Hjem > Siste nytt > Fortsatt vindstille i Sverige

Fortsatt vindstille i Sverige

Thomas Gundersen
Publisert 10.09.2015, sist oppdatert 05.09.2017

(Europower) Etter en massiv utbygging ble det plutselig bråbrems på den svenske vindkraftsatsingen. Ikke en eneste turbin ble bestilt i andre kvartal, og det er fortsatt stillstand så langt i tredje kvartal.


Det er forteller Mattias Wondollek i Svensk Vindenergi til Europower.


– Vi har ikke tall fra tredje kvartal ennå, men vårt inntrykk er at det ikke er noen forandring fra andre kvartal. Så langt vi kjenner til er det kun tatt en eneste investeringsbeslutning i tredje kvartal, sier Wondollek som har ansvar for økonomi- og markedsanalyser i den svenske bransjeorganisasjonen.


Svensk Vindenergi har systematisk samlet inn informasjon fra utbyggerne i snart fire år. Forrige kvartalsrapport var den første som kunne melde at det ikke var gjort en eneste bestilling på vindturbiner de siste tre månedene. I de fire foregående kvartalene var det i gjennomsnitt tatt opp bestillinger tilsvarende 131 MW.


Sertifikatoverskudd og usikkerhet
Med unntak av den ene bestillingen er det altså helt stille så langt i tredje kvartal.


– Det største problemet akkurat nå er at vi har et enormt overskudd av sertifikater som holder sertifikatprisen nede. Overskuddet har oppstått selv om det er bygd ut akkurat så mye som sertifikatsystemet legger opp til, sier Wondollek.


Han mener at gale prognoser i strømforbruket er den viktigste årsaken til sertifikatoverskuddet. Men i tillegg til en overflod av sertifikater, mener den svenske kraftbransjen at det er usikkerheter i selve sertifikatsystemet.


– Det er usikkerhet om det vil bli innført en stoppregel når målsetningen er oppnådd, og usikkerhet om det kommer et nytt utbygningsmål fram mot 2030. En del investorer mener dessuten at det er risiko for at ny teknologi vil gi så mye lavere produksjonskostnader at vil ødelegge for lønnsomheten i investeringer som allerede er gjort. Det påvirker naturligvis investeringsviljen, sier Wondollek.


– Politikerne må avklare
I en enkelt framskriving utført av Europower i juni, viste at sertifikat-målsetningen vil være nådd lenge før 2020. Med utbyggingen i 2014 (4,1 TWh) som utgangspunkt, vil 26,4 TWh bli nådd allerede høsten 2018, hele to år før 2020-fristen. Om målsetningen økes 28,4 TW, vil man med den utbyggingshastigheten passere målet i løpet av våren 2019.


Med den svenske bråstoppen kan det være like relevant å spørre om det er fare for at målsetningen ikke blir nådd.


– Det er klart at hvis utviklingen fortsetter finnes det en risiko for det, men vi forventer at markedet vil hente seg opp når Riksdagen gjør vedtak om kontrollstasjonen i oktober, sier Wondollek.
Han mener politikerne bør gjøre noen grep for å redusere usikkerheten som bremser investeringslysten.


– For å redusere risikoen bør det bli årlige kontrollstasjoner, og det må innføres en svensk stoppregel. Politikerne bør dessuten snares avklare om det vil bli satt en ny målsetning fram mot 2030. Energimyndigheten bør i tillegg få i oppdrag å utrede hvordan sertifikatsystemet kan modifiseres for å håndtere risikoen med ny teknologi som vil presse ned prisene i framtiden, sier han.

Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?