03.07.2014

Fortvilende med Ørskog-Sogndal-utsettelse

untitled-6118(Montel) Energi Norge er svært lite fornøyd med at Ørskog-Sogndal-linjen blir forsinket. Verken Statnett eller OED kan svare på hvor langvarig utsettelsen blir. Foto. Jan Jansrud Gudbrandsdal Energi.

– Vi er fortvilt over denne utsettelsen. Uansett videre utvikling, så innebærer dette antakelig en utsettelse i månedsvis, sier Eivind Heløe, kommunikasjonsdirektør i Energi Norge.

Fredag kom beskjeden fra Gulating lagmannsrett om at Statnett ikke får krysse Sørdalen naturreservat i Bremanger, og at selskapet ikke har gyldig konsesjon for linjen i det aktuelle området.

Tirsdag ettermiddag kunne verken Statnett eller Olje- og energidepartementet gi noen klare svar på hvor langvarig forsinkelsen blir, men Statnett har avsluttet alt byggearbeid i området.

Det var grunneierne i Myklebustdalen som gikk til sak etter at tidligere olje- og energiminister Ola Borten Moe flyttet linjetraseen fra Førdedalen og over til Myklebustdalen.

– Dette understreker behovet for grundige konsesjonsprosesser, og viser at alle mulige relevante innvendinger må komme inn i første runde, og ikke i siste runde. Vi må ha ryddige og grundige konsesjonsprosesser, sier Heløe, som ikke tør spekulere i hvor lenge linjen kan bli forsinket.

– Store konsekvenser
Asgeir Aase er konserndirektør for nett i Sogn og Fjordane Energi, et selskap som er direkte berørt av fredagens rettskjennelse.

Han understreker at han ikke vil kommentere selve tvisten, men sier konsekvensene er store.

– Det er ikke tvil om at situasjonen som har oppstått har store konsekvenser. Mye arbeid er gjort, som nå må stoppe, og det er usikkert hva som kommer til å skje videre. Kraftsystemmessig er denne linjen noe man trenger, så det er negativt for robustheten til kraftsystemet, sier Aase.

Aase legger til at perioden med sårbart nett blir forlenget.

– I tillegg tar det lengre til ny kraft kan komme på nett. Det er antakelig et tresifret antall småkraftverk som nå kan bli ytterligere forsinket, sier Aase.

SFE har nettanlegg i det omstridte Sørdalen naturreservat som etter planen skulle legges om som følge av vedtaket om den nye sentralnettslinjen, og dette arbeidet må nå stoppes.

– Konsekvensene er altså at småkraft ikke får koblet til nettet, og at vi får en lengre periode med et sårbart kraftsystem. Linjen skulle opprinnelig stå ferdig i 2011, så er dette forsinket til 2016, og nå kan det forsinkes ytteligere, sier Aase.

– Dommen er feil
Montel har ikke lykkes med å få en kommentar fra Borten Moe, men overfor Adresseavisen avviser den tidligere ministeren at han har gjort noe galt i saken. Han mener dommen er feil og prinsipielt betenkelig.

"Dette rettsliggjør politikken og flytter makt fra demokratiske organ og inn i domstolen,” skriver Borten Moe til avisen.

Montel har rettet gjentatte henvendelser til Olje- og energidepartementet uten å få svar.

Statnett sa mandag at linjen ville bli forsinket, men at det var for tidlig å si hvor langvarig forsinkelsen vil bli.

Gert Ove Mollestad

gert@montel.no

15:24, Tuesday, 1 July 2014


Markedskommentar uke 42 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 har den siste tiden steget betraktelig, fra rundt 3-4 øre/kWh de første dagene i oktober til over 20 øre/kWh de siste dagene denne uken.

Les mer

Markedskommentar uke 41 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 2,95 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 9 øre/kWh. Det er fremdeles svært lave kraftpriser i Norge og prisene ligger godt under prisene i våre naboland som Sverige, Danmark og Finland. Forventet pris for kommende uke er 15 øre/kWh for Sør-Norge.

Les mer

Blir det flere år med lave priser?

Mer vannkraft, mer vindkraft og mer kjernekraft gjør at kraftprisene kan holde seg lave lenge.

Les mer

Markedskommentar uke 40 2020

Strømmarkedet har lagt bak seg en stabil uke der prisen på Østlandet i prisområde NO1 i gjennomsnitt ser ut til å bli rundt 2,5 øre/kWh. Forventet pris for kommende uke er rundt 6 øre/kWh.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?