10.06.2015

Frp: – Vi kan ikke finansiere mer svensk utbygging

(Montel) Frps Oskar Grimstad mener Statkrafts skrinlegging av vindkraftutbygginger i Norge innebærer at svært mye elsertpenger vil gå til Sverige og at elsertsystemet ikke kan forlenges etter 2020.

– Det kan ikke være slik at norske forbrukere skal finansiere mesteparten av elsertifikatutbyggingen i Sverige. Vi må stramme inn og stoppe elsertifikatsystemet i 2020, slik jeg ser det nå, sier Grimstad til Montel. Han sitter i Stortingets energi- og miljøkomité.

Statkraft overrasket svært mange ved å skrinlegge Fosen- og Snillfjord-utbygigngen (1.000 MW) i forrige uke, samtidig som selskapet varslet at all nye vindkraftprosjekter i Norden droppes.

Dermed vil etter alt å dømme mer av den nye produksjonen uløst av det svensk-norske elsertifikatsystemet havne i Sverige, hvor det fremdeles bygges ut vindkraft.

– Det skal gode grunner og forklaringer til at jeg vil forlenge elsertmarkedet etter 2020, når mesteparten av støtten går til Sverige, mener Grimstad.

Før det felles elsertsystemet ble innført i 2012 hadde både regjering og opposisjon en ambisjon om at rundt halvparten av de 26,4 TWh-ene skulle havne i Norge.

– Vi så at det ville bli problematisk å få en 50/50-fordeling, men det var ingen som så for seg at Fosen ikke skulle bli en realitet. Dermed kuttes et stort prosjekt som ville gitt mye av sertifikatstøtten til Norge, sier Grimstad, som legger til at Frp skal diskutere spørsmålet med sin egen olje- og energiminister Tord Lien på et møte i morgen.

Han tror at skrinleggingen av Fosen vil føre til at Statkraft må tilbakebetale deler av den ekstra egenkapitalen selskapet fikk for å bygge nettopp Fosen- og Snillford-prosjektene.

– Når det viktigste prosjektet blir sjaltet ut, så er finansieringsbehovet betydelig lavere. Da er det bedre å bruke ressursene andre steder hvor de ter et større behov.

Også Høyre sier nei til forlengelse
Grimstad får støtte av Høyres Nikolai Astrup, nestleder i energi- og miljøkomiteen.

– Vi har ikke tatt til orde for å forlenge elsertsystemet etter 2020. Elsertifikater er et virkemiddel for å oppnå målene i EUs fornybardirektiv på en relativt sett kostnadseffektiv og teknologinøytral måte.

Ut over å forlenge lukkefristen i elsertsystemet til 2021 og åpne for at Sverige kan heve sitt 2020-mål med 2 TWh, har ikke Høyre noen nye planer om nye støttesystemer for produksjon av fornybar energi i Norge.

– Slik markedet er nå, ser vi ikke at det er grunnlag eller behov for det. Det er viktig at kraftprisene er tilstrekkelig høye til å sikre lønnsomhet i bransjen, og da er det ikke riktig å subsidiere inn enda mer kraft etter 2020, mener Astrup.

Vil ikke avskrive Fosen
Han mener likevel at det er for tidlig å avskrive Fosen-utbyggingen helt.

– Selv om Statkraft ikke ønsker å bygge ut Fosen, betyr ikke det nødvendigvis at Fosen ikke blir bygget ut. For andre interessenter med andre avkastningskrav i en tid med svært lave renter, kan det være et akseptabelt prosjekt. Alt håp er ikke ute, sier Astrup til Montel.

Astrup viser også til uttalelsene fra Trønderenergi-sjef Ståle Gjersvold som karakteriserer Fosen-utbyggingen som lønnsom, samt at Agder Energi-sjef Tom Nysted fremdeles er positiv til Bjerkreim-klyngen i Rogaland.

– Tror du Statkraft vil selge Fosen-prosjektene til andre interessenter?

– Jeg legger til grunn at Statkraft ikke stiller seg i veien for andre interessenter som ønsker å realisere Fosen, sier Astrup.

Samtidig er Astrup klar på at hovedutfordringen er lave kraftpriser på grunn av det økende kraftoverskuddet.

– Vi må ta kraften i bruk om den skal ha en verdi. Derfor er arbeidet med flere kabler viktig, og det er viktig å få elektrifisert transportsektoren og få flere investeringsbeslutninger i industrien. Her går Hydro foran med et godt eksempel på Karmøy.

Flere har tatt til orde for at Statkraft må betale tilbake deler av den ekstra egenkapitalen selskapet fikk før jul for å finansiere Fosen-utbyggingen.

– Jeg registrerer at [næringsminister] Monica Mæland har det spørsmålet til vurdering. Så får vi se hva konklusjonen blir. Det er ingen tvil om at selskapets behov for kapital er redusert hvis de ikke har tenkt å gå videre med Fosen-investeringen, sier Astrup.

 

Gert Ove Mollestad
gert@montel.no

Markedskommentar uke 15 2019

Spotprisene har løftet seg denne uken da høytrykkspreget vær har gitt lite vind og nedbør. Mer høytrykk i værvarslene kombinert med høyere brenselspriser og CO2-kvotepriser har bidratt til høyere priser i terminmarkedet for kraft.

Les mer

Endeløs vinter - et reisebrev

Endless Winter er et eksperiment i bærekraftig fjellsport. Vi følger skikjører Nikolai Schirmer i et forsøk på å kjøre bedre på ski uten de vanlige CO2-intensive frynsegodene til en proff skikjører.

Les mer

Markedskommentar april 2019

Vi har lagt bak oss en kald vinter med høye strømpriser og generelt høyt strømforbruk blant folk flest. Dette har påvirket strømregningene våre og dermed også økt trykket inn mot strømleverandørene. Nå har været blitt mildere og forbruket har gått ned. Det samme har strømprisene.

Les mer

Markedskommentar uke 14 2019

Denne uken har vært mild med temperaturer godt over normalen for årstiden. Spotprisene har vært relativt stabile med mindre svingninger denne uken.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?