18.01.2016

Global fornybarrekord

Storbritannia bidrar til veksten i fornybar. Her fra Westmill sol- og vindmøllepark i Oxfordshire i England. Foto: Jeff Gilbert/Dagens Næringsliv


(Europower) Det ble i fjor investert rekordhøye 329 milliarder amerikanske dollar i ulike former for fornybar energi. Dermed ble rekorden på 318 milliarder fra 2011 slått.


Fra 2004 er investeringsnivået seksdoblet, melder analysebyrået Bloomberg New Energy ifølge flere norske medier.


– Det er interessant å se at fornybarinvesteringene blir høye også i et år med lave olje- og kullpriser. Det gir grunnlag for optimisme, sier leder Marius Holm i miljøorganisasjonen Zero til Sysla Grønn.


Han tror en mulig forklaring er at investorer i energisektoren flytter penger fordi det er stopp i oljeprosjekter.


Analysen inkluderer ikke data for storskala vannkraft, men byrået anslår at prosjekt til en verdi av ytterligere 43 milliarder dollar nådde punktet for investeringsbeslutning i 2015.


Mer effekt per dollar
De to energiformene som driver veksten er solenergi og vindkraft. Til sammen står de for over 80 prosent av samlede investeringer.


Med det fallende prisnivået får man også mer effekt per investerte dollar, og det ble satt rekord også for ny installert kapasitet. Globalt ble det satt i drift 64 GW med vindkraft og 57 GW med solenergi i løpet av fjoråret.


Europa senker farten
Kina alene stod for en tredel av investeringene med sine 110 milliarder dollar. Generelt finner veksten sted utenfor Europa.


Her har investeringsnivået falt med 18 prosent fra 2014 til 2015. 58,5 milliarder dollar er det laveste nivået siden 2006.


For de største landene var det store utslag. Mens Storbritannia økte investeringene med 24 prosent til 23 milliarder dollar, falt nivået i Tyskland med 42 prosent, ned til 10,6 milliarder dollar.


Årsaken er, ifølge Bloomberg New Energy, overgangen til mindre gunstige støttesystemer.


– I Europa har de ivrigste fornybarlandene til dels møtt veggen. Dels skyldes det manglende vekst i kraftmarkedet, at enhver vindturbin må konkurrere med eksisterende kullkraft. Kullkraftverk som allerede står der, har lave marginalkostnader og produserer kraft til vi stopper dem med regulering eller karbonpris, sier Holm.


Tror på fortsatt vekst
I lys av Paris-avtalen skriver analytikertopp Michael Liebreich hos Bloomberg at det er lite trolig at investeringstrenden vil snu:
– Investeringsnivået viser hvor konkurransedyktig spesielt sol- og vindenergi er blitt.


Marius Holm er enig. Han mener det er store hvite flekker på kartet, hvor fornybar energi ennå ikke har fått sitt gjennombrudd.


– Det er områder hvor sol- og vind er konkurransedyktig, men fremdeles ikke har passert oppstartsbarrierene. Dermed er det grunn til å forvente vekst også framover, sier han til Sysla Grønn.

Markedskommentar august 2019

I øyeblikket har vi et høyere strømprisnivå enn normalt for årstiden. Vi har et underskudd i ressurssituasjonen når vi summerer vannet i magasinene, snøen i fjellet og tilsig fra elver og terreng. Vi har høye marginalkostnader på de kullfyrte produksjonsenhetene. CO2 og kull prisene i sum ligger høyere enn de har gjort de senere år. Det er spådd en normal værtype fremover uten de store nedbørsmengdene i varslene. Det betyr at strømprisene vil holde seg relativt høye i tiden fremover. Det gjør at kundene vil få en høyere strømregning enn det som har vært normalt de senere årene, med unntak av fjordåret.

Les mer

Kjetil Lund: – Vi må basere oss på effekttariffer

NVE-sjef Kjetil Lund sier at svært mye taler for at det bør innføres effekttariffer i nettleien i Norge, og at et nytt høringsutspill vil komme fra direktoratet i løpet av høsten.

Les mer

Markedskommentar uke 32 2019

I juni måned kom det 150 prosent av normal nedbør i Norge. For Sverige sin del kom det normalt med tilsigsnedbør. Dette førte til høyt tilsig og mye uregulert vannkraftproduksjon som i sin tur presset ned spotprisene til rundt 30 øre/kWh etter å ha holdt seg rett i underkant av 40 øre/kWh i hele mai.

Les mer

På vei mot 20 000 mobilkunder

Gudbrandsdal Energi ønsker seg 20 000 mobilkunder innen tre år. Det skal være mulig, mener daglig leder, Jan Jansrud. Bare det trykkes på litt.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?