21.11.2017

Forbrukertilsynet strammer grepet mot strømselgere

(Montel) Fra nyttår endrer Forbrukerombudet navn til Forbrukertilsynet, og samtidig trer to lovendringer i kraft som hver for seg kan få stor betydning for markedsføring og salg av strøm.

Lovendringene gjør det vanskeligere å drive telefonsalg av strøm, samtidig som det kan bli dyrere å bryte markedsføringsloven.

– I dag er det slik at man i praksis kan drive villedende markedsføring i strid med markedsføringsloven én gang helt uten risiko. Fra nyttår endres dette, og vi får anledning til å slå ned umiddelbart på alle overtredelser vi ser hos strømselskapene og andre som markedsfører seg mot forbrukere i strid med regelverket, sier juridisk direktør Frode Elton Haug i Forbrukerombudet.

– Samtidig trer endringer i reglene for telefonsalg i kraft, noe som gir oss myndighet til strengere håndheving av reservasjonsrettet knyttet til telefonsalg, legger han til.

Regelendringene innebærer for det første at dagens Forbrukerombud vil kunne varsle om gebyr eller tvangsmulkt når man registrerer at det er skjedd en overtredelse.

– Får vi ikke et svar tilbake som viser at vi tar feil eller har misforstått fakta, vil dette så føre til at gebyret eller mulkten fastsettes mot den som har overtrådt markedsføringsloven, sier Elton Haug.

For det andre vil det bli vanskeligere for strømselskap å omgå retten til reservasjon mot telefonsalg.

– Det er altfor mange tilfeller av at telefonsalg skjer uansett om forbrukerne har registrert seg mot slikt salg eller ikke. For eksempel er det mange selgere som påstår at en forbruker en gang har deltatt i en konkurranse hvor det var et vilkår at man måtte akseptere fremtidig telefonsalg for å kunne delta. Dette strammes det inn på nå, sier han.

Håper selskapene skjerper seg

Ifølge Elton Haug har ombudet ilagt et sted rundt 8-10 gebyrer eller tvangsmulkter hvert år. Han vil ikke si om han regner med en økning som følge av endringene.

– Det er vanskelig å si om det vil komme en økning. Vi kan jo håpe at strømselskapene og andre skjerper seg litt når de nå får vite at de i større grad risikerer sanksjoner fra nyttår, sier han.

Parallelt med ikraftredelsen av de to lovendringene vil ombudet også skifte navn til Forbrukertilsynet.

– Navnendringen markerer at vi går over til en mer ordinær tilsynsmodell der vi kan reagere på samme måte som det mange andre tilsyn kan ved lovbrudd, sier Elton Haug.

Fra nyttår vil Markedsrådet være klageinstans for Forbrukertilsynet i saker hvor næringsdrivende er uenig i tilsynets vedtak.

Skrevet av Øystein Meland - enerWE.

Varsler endringer i strømprisportalen før jul

Forbrukerrådet tar grep for å hindre at lokkeavtaler kommer på topp på portalen Strømpris.no, og varsler at lengden på avtalen vil få en avgjørende betydning for plassering på listen.

Les mer

Markedskommentar uke 45 2019

Denne uken har gradestokken krøpet langt ned på minussiden og det har fått direkte følger for spotprisene. Det toppet seg på onsdag med over 53 øre/kWh i gjennomsnitt for hele døgnet. I timen mellom 18 og 19 var timesprisen helt oppe på 85,7 øre/kWh. Årsaken til de høye prisene er kombinasjonen kaldt vær og lite vind.

Les mer

Markedskommentar uke 43 2019

Spotprisene i forrige uke på Østlandet i prisområde NO1 ble marginalt høyere enn uken før og endte på 36,4 øre/kWh. Denne uken er høyere priset og ser ut til å bli rundt 37,9 øre/kWh.

Les mer

NVE varsler gradvis innføring av effekttariffer

NVE vil lansere flere forskjellige modeller for effekttariffer, og disse kan innføres gradvis over flere år, ifølge et nytt forslag til innretning av nettleien som snart sendes ut på høring.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?