer, men ønsker ikke å gå ut med inntjening i hvert enkelt geografisk område eller inne driftsområde. Men vi er godt fornøyd med strømsalgsvirksomheten og jeg kan bekrefte at det går godt i pluss, sier Slapgard.

Investeringer fremover

GE  planlegger investeringer på rundt 300 mill. over neste 3-års periode i nye nettprosjekter, oppgradering av nett samt videreutvikling av kraftprosjekter. I tillegg til vannkraftutbygging er selskapet også involvert i flere vindkraftprosjekt gjennom eierskap i Austri Vind.

– Å bygge fornybart er viktig for oss. Det er en kjensgjerning at de fleste gode vannkraftprosjekter er bygget ut. Det er også klare politiske overordnede signaler om at det er ønsker om vindkraftutbygging. Og hvios man finner gode prosjekter med gode vindressurser som er så gode at de er industrielt utnyttbare innenfor dagens regime så er vi veldig opptatte av å bygge det. Men vi er klar over at det er en balansegang. Det er kontroversielle prosjekt og vi må finne de med lav skadevirkning på miljø. Prosjektene må også ligge i nærheten av nett og av vei slik at det blir økonomisk forsvarlig. Vi tror vi har to gode prosjekter i det vi har konsesjonssøkt nå, sier Slapgard.

Investeringsbeslutning på vind senest 2017

Slapgard ser utfordringene man har i forhold til prisbildet, men minner da om viktigheten av ikke bare å se kortsiktig, men å se på bildet i 25-30 år frem i tid.

– Vi har en tung problemstilling akkurat nå. De kort prisbanene er for lave. Samtidig er det sånn at vi må tenke i 25-40 års perspektiv og da er det spørsmål hvordan dette svinger fremover. Det vil bli energibehov fremover. Men dette er en tung diskusjon som gjør at det er greit at vi slipper å ta noen investeringsbeslutning før vi nærmer oss 2017, sier Slapgard, som tror deadline er første kvartal 2017.

Åpner for utbytte

Omstruktureringen i selskapet i fjor gjorde at egenkapitalen i selskapet ble styrket med rundt 500 millioner kroner. Det kommer godt med når selskapet står foran investeringer på rundt 300 millioner kroner de neste tre årene. Det skal selskapet ifølge direktøren klare uten å låne så mye.

Når det gjelder utbytte, mener Slapgard at eierne er edruelig i forhold til størrelse. De tar sjeldent ut mer enn femti prosent av overskuddet.

– Men vi skal huske at utbytte må være markedsrelatert, for hvis ikke vil kommunene investere pengene sine i annen virksomhet. Men skal man inne i de store langsiktige investeringene, så vil det utfordre utbytteevnen til selskapet. Det er en diskusjon eierne har begynt å diskutere, sier GE-sjefen.

Det er mye som er under endring, men skal man investere så må det sees opp mot utbytteevnen.

– De største løftene bak oss

Gudbrandsdal Energi har allerede gjort store investeringer når det gjelder AMS. De har også gjennomført store oppgraderinger og utbygginger i nettet, ikke minst på grunn av store hytteutbygginger i området.

– Vi er en del av næringsutviklingen i Gudbrandsdalen og hvis du se litt tilbake så har det vært en del tunge investeringer knyttet til utviklingen i Hafjell og Kvitfjell blant annet. Men det har også betydd at vi har de største løftene på distribusjonsnettet bak oss. Vi føler at vi er godt rustet fremover for de var nødt til å ta en del oppgraderinger tidligere, sier Slapgard.

Svakere 2014-resultat

GE-sjefen tror selskapet skal få det tøft med å klarer å levere like godt resultat i 2014 som i fjor. Svingninger i nettrammen, er det som gjør at han tror det blir vanskelig. Samtidig har han tro på at lønnsomheten i de øvrige virksomhetsområdene vil opprettholdes.

Markedskommentar uke 43 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 21,5 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 19,5 øre/kWh. Forventet pris for kommende uke er 18,5 øre/kWh for Sør-Norge.

Les mer

Tilsvar til Forbrukerrådets pressemelding 21.10.2020

Forbrukerrådet sendte 21.10.2020 ut en pressemelding om at 29 strømselskap klages inn for ulovlige avtaler. Gudbrandsdal Energi AS ber Forbrukerrådet dementerer dette grunnet feilaktige opplysninger.

Les mer

Markedskommentar uke 42 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 har den siste tiden steget betraktelig, fra rundt 3-4 øre/kWh de første dagene i oktober til over 20 øre/kWh de siste dagene denne uken.

Les mer

Markedskommentar uke 41 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 2,95 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 9 øre/kWh. Det er fremdeles svært lave kraftpriser i Norge og prisene ligger godt under prisene i våre naboland som Sverige, Danmark og Finland. Forventet pris for kommende uke er 15 øre/kWh for Sør-Norge.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?