14.01.2015

Forskere anbefaler stans i all arktisk oljevirksomhet

Oslo (NTB-Are Føli): All arktisk olje og gass bør bli liggende hvis verden skal nå togradersmålet, konkluderer britiske forskere. Naturvernforbundet vil skrinlegge alle planer om ny leting i Arktis umiddelbart.

Forskerne ved University College London har tatt utgangspunkt i anslag for hvor mye CO2 som kan slippes ut hvis vi skal ha en rimelig sjanse til å begrense den globale oppvarmingen til 2 grader.

I så fall må mye kull, gass og olje bli liggende i bakken. Skal vi nøye oss med den oljen og gassen som er billigst å pumpe opp, vil ingen ressurser nord for polarsirkelen bli utvunnet , ifølge forskerne.

Ifølge forskningsinstituttet CICERO er dette den første vitenskapelige studien som peker på konkrete områder i verden hvor forekomster av fossil energi bør bli liggende ubrukt av hensyn til klimaet.

– Rapporten viser det vi har påpekt veldig lenge, og den bør definitivt få konsekvenser for norsk olje- og gasspolitikk. Det er allerede funnet for mye olje, gass og kull, og det meste må bli liggende, sier leder Lars Haltbrekken i Naturvernforbundet til NTB.

Nye konsesjoner

Aller helst hadde Haltbrekken sett at all leting etter ny olje på norsk sokkel ble stanset. Årsaken er at det på verdensbasis er funnet mer fossilt brensel enn det som kan forbrennes, hvis vi skal regne med å nå togradersmålet.

– I alle fall bør letingen stanses i de mest sårbare områdene ved iskanten i Arktis, sier Haltbrekken.

Leteområder forholdsvis nær iskanten kan bli inkludert i den 23. konsesjonsrunden, som regjeringen skal lyse ut om kort tid. Uenighet mellom regjeringen og støttepartiene om disse områdene skal være årsaken til at utlysningen er blitt utsatt.

De fleste oljefunnene som så langt er gjort i Barentshavet, vil trolig uansett være ulønnsomme med dagens lave oljepris. Tror oljeselskapene at prisen vil stige igjen, kan noen av feltene likevel bli bygget ut.

Den britiske studien, som er publisert i det anerkjente tidsskriftet Nature, konkluderer med at utvinningen av ressurser fra canadisk oljesand også bør droppes hvis togradersmålet skal nås.

– Må forvaltes forsvarlig

Stans i all oljeleting i Arktis ville vært en dramatisk endring av norsk petroleumspolitikk, og Olje- og energidepartementet bekrefter at regjeringen ikke har planer om noe slikt.

– Regjeringen er opptatt av at olje- og gassressursene på norsk sokkel forvaltes på en god og forsvarlig måte, og at lønnsomme ressurser bygges ut og produseres, skriver statssekretær Elnar Remi Holmen (Frp) i en epost til NTB.

Han peker på at den britiske studien også bekrefter at gass er en vesentlig renere energikilde enn kull. Norsk gass bør derfor ha en viktig rolle på veien mot lavutslippssamfunnet, mener Holmen.

I likhet med de britiske forskerne har analytiker Thina Saltvedt i Nordea tidligere uttalt at den forholdsvis dyre oljen i Arktis neppe vil bli utvunnet hvis togradersmålet skal nås. Årsaken er at oljebruken da må begrenses, slik at etterspørselen synker og oljeprisen blir lavere enn den ellers ville vært. (©NTB)

Rapport: Vind- og solkapasitet vil dobles i Sverige før 2030

Fornybarkapasiteten, ekskludert vannkraft, i Sverige er ventet å øke fra 14,8 GW i 2019 til 30,4 GW i 2030, ifølge en ny rapport fra Global Data.

Les mer

Elsikkerhet i Landbruket - Energisenteret

Visste du at nærmere syv av ti branner i landbruket har en elektrisk årsak? Det har Energisenteret i Hunderfossen Eventyrpark tenkt å gjøre noe med.

Les mer

Markedskommentar uke 26 2019

Spotprisene har i uke 26 vært på samme nivå som i forrige uke og har ligget rundt 30 øre/kWh, med mindre variasjoner fra dag til dag.

Les mer

Markedskommentar uke 24 2019

Etter flere uker med store nedbørsmengder er den hydrologiske balansen forbedret med rundt 6 TWh siden starten av juni. Denne uken vil mest sannsynlig ende på normale nedbørsmengder i Norge, men bare rundt halvparten av normalen i Sverige. Fremtidsmarkedet har svekket seg med nesten 2 øre i fronten og rundt et halvt øre på de lengre kontraktene.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?