Vi opplever treghet i Min side for øyeblikket. Vi håper å løse dette raskt!

Hjem > Siste nytt > Frykter ikke at skatteregler vrir vindkraft til Sverige

Frykter ikke at skatteregler vrir vindkraft til Sverige

Publisert 20.08.2012, sist oppdatert 05.09.2017

(Montel) Statssekretær i Finansdepartementet, Kjetil Lund, vil ikke endre skattereglene for å sikre vindkraftinvesteringer i Norge. Det er ikke bare avskrivningsreglene som bestemmer hvor store investeringene i vindkraft blir, sier han til Montel.

Lund deler ikke bekymringen til enkelte i bransjen om at de største vindkraftinvesteringene vil komme i Sverige, grunnet gunstigere skatteregler.

– Det er en rekke andre forskjeller i rammevilkår, både mellom vind og andre teknologier, og mellom Norge og Sverige som sådan. Det er for eksempel forskjeller i pris- og lønnsnivå mellom landene og hvilke ytelser det offentlige gir nærings- og arbeidslivet, sier han i en e-post til Montel.

Anders Thon Aasheim i vindkraftorganisasjonen Norwea gikk for en uke siden ut og sa at han tror ulike skatteregler kan føre til at nordmenn betaler for utbygging av svensk vindkraft, og at at dyre svenske prosjekter bygges ut før billige norske. Det går utover målet om kostnadseffektivitet, mener han. (se relatert sak)

Aasheim får støtte i en rapport fra analysebyrået Thema , der det går frem at avskrivningsordninger vil føre til at norsk vindkraft må ha 6 øre/kWh høyere inntekter før skatt for å gi samme avkastning som et tilsvarende svensk prosjekt.

Kjetil Lund viser til at det norske systemet for avskrivninger er basert på prinsippet om at de skattemessige avskrivningene på driftsmidler så langt som mulig skal tilsvare det faktiske, økonomiske verdifallet.

– Hvor alvorlig tar dere denne rapporten?

– Rapporten slår fast at de norske avskrivingsreglene godt reflekterer reelt økonomisk verdifall. Det er bra, slik bør det være, sier Lund

– Legges det til rett for at en forholdsmessig andel av investeringene skal komme til Norge? 

– Politikerne skal ikke finstyre lenger. Ønsket vi en garanti for at utbyggingene skulle skje i Norge, burde vi holdt fram med rene nasjonale støtteordninger, sier Lund.

Han sier at hovedpoenget med et marked for grønne sertifikater er at markedet bestemmer hvor utbyggingene skal skje.

– Jeg håper og tror norsk vindkraftbransje kan vokse og blir livskraftig. Men veien til sunn vekst og langsiktig lønnsomhet er ikke stadig å banke på offentlige kontorer for å be nye støtteordninger.  Vindkraftbransjen har fått det regimet de ba om. Nå må de vise at de kan konkurrere, sier han.

Olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp) skal i følge Teknisk Ukeblad på sin side ha sagt i Stortinget at hans mål er at halvparten av elsertifikat-investeringene skal komme i Norge.

Frp kritiske
Fraksjonsleder i Finanskomiteen Ketil Solvik-Olsen (Frp), sier til Montel at han har sett seg lei på at regjeringen fører en politikk der de sier nei til noen prosjekter gjennom måten reglene er utformet på.

– Myndighetene må slutte å føre en politikk hvor de snakker pent om fornybar energi, men hvor detaljene i regelverket og skattesystemet gjør at prosjekter legges bort.

Han ønsker et likere skattesystem for begge land.

– Min ambisjon er at vi skal ha identiske skatteregler i Norge og Sverige. Og så blir det opp til bransjen å finne de gode prosjektene, sier han.

Det er Lund uenig i.

– Det er verken ønskelig eller realistisk å samordne skattereglene i Norge og Sverige på grunn av det felles sertifikatmarkedet. Vi skal ikke i gang med en skattekonkurranse med Sverige. Jeg tror ikke den rette politikken for en god, langsiktig utvikling i norsk vindkraftbransje er å lage flere støtteordninger, sier Lund.

Solvik-Olsen syns ikke regjeringen tar problemstillingen seriøst.

– Aktører vil komme til å investere i Sverige fremfor Norge. Vi har tatt dette opp både muntlig og skriftlig, men regjeringen har svart med et skuldertrekk, sier han.

Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?