06.07.2016

Fornybarandelen i norsk forbruk holdt seg på 15% i fjor

(Montel) NVEs varedeklarasjon for 2015 viser at 15 prosent av det norske kraftkjøpet i fjor var dekket inn med opprinnelsesgarantier, uendret fra året før.

Totalt ble det kjøpt 130 TWh kraft i Norge i fjor, der 19 TWh var dekket av opprinnelsesgarantier.

Kraftleverandørene som ikke kjøper opprinnelsesgarantier må vise til NVEs varedeklarasjon.

Den viser at kraft uten slike garantier bestod av 57 prosent fossil varmekraft, 31 prosent kjernekraft og 12 prosent fornybar energi. Fornybarandelen har likevel økt fra 9 prosent i 2014.

Til sammenlikning kom 98 prosent av den norske kraftproduksjonen på 145 TWh fra fornybare energikilder i fjor.

Årsaken til at det store avviket er at norske kraftprodusenter er storeksportører av opprinnelsesgarantier, mens etterspørselen etter slike garantier i Norge er forholdsvis lav.

I sommer pågikk en heftig debatt om fremtiden for systemet i Norge, som endte med at Stortinget besluttet å videreføre systemet i sin nåværende form.

Markedskommentar uke 43 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 21,5 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 19,5 øre/kWh. Forventet pris for kommende uke er 18,5 øre/kWh for Sør-Norge.

Les mer

Tilsvar til Forbrukerrådets pressemelding 21.10.2020

Forbrukerrådet sendte 21.10.2020 ut en pressemelding om at 29 strømselskap klages inn for ulovlige avtaler. Gudbrandsdal Energi AS ber Forbrukerrådet dementerer dette grunnet feilaktige opplysninger.

Les mer

Markedskommentar uke 42 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 har den siste tiden steget betraktelig, fra rundt 3-4 øre/kWh de første dagene i oktober til over 20 øre/kWh de siste dagene denne uken.

Les mer

Markedskommentar uke 41 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 2,95 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 9 øre/kWh. Det er fremdeles svært lave kraftpriser i Norge og prisene ligger godt under prisene i våre naboland som Sverige, Danmark og Finland. Forventet pris for kommende uke er 15 øre/kWh for Sør-Norge.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?