21.11.2017

Forbrukertilsynet strammer grepet mot strømselgere

(Montel) Fra nyttår endrer Forbrukerombudet navn til Forbrukertilsynet, og samtidig trer to lovendringer i kraft som hver for seg kan få stor betydning for markedsføring og salg av strøm.

Lovendringene gjør det vanskeligere å drive telefonsalg av strøm, samtidig som det kan bli dyrere å bryte markedsføringsloven.

– I dag er det slik at man i praksis kan drive villedende markedsføring i strid med markedsføringsloven én gang helt uten risiko. Fra nyttår endres dette, og vi får anledning til å slå ned umiddelbart på alle overtredelser vi ser hos strømselskapene og andre som markedsfører seg mot forbrukere i strid med regelverket, sier juridisk direktør Frode Elton Haug i Forbrukerombudet.

– Samtidig trer endringer i reglene for telefonsalg i kraft, noe som gir oss myndighet til strengere håndheving av reservasjonsrettet knyttet til telefonsalg, legger han til.

Regelendringene innebærer for det første at dagens Forbrukerombud vil kunne varsle om gebyr eller tvangsmulkt når man registrerer at det er skjedd en overtredelse.

– Får vi ikke et svar tilbake som viser at vi tar feil eller har misforstått fakta, vil dette så føre til at gebyret eller mulkten fastsettes mot den som har overtrådt markedsføringsloven, sier Elton Haug.

For det andre vil det bli vanskeligere for strømselskap å omgå retten til reservasjon mot telefonsalg.

– Det er altfor mange tilfeller av at telefonsalg skjer uansett om forbrukerne har registrert seg mot slikt salg eller ikke. For eksempel er det mange selgere som påstår at en forbruker en gang har deltatt i en konkurranse hvor det var et vilkår at man måtte akseptere fremtidig telefonsalg for å kunne delta. Dette strammes det inn på nå, sier han.

Håper selskapene skjerper seg

Ifølge Elton Haug har ombudet ilagt et sted rundt 8-10 gebyrer eller tvangsmulkter hvert år. Han vil ikke si om han regner med en økning som følge av endringene.

– Det er vanskelig å si om det vil komme en økning. Vi kan jo håpe at strømselskapene og andre skjerper seg litt når de nå får vite at de i større grad risikerer sanksjoner fra nyttår, sier han.

Parallelt med ikraftredelsen av de to lovendringene vil ombudet også skifte navn til Forbrukertilsynet.

– Navnendringen markerer at vi går over til en mer ordinær tilsynsmodell der vi kan reagere på samme måte som det mange andre tilsyn kan ved lovbrudd, sier Elton Haug.

Fra nyttår vil Markedsrådet være klageinstans for Forbrukertilsynet i saker hvor næringsdrivende er uenig i tilsynets vedtak.

Skrevet av Øystein Meland - enerWE.

Rapport: Vind- og solkapasitet vil dobles i Sverige før 2030

Fornybarkapasiteten, ekskludert vannkraft, i Sverige er ventet å øke fra 14,8 GW i 2019 til 30,4 GW i 2030, ifølge en ny rapport fra Global Data.

Les mer

Elsikkerhet i Landbruket - Energisenteret

Visste du at nærmere syv av ti branner i landbruket har en elektrisk årsak? Det har Energisenteret i Hunderfossen Eventyrpark tenkt å gjøre noe med.

Les mer

Markedskommentar uke 26 2019

Spotprisene har i uke 26 vært på samme nivå som i forrige uke og har ligget rundt 30 øre/kWh, med mindre variasjoner fra dag til dag.

Les mer

Markedskommentar uke 24 2019

Etter flere uker med store nedbørsmengder er den hydrologiske balansen forbedret med rundt 6 TWh siden starten av juni. Denne uken vil mest sannsynlig ende på normale nedbørsmengder i Norge, men bare rundt halvparten av normalen i Sverige. Fremtidsmarkedet har svekket seg med nesten 2 øre i fronten og rundt et halvt øre på de lengre kontraktene.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?