06.07.2016

Fornybarandelen i norsk forbruk holdt seg på 15% i fjor

(Montel) NVEs varedeklarasjon for 2015 viser at 15 prosent av det norske kraftkjøpet i fjor var dekket inn med opprinnelsesgarantier, uendret fra året før.

Totalt ble det kjøpt 130 TWh kraft i Norge i fjor, der 19 TWh var dekket av opprinnelsesgarantier.

Kraftleverandørene som ikke kjøper opprinnelsesgarantier må vise til NVEs varedeklarasjon.

Den viser at kraft uten slike garantier bestod av 57 prosent fossil varmekraft, 31 prosent kjernekraft og 12 prosent fornybar energi. Fornybarandelen har likevel økt fra 9 prosent i 2014.

Til sammenlikning kom 98 prosent av den norske kraftproduksjonen på 145 TWh fra fornybare energikilder i fjor.

Årsaken til at det store avviket er at norske kraftprodusenter er storeksportører av opprinnelsesgarantier, mens etterspørselen etter slike garantier i Norge er forholdsvis lav.

I sommer pågikk en heftig debatt om fremtiden for systemet i Norge, som endte med at Stortinget besluttet å videreføre systemet i sin nåværende form.

Rapport: Vind- og solkapasitet vil dobles i Sverige før 2030

Fornybarkapasiteten, ekskludert vannkraft, i Sverige er ventet å øke fra 14,8 GW i 2019 til 30,4 GW i 2030, ifølge en ny rapport fra Global Data.

Les mer

Elsikkerhet i Landbruket - Energisenteret

Visste du at nærmere syv av ti branner i landbruket har en elektrisk årsak? Det har Energisenteret i Hunderfossen Eventyrpark tenkt å gjøre noe med.

Les mer

Markedskommentar uke 26 2019

Spotprisene har i uke 26 vært på samme nivå som i forrige uke og har ligget rundt 30 øre/kWh, med mindre variasjoner fra dag til dag.

Les mer

Markedskommentar uke 24 2019

Etter flere uker med store nedbørsmengder er den hydrologiske balansen forbedret med rundt 6 TWh siden starten av juni. Denne uken vil mest sannsynlig ende på normale nedbørsmengder i Norge, men bare rundt halvparten av normalen i Sverige. Fremtidsmarkedet har svekket seg med nesten 2 øre i fronten og rundt et halvt øre på de lengre kontraktene.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?