Hjem > Siste nytt > Forskare: Betydande prisökningar om tre reaktorer stängs

Forskare: Betydande prisökningar om tre reaktorer stängs

Publisert 16.07.2014, sist oppdatert 05.09.2017
(Montel) Om Sveriges tre äldsta kärnkraftsreaktorer stängs kommer elpriset i Norden att stiga med mellan 3,6-10 procent och i vissa elområden mer än så, visar en beräkning av Thomas Tangerås, forskare vid Institutet för Näringslivsforskning och Erik Lundin, forskare vid Handelshögskolan. Foto. Wikimedia commons Felix Koenig.

Forskarna har simulerat elpriserna mellan år 2011-2013 där man tagit bort produktionen från Oskarshamn 1 (473 MW) och 2 (638 MW) samt Ringhals 1 (878 MW). Beräkningar visar att systempriset under perioden skulle ha stigit från i snitt 38,78 EUR/MWh till 40,13-42,66 EUR/MWh.”Av allt att döma skulle priset i vissa elområden öka mer än beräkningen ovan, eftersom flaskhalsar i elnätet begränsar möjligheten att ersätta bortfallet av kärnkraftsproduktion med import av el från våra grannländer. Konsumenterna i elområde Stockholm [SE3] skulle bli särskilt hårt drabbade eftersom det är där all svensk kärnkraft är placerad”, skriver forskarna i en debattartikel i Expressen.

Forskarna är tveksamma till att villakunder skulle acceptera prishöjningar på upp emot 1.300 kronor och det skulle även påverka industrin.

”En permanent ökning av elpriset i storleksordningen 3,6-10 procent skulle sannolikt skapa problem, speciellt för elintensiv industri verksam på en internationell marknad och som därför inte kan ta ut kostnadsökningar i form av höjda priser för kunderna”

Pristoppar
Beräkningen visar att pristoppar uppstår under några få vintertimmar på året när det är kallt i kombination med begränsade möjligheter att importera el från kontinenten.

”Detta är viktigt att känna till för att förstå konsekvenserna av att stänga ner kärnkraft. I våra beräkningar förklarar höga priser under en tiondel av timmarna hälften av de totala prisökningarna”, skriver forskarna.

De ställer sig tveksamma till att vindkraft kan kompensera prisökningarna.

”Vindkraft är endast tillgänglig när det blåser, och det finns ingen garanti att vinden blåser speciellt mycket just de timmarna elen behövs som mest.”

Att bara stänga ner de två äldsta reaktorerna skulle elsystemet klara av utan större problem, enligt forskarna.

”Vår bedömning är att elsystemet har goda förutsättningar att klara av ett produktionsbortfall motsvarande Oskarshamn 1 och 2 om man samtidigt kan acceptera ett något förhöjt elpris”, skriver de.

Anton Tigerstedt

anton@montel.no
09:14, Tuesday, 15 July 2014


Related news:
Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?