06.07.2016

Fornybarandelen i norsk forbruk holdt seg på 15% i fjor

(Montel) NVEs varedeklarasjon for 2015 viser at 15 prosent av det norske kraftkjøpet i fjor var dekket inn med opprinnelsesgarantier, uendret fra året før.

Totalt ble det kjøpt 130 TWh kraft i Norge i fjor, der 19 TWh var dekket av opprinnelsesgarantier.

Kraftleverandørene som ikke kjøper opprinnelsesgarantier må vise til NVEs varedeklarasjon.

Den viser at kraft uten slike garantier bestod av 57 prosent fossil varmekraft, 31 prosent kjernekraft og 12 prosent fornybar energi. Fornybarandelen har likevel økt fra 9 prosent i 2014.

Til sammenlikning kom 98 prosent av den norske kraftproduksjonen på 145 TWh fra fornybare energikilder i fjor.

Årsaken til at det store avviket er at norske kraftprodusenter er storeksportører av opprinnelsesgarantier, mens etterspørselen etter slike garantier i Norge er forholdsvis lav.

I sommer pågikk en heftig debatt om fremtiden for systemet i Norge, som endte med at Stortinget besluttet å videreføre systemet i sin nåværende form.

Bytte av strømmålere har vært en suksess

97 prosent av alle målepunkter i Norge har fått ny strømmåler per januar 2019, ifølge ny statusrapport fra NVE. Investeringskostnadene er også 1 milliard kroner lavere enn forventet.

Les mer

Markedskommentar mai 2019

Hydrologisk balanse var tidlig i mai dårligere enn på samme tid enn i fjor. Nedbør de siste dagene samt varsler om mer nedbør fremover vil dog være med å bedre denne.

Les mer

Markedskommentar uke 19 2019

I løpet av ukens seks første dager har systemprisen variert mellom 40 og 43 øre/kWh, mot 28-40 øre/kWh tilsvarende dager i forrige uke.

Les mer

Bygger Nordens største batteri

Det finske vindkraftselskapet TuuliWatti Oy bygger Nordens største batteri til 3,5 millioner euro i vindparken Viinamäki i Finland.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?