Hjem > Siste nytt > Fortvilende med Ørskog-Sogndal-utsettelse

Fortvilende med Ørskog-Sogndal-utsettelse

Publisert 03.07.2014, sist oppdatert 05.09.2017

untitled-6118(Montel) Energi Norge er svært lite fornøyd med at Ørskog-Sogndal-linjen blir forsinket. Verken Statnett eller OED kan svare på hvor langvarig utsettelsen blir. Foto. Jan Jansrud Gudbrandsdal Energi.

– Vi er fortvilt over denne utsettelsen. Uansett videre utvikling, så innebærer dette antakelig en utsettelse i månedsvis, sier Eivind Heløe, kommunikasjonsdirektør i Energi Norge.

Fredag kom beskjeden fra Gulating lagmannsrett om at Statnett ikke får krysse Sørdalen naturreservat i Bremanger, og at selskapet ikke har gyldig konsesjon for linjen i det aktuelle området.

Tirsdag ettermiddag kunne verken Statnett eller Olje- og energidepartementet gi noen klare svar på hvor langvarig forsinkelsen blir, men Statnett har avsluttet alt byggearbeid i området.

Det var grunneierne i Myklebustdalen som gikk til sak etter at tidligere olje- og energiminister Ola Borten Moe flyttet linjetraseen fra Førdedalen og over til Myklebustdalen.

– Dette understreker behovet for grundige konsesjonsprosesser, og viser at alle mulige relevante innvendinger må komme inn i første runde, og ikke i siste runde. Vi må ha ryddige og grundige konsesjonsprosesser, sier Heløe, som ikke tør spekulere i hvor lenge linjen kan bli forsinket.

– Store konsekvenser
Asgeir Aase er konserndirektør for nett i Sogn og Fjordane Energi, et selskap som er direkte berørt av fredagens rettskjennelse.

Han understreker at han ikke vil kommentere selve tvisten, men sier konsekvensene er store.

– Det er ikke tvil om at situasjonen som har oppstått har store konsekvenser. Mye arbeid er gjort, som nå må stoppe, og det er usikkert hva som kommer til å skje videre. Kraftsystemmessig er denne linjen noe man trenger, så det er negativt for robustheten til kraftsystemet, sier Aase.

Aase legger til at perioden med sårbart nett blir forlenget.

– I tillegg tar det lengre til ny kraft kan komme på nett. Det er antakelig et tresifret antall småkraftverk som nå kan bli ytterligere forsinket, sier Aase.

SFE har nettanlegg i det omstridte Sørdalen naturreservat som etter planen skulle legges om som følge av vedtaket om den nye sentralnettslinjen, og dette arbeidet må nå stoppes.

– Konsekvensene er altså at småkraft ikke får koblet til nettet, og at vi får en lengre periode med et sårbart kraftsystem. Linjen skulle opprinnelig stå ferdig i 2011, så er dette forsinket til 2016, og nå kan det forsinkes ytteligere, sier Aase.

– Dommen er feil
Montel har ikke lykkes med å få en kommentar fra Borten Moe, men overfor Adresseavisen avviser den tidligere ministeren at han har gjort noe galt i saken. Han mener dommen er feil og prinsipielt betenkelig.

"Dette rettsliggjør politikken og flytter makt fra demokratiske organ og inn i domstolen,” skriver Borten Moe til avisen.

Montel har rettet gjentatte henvendelser til Olje- og energidepartementet uten å få svar.

Statnett sa mandag at linjen ville bli forsinket, men at det var for tidlig å si hvor langvarig forsinkelsen vil bli.

Gert Ove Mollestad

gert@montel.no

15:24, Tuesday, 1 July 2014


Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?