02.02.2016

Gudbrandsdal Energi tror på vekst tross prisøkning

(Montel) Gudbrandsdal Energi valgte nylig å trekke seg ut av den mest aggressive priskonkurransen i strømmarkedet, men tror fortsatt de vil nå 100.000 kunder i løpet av året.


Etter å ha tilbudt spotpris uten påslag i tre år, trakk Gudbransdal Energi seg nylig ut av tetsjiktet på kraftprisoversikten til Forbrukerrådet ved å legge på 2,875 øre/kWh i påslag på billig-produktet Social Spot.


Markedssjef Jan Jansrud sier prisøkningen var nødvendig, fordi kostnadene ved den økte elsertifikatkvoten fra nyttår ble for store i forhold til størrelsen på kundemassen.


– Når vi har fått så mange nye kunder som vi har så blir disse avtalene tunge å drive med tap. Derfor har vi sikret oss inndekning av elsertifikater, sier han, og avdramatiserer størrelsen på prisøkningen.


– Spotprisavtaler med påslag på et par øre koster forbrukerne 400 kroner årlig. På månedsbasis er ikke det mer enn en pølse koster på en Statoil-stasjon, sier han.


Samlet sett tviler Jansrud på at påslaget vil bety mye for selskapet, og at veksten vil fortsette.


– Vi fikk netto 8.000 nye kunder i 2015, og det ser ut til at vi kan passere 100.000 kunder i løpet av 2016. Vi har ligget på topp med spot uten påslag i tre år, og nå har vi justert opp påslaget på avtalene i forhold til elsertkostnaden, sier markedsjef Jan Jansrud til Montel.


– Undersøkelser forteller oss at kundene har et godt inntrykk av oss, noe jeg også tror handler om at vi er mer åpne om prisene enn våre konkurrenter. For eksempel informerte vi tydelig om spotprisnivået på våre avtaler, selv med spotpriser opp mot 80 øre i prisområdet NO1, også selv om de høye prisene bare var på dette nivået i få dager, sier han.


Misfornøyd med strømportal
Markedssjefen er misfornøyd med den nye prisportalen til Forbrukerrådet.


– Ser man det fra kundenes side er det forvirrende med alle de mange valgmulighetene man må krysse av for før man får en rangering. Ser man det fra strømselskapets side, så fungerer den dårligere enn Konkurransetilsynets liste gjorde, fordi det er ikke mulig å se hvilke priser konkurrentene har akkurat i øyeblikket og frem i tid, sier han, og peker på at den gamle prisoversikten hadde priser som var varslet 14 dager frem i tid, mens strømpris.no viser månedsgamle priser.


Han forventer at Forbrukerrådet lytter til kritikken, og endrer portalen slik at den blir mer brukervennlig.


– Tanken bak den nye portalens utforming er god, men disse problemene må man gjøre noe med, sier han, og legger til at de har henvendt seg til Forbrukerrådet for å høre om hvor mye kundetrafikk det genereres inn mot portalen, uten å få svar på henvendelsen.


Han sier at ting tyder på at portalen er mindre brukt av forbrukerne enn Konkurransetilsynets oversikt var.


– Våre kundekonsulenter har et klart inntrykk av at det er svært få kunder som kommer til oss etter å vært inne på strømpris.no. Jeg mener det var langt flere som kom til oss via Konkurransetilsynets prisportal da fremdeles fantes.


Fremover tror Jansrud at strømbransjen står foran enorme endringer.


– I tillegg tror jeg innføring at AMS og Elhubben vil medføre en betydelig økning i kreativitet fra strømselskapene. Jeg tror vi vil se økt bruk av lojalitetsprogrammer og det vil komme andre og mange flere kreative løsninger inn i markedet.


– For å være litt spissformulert, skal en ikke se bort ifra om noen få år at vi kan drive hele strømselskapet med en liten PC som står og surrer borte i et hjørne av bedriften. Endringer kommer og konkurransen vil utvilsomt hardne kraftig til i årene som kommer, sier han.


Øystein Meland
oystein@montel.no

Flytende vindkraft opptil fem ganger dyrere enn landvind

Norgessjef Ben Bjørke i Siemens Gamesa mener det er realistisk med bunnfast havvind på norsk sokkel, men at det er behov for stor skala dersom en skal få ned kostnadene for flytende havvind.

Les mer

Regjeringen jekker elavgiften til 16,13 øre/kWh

Etter å ha kuttet elavgiften med ett øre i statsbudsjettet i fjor, vil regjeringen nå øke avgiften med 1,9 prosent til 16,13 øre/kWh.

Les mer

Markedskommentar uke 40 2019

I forrige uke ble gjennomsnittsprisen for Østlandet (NO1) 31,4 øre/kWh, denne uken blir prisen rundt 35 øre/kWh som for det meste skyldes høyere forbruk etter hvert som gradestokken kryper mot kuldegrader.

Les mer

Markedskommentar uke 39 2019

Denne uken har vært preget av værprognoser som har blitt våtere i Skandinavia og nede på kontinentet er det økende vindprognoser for starten av oktober. Høyere vindprognoser virker direkte inn på strømprisene, men de virker også indirekte inn på etterspørselen etter fossilt brennstoff i form av kull og gass.

Når det gjelder spotprisene så holder de seg rett i overkant av 30 øre/kWh i Sør-Norge.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?