Hjem > Siste nytt > Fritidsbåter – et miljøproblem

Fritidsbåter – et miljøproblem

Publisert 04.06.2014, sist oppdatert 05.09.2017

]Fritidsbåter (Foto: Sandra Clark/NHD)

Foto: Sandra Clark/NHD

Omtrent halvparten av den norske båtparken er over 25 år gammel. Mange båter blir parkert langs kysten – og på havets bunn. Norsk Gjenvinning har i stor grad løsningene på det som er et økende miljøproblem. Fritidsbåter (Foto: Sandra Clark/NHD)

Tallene er oppsiktsvekkende: Årlig kasseres det omtrent 5 000 fritidsbåter. Bare omtrent 20 prosent av disse kan redegjøres for. Norsk Gjenvinning ser stadig eksempler på at gamle fritidsbåter utgjør et miljøproblem langs kysten.

Samtidig er det slik at halvparten av Norges 750 000 fritidsbåter er produsert tidligere enn 1990. Dermed ligger det an til en sterk økning i antall kasseringsobjekter fremover.

Det er flere årsaker til at samfunnet bør ta tak i problemet, mener Thomas Mørch, sjef for forretningsutvikling i Norsk Gjenvinning: - Båtvrakene består av materialer som kan gjenvinnes, men som i dag er bortkastede ressurser. Dessuten er det slik at mange båter inneholder betydelige mengder farlig avfall, og disse må håndteres på forsvarlig vis, sier han.

Norsk Gjenvinning har engasjert seg i saken sammen med blant andre båtbransjen interesseorganisasjoner (Norboat), båteiere (Kongelig Norsk Båtforbund), miljøorganisasjoner (Bellona) og forskere fra SINTEF. En bred allianse som fremfor alt har vært opptatt av å finne løsninger.

Et forskningsprosjekt har vist at det for en typisk plastbåt er mulig å oppnå en gjenvinningsgrad på over 90 prosent. Med andre ord: Over 90 prosent kan bli til råvarer og innsatsfaktorer til fornybar energi. En typisk trebåt inneholder derimot store mengder giftig bunnstoff som må håndteres forskriftsmessig.

Tabellen under viser to eksempler:


Plastsnekke med innenbordsmotor (22 fot), produsert ca. 1970
Material  Vekt (kilo) Andel Gjenvinningsform
Komposittmateriale                  338 24 % Smeltes, nytt komposittmateriale
Jern & metaller (inkl. motor)                  594 42 % Smeltes, nye jern og metaller
Kabel (kobber & plast)                      4 0,3 % Separeres, metall- og plastgjenvinnes
Plast & Gummi                    23 2 % Gjenvinnes
EE-avfall (batteri, o.l.)                    39 3 % Farlig avfall, håndteres forskriftsmessig
PVC                    15 1 % Farlig avfall, håndteres forskriftsmessig
Annet farlig avfall                    13 1 % Farlig avfall, håndteres forskriftsmessig
Drivstoff                    19 1 % Farlig avfall / gjenbruk etter behandling
Treverk                  306 21 % Energigjenvinning
Møbler, tekstil, o.l.                    18 1 % Energigjenvinning
Annet brennbart                    14 1 % Energigjenvinning
Annet                    45 3 % Energigjenvinning
Sum              1 428 100 %

 

Snekke med kabin og skrog i tre (28 fot), produsert ca. 1960-1970
Material  Vekt (kilo) Andel Gjenvinningsform
Komposittmateriale                    85 3 % Smeltes, nytt komposittmateriale
Jern & metaller (inkl. motor)                  480 18 % Smeltes, nye jern og metaller
Kabel (kobber & plast)                    11 0 % Separeres, metall- og plastgjenvinnes
Plast & Gummi                    38 1 % Gjenvinnes
EE-avfall (batteri, o.l.)                    11 0 % Farlig avfall, håndteres forskriftsmessig
PVC                    10 0 % Farlig avfall, håndteres forskriftsmessig
Annet farlig avfall                    12 0 % Farlig avfall, håndteres forskriftsmessig
Drivstoff                    11 0 % Farlig avfall / gjenbruk etter behandling
Treverk              1 767 66 % Farlig avfall, håndteres forskriftsmessig
Møbler, tekstil, o.l.                    16 1 % Energigjenvinning
Annet brennbart                      7 0 % Energigjenvinning
Annet  / ikke brennbart                  224 8 % Energigjenvinning
Sum              2 672 100 %

Norsk Gjenvinning har dessuten løsninger for infrastruktur, logistikk, prosessering, sertifiseringer og eksporttillatelser på plass.

Når det gjelder finansiering har flere aktører foreslått å etablere en returordning som finansieres gjennom en avgift på salg av nye fritidsbåter. På sikt vil returordningen dermed kunne finansiere seg selv. Norsk Gjenvinning støtter forslaget.

- Temaet har vært på agendaen i svært lang tid, helt tilbake til da daværende miljøvernminister Thorbjørn Berntsen vurderte å innføre en vrakpantordning for plastbåter i 1991. Vi har i stor grad løsningene og er utålmodige etter å komme i gang. Men politikerne og myndighetene sitter med nøkkelen, sier Mørch.

Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?