19.09.2013

Følg Forbukerrådets anbefalinger når du skal bestille strøm

GE_0996To tips; sjekk alltid Konkurransetilsynets kraftprisoversikt når du skal velge strømleverandør - og ikke gå for avtaler med forskuddsbetaling.

Det koster ingen ting å skifte strømleverandør, og du kan skifte så ofte du måtte ønske. Sjekk Konkurransetilsynets kraftprisoversikt for de beste tilbudene. Du bør ha siste faktura tilgjengelig, slik at du har den relevante informasjonen du trenger for å bestille.

Forbrukerrådet anbefaler ikke  strømleverandører som krever forhåndsbetaling. Forhåndsbetaling gjør at du riskikerer å tape penger dersom leverandøren for eksempel går konkurs.

Vær oppmerksom på at du har 14 dagers angrerett hvis du inngår avtale ved fjernsalg,  for eksempel over internett eller på stands . Les mer om angrerettloven.

Nettselskapet er pliktig til å levere strøm til deg når du flytter inn i ny bolig (leveringspliktig kraft), hvis du ikke har inngått egen avtale med kraftleverandør om levering av strøm. Vær samtidig oppmerksom på at dette er dyr strøm, slik at du bør bytte til en vanlig kraftavtale kjapt.

Slik bytter du 1-2-3


1. Ta kontakt med den nye kraftleverandøren og be dem sende deg en kontrakt . Mange tilbyr også elektroniske løsninger for å bytte.

2. Les av strømmåleren din, fyll inn kontrakten og send inn.

3. Din nye leverandør vil informere din nåværende kraftleverandør og netteier om leverandørskifte, og ca. tre uker senere vil byttet skje og du vil motta strøm fra din nye kraftleverandør.

>>> Les også: 3 gode grunner for å bytte til GE som din strømleverandør

Vanligste avtaletyper


Det finnes et mylder av kraftavtaler i markedet, men de som er forklart her gjenfinner du i Kraftprisdatabasen. Andre avtaler kan være vanskelig å sammenligne, da de ofte består av mange elementer som påvirker totalprisen.

Hvis du har økonomi til å følge de naturlige svingningene i kraftprismarkedet, bør du velge en spotprisavtale. Det er gjerne gunstigst over tid. Har du behov for mer forutsigbarhet og trygghet om hva du skal betale for strømmen hver måned, bør du vurdere fastpris avtale. Da kjøper du deg fri fra risikoen for svingninger. Vær oppmerksom på at det er lurt å inngå slik avtale på tidspunkt hvor utsiktene for høye strømpriser er lave. Da får du oftest best pris.

Fast pris


Fastprisavtale er en avtale om en fast pris på kraft over en periode, for eksempel ett år. Kraftprisoversikten viser avtaler med 1 og 3 års varighet. I perioden hvor avtalen gjelder kan du som kunde ikke skifte leverandør. Les mer om fastprisavtale hos Konkurransetilsynet.

Markedspris/spot


Markedskraft-/spotprisavtale er en avtale om at prisen skal følge spotprisen som fastsettes på kraftbørsen Nord Pool. I tillegg til spotprisen må kunden betale et påslag. Les mer om om markedspris/spot hos Konkurransetilsynet.

Standard variabel


Prisen på standard variabel kraftpris varierer, basert på utviklingen i kraftmarkedet. Imidlertid plikter leverandørene å informere om prisendringer 14 dager før de trer i kraft. Les mer om standard variabel kraftpris hos Konkurransetilsynet.

Manglende betaling


Hvis du ikke betaler strømregningen kan strømleverandøren gå til inkasso. Ved vesentlig betalingsmislighold kan kraftleverandøren heve avtalen med deg. Du blir da overført til det nettselskapet du er tilknyttet til og på såkalt leveringspliktig kraft. For denne ordningen gjelder særskilt  strømpris, som ofte være betraktelig dyrere enn den kraften du kan kjøpe ved ordinære avtaler.

Klagemulighet


Hvis du ønsker å klage på kraftleverandøren må du først gjøre dette skriftlig. Bruk gjerne Forbrukerrådets standard klagebrev.

Hvis du ikke får svar fra selskapet, eller får et svar som du er uenig i, kan du rette en skriftlig klage til Elklagenemnda for å få saken behandlet . Behandlingen i nemnda er gratis for deg.

Eksempler på klagesaker:

  • gjennomføring av leverandørbytter
  • spørsmål om strømforbruket er korrekt og om mulig feil ved måleutstyret, samt stipulering og fakturering av kraftleveranse
  • spørsmål om leveringsplikt
  • stenging
  • ansvar ved avbrudd og spenningsvariasjoner hvor kunden har hatt økonomisk tap eller fått skade på elektrisk utstyr
  • fremføring og plassering av strømnett, stolper og trafoer

Elklagenemnda behandler ikke saker vedrørende rene prisspørsmål og salgstariffer. Det er for eksempel ikke en sak for nemnda om du synes prisen per kWh er for høy. Mener du derimot at du ikke har fått den prisen som er avtalt, kan du klage til nemnda.

Publisert 01.05.2011


Ber NVE følge opp useriøse strømleverandører

For at kundene skal oppleve strømmarkedet som et trygt sted å handle, oppfordrer Energi Norge NVE til å øke innsatsen mot selskaper som bryter lover og regler i markedet.

Les mer

Markedskommentar april 2018

Hvorfor er strømprisene høyere i vinter enn de var for ett år siden? Vi gikk inn i 2018 med god hydrologisk balanse, men hvordan ligger det an med denne nå etter den kalde vinteren? Vi gir deg svarene på dette og mer i vår markedskommentar pr. april 2018.

Les mer

NVE revurderer nye effekttariffer etter stor motstand

Per Sanderud sa under Vinterkonferansen at NVE er i tenkeboksen etter all motstanden om forslaget til effekttariffer basert på abonnert effekt.

Les mer

Så mye (lite) har snittshusholdningen betalt for å subsidere vindkraft i Norge

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]

GE - Chatbot

Venter...