05.07.2016

Frykter miljømål vil ramme fornybart Oluf Ulseth, administrerende direktør i Energi Norge overrakte dokumentet "Store verdier på spill - vannmiljømål kan gi betydelige tap av regulerbar vannkraft" til klima- og miljøminister Vidar Helgesen. Nå foreligger svaret. Fortstt frykter Ulseth at dette vil koste dyrt og at det vil ramme fornybarutviklingen. Foto: Camilla M. Granheim / Energi Norge

(Europower) Fredag ettermiddag godkjente Klima- og miljødepartementet regionale vannforvaltningsplaner i tråd med EUs vanndirektiv. Energi Norge tror dette vil gi store konsekvenser for kraftproduksjon.

Etter flere års prosess med utvikling av elleve regionale forvaltningsplaner, med til dels svært omstridte miljømål, valgte departementet å offentliggjøre endelig planer fredag 1. juli klokken 17.00.

Planene som gjelder for perioden 2016-2021 har fått mindre omfang enn Energi Norge fryktet, men kan fortsatt gi store konsekvenser for kraftproduksjon.

–Det kan ramme både verdiskaping, forsyningssikkerhet og klimatiltak, sier administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge.

Ulseth understreker at fornybarnæringen er opptatt av å forbedre miljøet i vassdrag der det er nødvendig. Han påpeker likevel at når Stortinget har nettopp slått fast at vannkraften skal være ryggraden i fremtidens klimavennlige energisystem. Da må terskelen for å svekke vannkraften være høy, sier Ulseth.

Trenger dialog

Miljømål gjelder alle elver, innsjøer, kystvann og grunnvann i Norge. Dokumentene viser at det i nærmere 400 vann og elvestrekninger er satt miljømål som antas å berøre vannkraftsektoren.

Nå blir det NVEs oppgave å godkjenne konkrete miljøtiltak i vassdragene. Energi Norge er opptatt av at dette skjer i dialog med kraftnæringen, slik at vi kan finne gode løsninger som i minst mulig grad berører produksjon av fornybar energi.

Her er meldingen fra departementet som ble sendt ut fredag ettermiddag.


Markedskommentar mai 2019

Hydrologisk balanse var tidlig i mai dårligere enn på samme tid enn i fjor. Nedbør de siste dagene samt varsler om mer nedbør fremover vil dog være med å bedre denne.

Les mer

Markedskommentar uke 19 2019

I løpet av ukens seks første dager har systemprisen variert mellom 40 og 43 øre/kWh, mot 28-40 øre/kWh tilsvarende dager i forrige uke.

Les mer

Bygger Nordens største batteri

Det finske vindkraftselskapet TuuliWatti Oy bygger Nordens største batteri til 3,5 millioner euro i vindparken Viinamäki i Finland.

Les mer

Norsk Kundebarometer 2019

Gudbrandsdal Energi ble for 9. gang kåret til å ha landets mest fornøyde strømkunder. Selskapet fikk hele 4 stjerner i 2019-undersøkelsen. Forskningsprosjektet Norsk Kundebarometer ved Handelshøyskolen BI har i over tjue år målt kundetilfredshet og lojalitet blant norske forbrukere.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?