08.09.2016

Gudbrandsdal Energi: – Samarbeider for å vokse videre

(Montel) Gudbrandsdal Energi og Eidsiva samarbeider om sluttbrukersalget for å vokse videre i et tøft marked, sier GE-sjefen.

– Dette har sammenheng med at konkurransen i sluttbrukermarkedet har blitt betydelig skjerpet. Vi ser også at det skjer ting i verdikjeden som setter enda større krav til strømleverandøren, det er nok å nevne elhub, gjennomfakturering og nordisk balanseavregning, sier Bjarne Slapgard, konsernsjef i Gudbrandsdal Energi, til Montel.

GE og Eidsiva meldte i dag at de oppretter et felleseid holding-selskap som skal eie strømsalgsvirksomhetene Eidsiva Marked og Gudbrandsdal Energi. (se egen sak)

Den økte konkurransen betyr at hvis Gudbrandsdal Energi som en relativt liten aktør skal forsterke vekstambisjonene, så er partnerskap en god måte å løse utfordringene på, forklarer Slapgard.

– Du får en større finansiell styrke til å lage gode løsninger for kunden. Man trenger også økt kompetanse og utviklingsmuligheter. Det er bakgrunnen for at vi gjør dette, sier Slapgard.

Han viser også til at Eidsiva og GE er komplementære selskaper, i og med at Eidsiva står sterkt som strømleverandør i sitt hjemmeområde på indre Østlandet, mens GE er en nasjonal merkevare med kunder over hele landet.

– Den arbeidsdelingen har vi tenkt å fortsette med, slikt sett er dette fornuftig for begge parter.

Begge selskapenes sluttbrukervirksomheter legges i et holdingselskap som eies 50-50, noe som betyr at inntektene fra de to virksomhetene skal deles likt på de to morselskapene, bekrefter Slapgard.

Han tror at størrelse blir enda viktigere framover for å klare å ta hånd om sluttbrukermarkedet, blant annet fordi det vil skje store endringer på nettsiden.

– Vi ser jo at myndighetene har sterk interesse i at det skal skje endringer på nettsiden. Man skal ikke være en stor spåmann for å se at det skjer, mener Slapgard.

Fusjon er uaktuelt
Eidsiva og GE vedtok i august å bygge ut Raskiftet vindkraftverk sammen med Stadtwerke München, og selskapene samarbeider også på brebåndssiden.

– Er dette sluttbrukersamarbeidet en form for snik-fusjonering?

– Nei, det handler ikke om det. Hvis fusjon hadde vært aktuelt, så hadde vi gjort det på en helt annen måte. Vi tror at partnerskapsmodellen som er valgt, gir gode incentiver til å vokse. Fusjon er ikke noe tema.

– Hvor store er vekstambisjonene?

– For vår del har vi hatt en veksttakt på 5.000-10.000 kunder i året, og vi ønsker å gire opp. Da trenger vi større muskler, sier Slapgard, som legger til at de også ønsker å redusere kundefrafallet ved å øke kundelojaliteten gjennom bedre service og tilleggsprodukter.

– Hvem tok initiativet til samarbeidet?

– Vi snakker mye sammen både fordi vi begge er eiere i Eidsiva Bredbånd og vi har felles kraftutbygginger. En tilleggsdimensjon er at det er overlapp på eiersiden, ved at tre av våre eierkommuner også er eiere i Eidsiva, påpeker Slapgard.

Det har ikke lykkes Montel å få en kommentar fra Eidsiva-sjef Øistein Andresen.

Rapport: Vind- og solkapasitet vil dobles i Sverige før 2030

Fornybarkapasiteten, ekskludert vannkraft, i Sverige er ventet å øke fra 14,8 GW i 2019 til 30,4 GW i 2030, ifølge en ny rapport fra Global Data.

Les mer

Elsikkerhet i Landbruket - Energisenteret

Visste du at nærmere syv av ti branner i landbruket har en elektrisk årsak? Det har Energisenteret i Hunderfossen Eventyrpark tenkt å gjøre noe med.

Les mer

Markedskommentar uke 26 2019

Spotprisene har i uke 26 vært på samme nivå som i forrige uke og har ligget rundt 30 øre/kWh, med mindre variasjoner fra dag til dag.

Les mer

Markedskommentar uke 24 2019

Etter flere uker med store nedbørsmengder er den hydrologiske balansen forbedret med rundt 6 TWh siden starten av juni. Denne uken vil mest sannsynlig ende på normale nedbørsmengder i Norge, men bare rundt halvparten av normalen i Sverige. Fremtidsmarkedet har svekket seg med nesten 2 øre i fronten og rundt et halvt øre på de lengre kontraktene.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?