Hjem > Siste nytt > Frykter miljømål vil ramme fornybart

Frykter miljømål vil ramme fornybart

Thomas Gundersen
Publisert 05.07.2016, sist oppdatert 05.09.2017 Oluf Ulseth, administrerende direktør i Energi Norge overrakte dokumentet "Store verdier på spill - vannmiljømål kan gi betydelige tap av regulerbar vannkraft" til klima- og miljøminister Vidar Helgesen. Nå foreligger svaret. Fortstt frykter Ulseth at dette vil koste dyrt og at det vil ramme fornybarutviklingen. Foto: Camilla M. Granheim / Energi Norge

(Europower) Fredag ettermiddag godkjente Klima- og miljødepartementet regionale vannforvaltningsplaner i tråd med EUs vanndirektiv. Energi Norge tror dette vil gi store konsekvenser for kraftproduksjon.

Etter flere års prosess med utvikling av elleve regionale forvaltningsplaner, med til dels svært omstridte miljømål, valgte departementet å offentliggjøre endelig planer fredag 1. juli klokken 17.00.

Planene som gjelder for perioden 2016-2021 har fått mindre omfang enn Energi Norge fryktet, men kan fortsatt gi store konsekvenser for kraftproduksjon.

–Det kan ramme både verdiskaping, forsyningssikkerhet og klimatiltak, sier administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge.

Ulseth understreker at fornybarnæringen er opptatt av å forbedre miljøet i vassdrag der det er nødvendig. Han påpeker likevel at når Stortinget har nettopp slått fast at vannkraften skal være ryggraden i fremtidens klimavennlige energisystem. Da må terskelen for å svekke vannkraften være høy, sier Ulseth.

Trenger dialog

Miljømål gjelder alle elver, innsjøer, kystvann og grunnvann i Norge. Dokumentene viser at det i nærmere 400 vann og elvestrekninger er satt miljømål som antas å berøre vannkraftsektoren.

Nå blir det NVEs oppgave å godkjenne konkrete miljøtiltak i vassdragene. Energi Norge er opptatt av at dette skjer i dialog med kraftnæringen, slik at vi kan finne gode løsninger som i minst mulig grad berører produksjon av fornybar energi.

Her er meldingen fra departementet som ble sendt ut fredag ettermiddag.


Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?