Hjem > Siste nytt > Gamechangeren er klar

Gamechangeren er klar

Thomas Gundersen
Publisert 09.05.2016, sist oppdatert 05.09.2017

Fra 1. september kan strømleverandører kreve at nettselskaper legger til rette for gjennomfakturering. Strømkundene skal i utgangspunktet da kun ha kontakt med strømleverandøren, ikke nettselskapet. Illustrasjonsfoto: NVE

(Europower) NVE har nå lagt fram forskriftene for hvordan gjennomfakturering skal foregå. At strømregning og nettleien samles på én faktura, er omtalt som gamechangeren som vil forandre strømmarkedet.

I den grad gjennomfakturering blir en revolusjon for kraftbransjen, er det en lenge varslet revolusjon. Det har i flere år vært snakk om at gjennomfakturering vil bli det som på alvor vil endre forutsetningene for strømleverandør-bransjen.

Nå er det klart at de nye forskriftene trer i kraft fra 1. september i år. Gjennomfakturering innebærer at nettselskapet sender faktura for nettleien til kraftleverandøren, som inkluderer nettleien i strømfakturaen. Uansett hvilket nettselskap strømkunden er knyttet til, og hvilken strømleverandør han/hun velger, får altså strømkunden kun én regning, og denne regningen kommer fra strømleverandøren.

Det antas at gjennomfakturering vil redusere den geografiske lojaliteten norske strømkunder tradisjonelt har hatt. I dag velger rundt 70 prosent av strømkundene sitt lokale kraftselskap som strømleverandør.

– Forskriftsendringene fjerner et urimelig konkurransefortrinn som kraftleverandører med selskapsmessig tilknytning til nettselskapet har hatt frem til nå, og vil dermed bidra til å styrke konkurransen i sluttbrukermarkedet, sier avdelingsdirektør i NVE, Ove Flataker.

Kan kreve gjennomfakturering

NVE har besluttet å innføre modellen for gjennomfakturering som ble sendt ut på høringen i oktober 2015. Den kom opp som et alternativ etter innspill i den første høringsrunden i januar

Den alternative modellen går ut på at dersom en kraftleverandør ønsker gjennomfakturering, må det etableres gjennomfakturering for alle kraftleverandørens målepunkt tilknyttet forbrukere hos det aktuelle nettselskapet.

Nettselskapet kan kreve sikkerhetsstillelse fra kraftleverandører som gjennomfakturerer. Strømkundene betaler kraftleverandøren med «befriende virkning», noe som sikrer at forbrukeren slipper å betale nettleiebeløpet to ganger dersom kraftleverandøren ikke gjør opp for seg overfor nettselskapet.

Kraftleverandøren primærkontakt

I høringsrunden kom det en lang rekke kommentarer fra bransjen om tidspunktet for innføring av det nye systemet. Det blir påpekt at dette bare blir et «mellomsystem» i påvente av elhuben kommer i drift i februar 2017, og at AMS er på plass i 2019.

Et eksempel er Hafslunds innspill:

– Det er viktig at det ikke etableres løsninger med usikkert bruksomfang, kort brukstid og liten gjenbruksverdi, skriver Hafslund selv om selskapet er for innføring av gjennomfakturering.

NVE ser poenget, men mener at innvendingene ikke er viktige nok til å vente med innføringen:

– NVE mener videre at det er viktig at gjennomfakturering innføres, på tross av at innføringen kommer samtidig med andre store endringer. Gjennomfakturering er et viktig første steg på veien mot en ny markedsmodell for sluttbrukermarkedet for strøm, skriver NVE.

Regulatoren mener det er vesentlig å få etablert praksisen med at det er strømleverandøren som skal være kundens primærkontakt, ikke nettselskapet.

– Den nye markedsmodellen vil på sikt bli det eneste faktureringsregimet i sluttbrukermarkedet. Før den nye markedsmodellen kan innføres må elhub være klargjort for nødvendig informasjonsutveksling knyttet til fakturaunderlag. NVE vil ta med seg nyttige erfaringer fra innføring av gjennomfakturering inn i det videre arbeidet med den fremtidige markedsmodellen, skriver NVE.

Har ventet lenge

De som gleder seg mest over regelendringene er de rendyrkede strømleverandørene som henvender seg til hele landet, der Norgesenergi og Fjordkraft er de største. Fjordkraft-sjef Rolf Barmen er blant dem som lenge har drømt om å lokke til seg nye kunder uten å møte innvendingene om to fakturaer.

– Den store gamechangeren er at alt kommer på én faktura. Det kommer til å snu opp ned på det meste for strømleverandørene, sa Barmen i et intervju med Energi i 2013.

Ikke rart at da at Fjordkraft feiret gårsdagens begivenhet med nye forskrifter med å sende ut en pressemelding.

– For mange strømkunder har det vært forvirrende å motta to strømregninger, sier innovasjons- og strategidirektør i Fjordkraft, Arnstein Flaskerud.

Det er selvfølgelig en omskriving av sannheten. Strømkundene blir ikke forvirret av to fakturaer, det er bare noe de ikke ønsker. Flaskerud tar derimot Fjordkrafts egentlig anliggende i et annet sitat:

– Først når alle strømleverandører kan tilby alt på én faktura, er det virkelig fri konkurranse i strømmarkedet, sier han.

For det er det gjennomfakturering dreier seg om; likere konkurransevilkår. Det betyr også at Fjordkraft, som eies av BKK og Skagerak Energi, vil møte ny konkurranse i «sine» geografiske områder.

– Selv er vi forberedt på at vi vil tape på denne regelendringen i områder hvor vi i dag er alene om samfakturering. Men Fjordkraft er en nasjonal strømleverandør, så på sikt ser vi vekstmuligheter, sier Flaskerud.

Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?