28.05.2016

Gjennomfakturering vil koste selskapene millioner

Kostbart: Kredinor har beregnet kostnadene som påløper i forbindelse med gjennomfakturering. Her representert ved advokat Baard S. Brattsberg (t.v.) og Håkon Olaussen, bransjeansvarlig Energi i Kredinor. Foto: Fredrik Kveen

(Europower) Når forskriftene for gjennomfakturering trer i kraft 1. september, er mottakelsen blandet. Beregninger foretatt av Kredinor viser at kraftselskapene kan gå glipp av tiltalls millioner kroner årlig.

Bransjeansvarlig Energi i Kredinor, Håkon Olaussen, mener det er mye positivt med innføringen av de nye endringene som medfører at forbrukerne får en felles regning, men ser samtidig flere negative aspekter for en allerede presset kraftbransje.

- Endringene vil medføre redusert lønnsomhet fordi nettselskapene ikke har de samme sanksjonsmulighetene som før overfor strømkunder som er trege betalere eller misligholder det de skylder til sin kraftleverandør, sier Olaussen til Energi.

Risiko for kraftleverandørene
Modellen NVE legger opp til medfører at kraftleverandørene nå må ta på seg større risiko enn tidligere ved at de overtar eierskapet også for nettfakturaen. Nettselskapet kan kreve sikkerhetsstillelse fra kraftleverandører som gjennomfakturerer. Strømkundene betaler kraftleverandøren med «befriende virkning», noe som sikrer at forbrukeren slipper å betale nettleiebeløpet to ganger dersom kraftleverandøren ikke gjør opp for seg overfor nettselskapet.

- Dette vil medføre økt tap for både nettselskap og kraftleverandør, fordi man i den nye modellen taper stengeretten for store deler av misligholdet. I den gamle fakturaløsningen hvor nettselskapene stod for inndrivingen, bidro stengeretten til at det ble svært lave tapsavsetninger for bransjen, sier Olaussen.

Les hele saken i Energi Distriktsenergi som er bilag til mai-nummeret av magasinet Energi.

Markedskommentar uke 2 2021

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 54,9 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 57 øre/kWh. Forventet pris for kommende uke er 52 øre/kWh for Sør-Norge.

Les mer

Markedskommentar uke 1 2021

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 25,1 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 56 øre/kWh. Forventet pris for kommende uke er 53 øre/kWh for Sør-Norge.

Les mer

Markedskommentar uke 51 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 26,9 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 22,3 øre/kWh. Forventet pris for kommende uke er 18 øre/kWh for Sør-Norge.

Les mer

Markedskommentar uke 50 2020

Gjennomsnittlig spotpris for Østlandet (NO1) denne uken ser ut til å bli rundt 27 øre/kWh. Kommende uke ser spotprisen ut til å bli rundt 20 øre/kWh da det er ventet noe høyere temperaturer og høyere vindkraftproduksjon.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?