02.02.2016

Gudbrandsdal Energi tror på vekst tross prisøkning

(Montel) Gudbrandsdal Energi valgte nylig å trekke seg ut av den mest aggressive priskonkurransen i strømmarkedet, men tror fortsatt de vil nå 100.000 kunder i løpet av året.


Etter å ha tilbudt spotpris uten påslag i tre år, trakk Gudbransdal Energi seg nylig ut av tetsjiktet på kraftprisoversikten til Forbrukerrådet ved å legge på 2,875 øre/kWh i påslag på billig-produktet Social Spot.


Markedssjef Jan Jansrud sier prisøkningen var nødvendig, fordi kostnadene ved den økte elsertifikatkvoten fra nyttår ble for store i forhold til størrelsen på kundemassen.


– Når vi har fått så mange nye kunder som vi har så blir disse avtalene tunge å drive med tap. Derfor har vi sikret oss inndekning av elsertifikater, sier han, og avdramatiserer størrelsen på prisøkningen.


– Spotprisavtaler med påslag på et par øre koster forbrukerne 400 kroner årlig. På månedsbasis er ikke det mer enn en pølse koster på en Statoil-stasjon, sier han.


Samlet sett tviler Jansrud på at påslaget vil bety mye for selskapet, og at veksten vil fortsette.


– Vi fikk netto 8.000 nye kunder i 2015, og det ser ut til at vi kan passere 100.000 kunder i løpet av 2016. Vi har ligget på topp med spot uten påslag i tre år, og nå har vi justert opp påslaget på avtalene i forhold til elsertkostnaden, sier markedsjef Jan Jansrud til Montel.


– Undersøkelser forteller oss at kundene har et godt inntrykk av oss, noe jeg også tror handler om at vi er mer åpne om prisene enn våre konkurrenter. For eksempel informerte vi tydelig om spotprisnivået på våre avtaler, selv med spotpriser opp mot 80 øre i prisområdet NO1, også selv om de høye prisene bare var på dette nivået i få dager, sier han.


Misfornøyd med strømportal
Markedssjefen er misfornøyd med den nye prisportalen til Forbrukerrådet.


– Ser man det fra kundenes side er det forvirrende med alle de mange valgmulighetene man må krysse av for før man får en rangering. Ser man det fra strømselskapets side, så fungerer den dårligere enn Konkurransetilsynets liste gjorde, fordi det er ikke mulig å se hvilke priser konkurrentene har akkurat i øyeblikket og frem i tid, sier han, og peker på at den gamle prisoversikten hadde priser som var varslet 14 dager frem i tid, mens strømpris.no viser månedsgamle priser.


Han forventer at Forbrukerrådet lytter til kritikken, og endrer portalen slik at den blir mer brukervennlig.


– Tanken bak den nye portalens utforming er god, men disse problemene må man gjøre noe med, sier han, og legger til at de har henvendt seg til Forbrukerrådet for å høre om hvor mye kundetrafikk det genereres inn mot portalen, uten å få svar på henvendelsen.


Han sier at ting tyder på at portalen er mindre brukt av forbrukerne enn Konkurransetilsynets oversikt var.


– Våre kundekonsulenter har et klart inntrykk av at det er svært få kunder som kommer til oss etter å vært inne på strømpris.no. Jeg mener det var langt flere som kom til oss via Konkurransetilsynets prisportal da fremdeles fantes.


Fremover tror Jansrud at strømbransjen står foran enorme endringer.


– I tillegg tror jeg innføring at AMS og Elhubben vil medføre en betydelig økning i kreativitet fra strømselskapene. Jeg tror vi vil se økt bruk av lojalitetsprogrammer og det vil komme andre og mange flere kreative løsninger inn i markedet.


– For å være litt spissformulert, skal en ikke se bort ifra om noen få år at vi kan drive hele strømselskapet med en liten PC som står og surrer borte i et hjørne av bedriften. Endringer kommer og konkurransen vil utvilsomt hardne kraftig til i årene som kommer, sier han.


Øystein Meland
oystein@montel.no

Markedskommentar uke 38 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 12,5 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 10,5 øre/kWh. Det er fremdeles svært lave kraftpriser i Norge og prisene ligger godt under prisene i våre naboland som Sverige, Danmark og Finland.

Les mer

Halvparten bytter sjelden eller aldri strømavtale

I en undersøkelse Norstat har gjennomført for Forbrukerrådet, fremgår det at nærmere halvparten av alle husholdninger ikke har byttet strømavtale, eller at det er mer enn to år siden de byttet avtale.

Les mer

Markedskommentar uke 37 2020

Etter noen dager med kraftig prisøkning har nå spotprisen for Østlandet i prisområde NO1 stabilisert seg rundt 12 øre/kWh. Forrige uke ble levert på 16,6 øre/kWh som er over dobbelt så høyt som uken før.

Les mer

Markedskommentar uke 36 2020

Prisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 7,5 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli på cirka 17 øre/kWh. Spotprisen for Østlandsområdet har dermed steget markant den siste uken. Prisutsiktene for kommende uke ser ut til å bli rundt 16 øre/kWh.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?