21.11.2017

Forbrukertilsynet strammer grepet mot strømselgere

(Montel) Fra nyttår endrer Forbrukerombudet navn til Forbrukertilsynet, og samtidig trer to lovendringer i kraft som hver for seg kan få stor betydning for markedsføring og salg av strøm.

Lovendringene gjør det vanskeligere å drive telefonsalg av strøm, samtidig som det kan bli dyrere å bryte markedsføringsloven.

– I dag er det slik at man i praksis kan drive villedende markedsføring i strid med markedsføringsloven én gang helt uten risiko. Fra nyttår endres dette, og vi får anledning til å slå ned umiddelbart på alle overtredelser vi ser hos strømselskapene og andre som markedsfører seg mot forbrukere i strid med regelverket, sier juridisk direktør Frode Elton Haug i Forbrukerombudet.

– Samtidig trer endringer i reglene for telefonsalg i kraft, noe som gir oss myndighet til strengere håndheving av reservasjonsrettet knyttet til telefonsalg, legger han til.

Regelendringene innebærer for det første at dagens Forbrukerombud vil kunne varsle om gebyr eller tvangsmulkt når man registrerer at det er skjedd en overtredelse.

– Får vi ikke et svar tilbake som viser at vi tar feil eller har misforstått fakta, vil dette så føre til at gebyret eller mulkten fastsettes mot den som har overtrådt markedsføringsloven, sier Elton Haug.

For det andre vil det bli vanskeligere for strømselskap å omgå retten til reservasjon mot telefonsalg.

– Det er altfor mange tilfeller av at telefonsalg skjer uansett om forbrukerne har registrert seg mot slikt salg eller ikke. For eksempel er det mange selgere som påstår at en forbruker en gang har deltatt i en konkurranse hvor det var et vilkår at man måtte akseptere fremtidig telefonsalg for å kunne delta. Dette strammes det inn på nå, sier han.

Håper selskapene skjerper seg

Ifølge Elton Haug har ombudet ilagt et sted rundt 8-10 gebyrer eller tvangsmulkter hvert år. Han vil ikke si om han regner med en økning som følge av endringene.

– Det er vanskelig å si om det vil komme en økning. Vi kan jo håpe at strømselskapene og andre skjerper seg litt når de nå får vite at de i større grad risikerer sanksjoner fra nyttår, sier han.

Parallelt med ikraftredelsen av de to lovendringene vil ombudet også skifte navn til Forbrukertilsynet.

– Navnendringen markerer at vi går over til en mer ordinær tilsynsmodell der vi kan reagere på samme måte som det mange andre tilsyn kan ved lovbrudd, sier Elton Haug.

Fra nyttår vil Markedsrådet være klageinstans for Forbrukertilsynet i saker hvor næringsdrivende er uenig i tilsynets vedtak.

Skrevet av Øystein Meland - enerWE.

Tilsvar til Forbrukerrådets pressemelding 21.10.2020

Forbrukerrådet sendte 21.10.2020 ut en pressemelding om at 29 strømselskap klages inn for ulovlige avtaler. Gudbrandsdal Energi AS ber Forbrukerrådet dementerer dette grunnet feilaktige opplysninger.

Les mer

Markedskommentar uke 42 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 har den siste tiden steget betraktelig, fra rundt 3-4 øre/kWh de første dagene i oktober til over 20 øre/kWh de siste dagene denne uken.

Les mer

Markedskommentar uke 41 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 2,95 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 9 øre/kWh. Det er fremdeles svært lave kraftpriser i Norge og prisene ligger godt under prisene i våre naboland som Sverige, Danmark og Finland. Forventet pris for kommende uke er 15 øre/kWh for Sør-Norge.

Les mer

Blir det flere år med lave priser?

Mer vannkraft, mer vindkraft og mer kjernekraft gjør at kraftprisene kan holde seg lave lenge.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?