Viktig info til våre kunder!

Grunnet nasjonal lansering av Elhub «fryses» det norske strømmarkedet i store deler av februar. For deg som kunde betyr det at du ikke får byttet strømleverandør i perioden 23.01 – 18.02. Dette gjelder ALLE strømleverandører! Du kan fortsatt legge inn bestilling, men leverandørbytte skjer først i uke 8-9. Les mer her.

27.01.2014

Gigantene vil ha mer makt

Haakon Barstad Europower. Foto: Gudbrandsdal Energi

De største nettselskapene i landet har samlet seg i R12-gruppen. Nå har de levert en uttalelse til Reiten-utvalget som innebærer at de vil få mer makt over de mindre nettselskapene. R12-gruppen har levert en felles uttalelse til Reiten-utvalget. Budskapet er krystallklart: Det bør bli færre nettselskaper. De minste selskapene bør dessuten miste fordelene de har.

Europower og bransjebladet Energi har tidligere omtalt den såkalte R12-gruppen. Den består av de aller største nettselskapene, samt noen mellomstore. De har hatt en rekke møter for å jobbe for sine felles interesser.


Gruppen har to overordnende mål: Det bør bli færre nettselskaper i Norge, og de vil at de største nettselskapene skal ha et overordnet ansvar i sine respektive områder.

Færre selskaper

Nå har de sendt en felles uttalelse til Ekspertutvalget (Reiten-utvalget) som jobber med hvordan den framtidige nettstrukturen i Norge bør være. Uttalelsen er på ti tettskrevne sider.

Ikke et eneste sted står det i klartekst at R12-gruppen foreslår at det skal bli færre nettselskaper, men argumentasjonen om dette gjennomsyrer hele teksten.

– Nettselskapene bør ha en viss kritisk størrelse slik at enkeltinvesteringer kan fordeles på tilstrekkelig antall kunder, er en av mange slike formuleringer.

R12-gruppen argumenterer med at det av hensyn til kundene, beredskap, tariffer og kompetansemiljø bør det legges til rette for at selskapene bør være større.

– Kundeperspektivet bør være gjennomgripende i alle vurderinger av struktur og regulering. I dette ligger også en respekt for kundenes behov og forventninger, skriver de.

– Kostnadsnivået tilsløres

De store selskapene er kritisk til alle ordninger som gir fordeler til de mindre nettselskapene.

– Dersom kostnadsnivået tilsløres gjennom ulike utjevningsordninger på tvers av selskaper og geografi, er det en risiko for at kundenes oppmerksomhet på tarifforskjeller avtar, noe som kan gi svakere insentiver til effektivisering, heter det i dokumentet.

De mener nøytralitet og funksjonelt skille mellom nett og produksjon bør opprettholdes, og at dette kravet også skal gjelde for selskaper med mindre enn 100.000 nettkunder. Slik er det ikke i dag.

148 nettselskaper

I uttalelsen påpekes det at fra 1960-tallet og frem til 1990, ble antallet e-verk redusert fra rundt 500 til snaut 250. Videre fram til 2003 sank antallet til 161, for så å ha stått nærmest stille de siste ti årene. For 2014 har NVE utarbeidet inntektsrammer for 148 nettselskaper.

– Fellestrekket for periodene med fall i antall nettselskaper, var ganske enkelt at det var økonomisk lønnsomt å fusjonere. De siste ti årene har det bare i liten grad skjedd konsolidering i norsk nettvirksomhet. Dette har sammenheng med at fusjonerende selskaper har blitt fratatt store deler av fusjonsgevinster, samt den såkalte utjevningsordningen for nettleie, påpeker de.

Pålegge investeringer

I forbindelse med innføring av EUs tredje energimarkedspakke, åpner regjeringen for en forskrift som gir de største aktørene større oppgaver. Denne tankegangen støtter R12-gruppen fullt ut.

– Rollen som operatør av distribusjonssystem bør tilbys til nettselskaper som ønsker rollen og kan oppfylle relevante krav, skriver de.

Slike operatører omtales som DSO’er. Motstykket er TSO’er, operatører av sentralnett, altså Statnett her i Norge.

R12-gruppen foreslår at de som DSO’er skal kunne innstille til NVE at de underliggende selskapene blir pålagt å gjøre investeringer.

– DSO bør kunne anmode om investeringer i hele sin region, men bør ikke gis påleggsmyndighet. I stedet bør regulator ved behov kunne gi netteiere investeringspålegg, foreslår de.

Jevne ut nettleien

For å redusere forskjellene i nettleie, foreslår de at innføres en «enhetlig tariffstruktur og likere fordeling mellom faste og variable ledd i nettselskapene… ».

Hvis ikke det skulle hjelpe, sier R12-gruppen at de som DSO’er kan ta grep for å jevne ut nettleien.

– Det også mulig å etablere regionale tariffer i hver enkelt region koordinert av den enkelte DSO, heter det i uttalelsen.

R12-gruppen avslutter med å gjenta oppfordringen om at de største selskapene får et overordnet ansvar for distribusjonssystemet.

– Et operasjonelt hensiktsmessig antall regionale nettselskaper bør tilbys rollen som DSO i sin region, avslutter de.

Brevet til ekspertgruppen er datert 15. januar. Denne gruppen har som mandat at de «… skal vurdere hva som er en hensiktsmessig nettorganisering...». De har også fått i oppgave å gjøre noe med forskjellene i nettleie, eller som det er formulert i mandatet: «… det er et mål å få mer harmoniserte tariffer.»

I uttalelsen kommer det fram at de 12 selskapene samlet har en nettkapital på 27 milliarder kroner. De har 1,8 millioner nettkunder, som er rundt 60 prosent av landets nettkunder.

Dette er de 12 selskapene som er med i R12-gruppen:

 • Hafslund
 • Agder Energi
 • BKK
 • Lyse
 • EB
 • Troms Kraft
 • Eidsiva Energi
 • Trønder Energi
 • Helgelandskraft
 • Skagerak
 • NTE
 • Tafjord Kraft


Lansering av Elhub: Dette betyr det for deg som kunde

I slutten av januar implementerer Statnett Elhub, en felles nasjonal måledatabase. Som følge av det «fryses» kraftmarkedet i perioden 01.02.2019 – 18.02.19, og det omfatter alle strømleverandører og netteiere i Norge.

Les mer

Klimakabler til Europa

Anders Skonhoft hevder i Klassekampen 2. januar at eksport av fornybar energi til Europa ikke bidrar til lavere utslipp av klimagasser. Det er feil, skriver EnergiNorge.

Les mer

Markedskommentar uke 3 2019

Denne uken har temperaturene vært langt lavere sammenlignet med forrige uke som har gitt spotprisene et løft, og som også markerer starten på en lengre kuldeperiode. Langtidsvarselet viser dominerende høytrykk som vil gi mindre vind, mindre nedbør og lavere temperaturer som vil gi høye spotpriser fremover.

Les mer

Markedskommentar uke 2 2019

Denne uken har vært relativt mild med temperaturer over normalen og med nedbørsmengder og vind rundt normalen for årstiden. Terminmarkedet holder fortsatt stand og er høyt priset.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?