Hjem > Siste nytt > Fortsatt mye ubenyttet Enova-støtte

Fortsatt mye ubenyttet Enova-støtte

Thomas Gundersen
Publisert 13.03.2017, sist oppdatert 05.09.2017

Flere produserer strøm selv fra solceller på eget tak. Antallet som har fått Enovatilskudd til dette ble doblet i fjor. Men fortsatt sitter Enova igjen med nessten halvparten av hva som var satt av til energisparende tiltak i 2016. Foto: Energistyrelsen

(Europower) I 2016 utbetalte Enova 119 millioner kroner i støtte til energitiltak i boliger. Det er dobbelt så mye som året før, men fortsatt kun halvparten av det avsatte beløpet til tilskudd.

Ordningen ble lansert i januar 2015 og fikk en noe trang start. Til tross for at Enova satt av en årlig sum på 250 millioner kroner til Enovatilskuddet, endte de i 2015 opp med å utbetale 65 millioner til 4575 tiltak. I 2016 var det totalt 6468 tiltak som fikk støtte. I snitt fikk de en støtte på nærmere 18.500 kroner.

– Vi var forberedt på at det ville ta tid å etablere et nytt tilbud i markedet, særlig i en tid hvor energisparing i hjemmet ikke har vært langt fremme i pannen hos de fleste, men nå ser vi at ballen virkelig har begynt å rulle, sier markedssjef i Enova, Ole Aksel Sivertsen.

Allerede i august 2016 hadde Enova utbetalt mer til boligeiere enn i hele 2015, og ved årets slutt var fasit 119 millioner til 6468 tiltak. Den positive utviklingen ser ut til å fortsette inn i 2017. I løpet av årets to første måneder ble det utbetalt 36 millioner kroner. Det er omtrent dobbelt så mye som på samme tid i fjor.

– Vi har både justert noen støttesatser og inkludert noen nye tiltak siden ordningen ble lansert. Basert på den utviklingen vi ser nå, tror vi at det er fullt mulig å nå rammen på 250 millioner i løpet av få år, sier Sivertsen.

Flere satser på sol

Av tiltakene med et visst volum var det støtte til solfanger, ettermontering av balansert ventilasjon og ombygging til vannbåren varme som hadde den største veksten: Omtrent tre ganger så mange benyttet seg av disse tiltakene i 2016 som i 2015, mens dobbelt så mange fikk støtte til elproduksjon (solceller), energirådgiver og varmestyringssystem.

Ifølge Enovas oversikt var det en økning på 190 prosent til totalt 116 tiltak, som fikk støtte til solfangere, mens de som fikk støtte til elproduksjon (solceller) var på 91 prosent, eller totalt 145 tiltak.

Oljeutfasingen går tregt

Det eneste tiltaket som hadde en nedgang fra 2015 til 2016, var støtte til utfasing av oljefyr og tank, som gikk fra 908 til 878 utbetalinger. Selv om nedgangen er marginal, bekymrer den Enova.

– Det er varslet forbud fra 2020, og da burde vi sett en kraftig vekst i utfasingene. Vi får håpe at det er mange som har funnet et alternativ til den fossile fyringen uten vår hjelp, og at ikke alle sitter på gjerdet. I så fall blir det travelt de neste årene, sier Sivertsen.

Gjennom Enovatilskuddet kan alle som legger om til en fornybar varmekilde få inntil 10.000 kroner ekstra i støtte hvis de samtidig fjerner oljefyren og -tanken.

Flest i Akershus

I fjor var det Akershus, Hordaland og Rogaland som toppet oversikten over fylker med flest gjennomførte tiltak. Øverst tronet Akershus med 956 tiltak som til sammen har fått utbetalt 17,6 millioner kroner.

Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?