Hjem > Siste nytt > FNs klimapanel: - Debatten er over, nå over til verdens ledere

FNs klimapanel: - Debatten er over, nå over til verdens ledere

Thomas Gundersen
Publisert 04.11.2014, sist oppdatert 05.09.2017

FNs klimapanel: - Debatten er over, nå over til verdens ledere.

(WWF-Norge): - Med det nye vitenskapelige grunnlaget fra FNs klimapanel er all faglig tvil tilbakevist. Klimaendringene skjer, og de er menneskeskapt. To tredeler av karbonbudsjettet er brukt opp allerede. Vi er i ferd med å opparbeide oss en gjeld vi ikke kan betale tilbake, sier Nina Jensen, generalsekretær i WWF.

FNs klimapanel IPCC offentliggjorde sin femte hovedrapport i København 2. november. Rapporten er resultatet av sju års arbeid fra mer enn ett tusen vitenskapsfolk fra 106 land.
- I dag er det lett å være enig med klima- og miljøminister Tine Sundtoft: Under presentasjonen av rapporten i Oslo, sa hun at «Ingen andre politikkområder kan skilte med mer omfattende kunnskapsgrunnlag enn klima». Da er det bare å legge til at kunnskap ikke har noen verdi hvis den ikke tas i bruk. Norge må nå sette ambisiøse klimamål, og sikre omstillingen fra fossilt til fornybart. Det er den eneste løsningen, sier Nina Jensen.

En marsjordre
Verdens fremste eksperter på klima og klimaendringer har gitt oss en solid, grundig og konservativt målestokk for global klimatiltak. Rapporten har blitt godkjent av alle de 195 medlemslandene i IPCC så vel som vitenskapsfolkene som har vært involvert. Dette representerer en ekstremt bred, global enighet om klimaendring.
- Norges marsjordre bør være å ta de store grepene som vil få utslippene ned: En forpliktende klimalov, mye større fornybarinvesteringer for Statens Pensjonsfond Utland og en omstilling fra fossil til fornybar energi også i Norge. Norge kan ikke fortsette å være pådriver for økt oljeutvinningstempo, men må bremse sine aktiviteter på egen sokkel, sier Jensen.

Klimalov på høring
Samme dag som den nye rapporten fra klimapanelet ble lagt fram, sendte klima- og miljøminister Tine Sundtoft spørsmålet om en egen norsk klimalov ut på høring.
- En norsk klimalov må bli det virkemiddelet vi trenger for å ramme inn små og store beslutninger framover, slik at vi kan bli et lavutslippsamfunn, sier Jensen.

Endringene er i full gang
FNs klimapanel forteller oss at klimaendring allerede har innvirkning på folk og natur over hele verden. Havforsuring, havnivåstigning, hetebølger, og store endringer i Arktis viser oss at klimaendring er et faktum som er synlig i dag.

Her er hovedkonklusjonene fra FNs klimapanel:

  • Rekordene har røket. Nivået av karbondioksid i atmosfæren er det høyeste på 800.000 år.
  • Vi har råd til å bekjempe klimaendringene, uten at det ødelegger økonomiene våre eller hindrer utvikling. Mangel på handling vil derimot bli mye dyrere.
  • Det er ikke for sent å unngå katastrofale klimaendringer. En rask avgjørelse om en overgang fra fossil til fornybar energi vil kunne holde global oppvarming under 2°C, som er grensen forskerne har satt for farlig klimaendring, og som er målet verdens myndigheter satte seg i 2009.
  • Vi har et karbonbudsjett med en grense for hvor mye klimagasser vi kan slippe ut totalt, men vi har allerede brukt opp to tredeler.
  • Tilpasning til de endringene vi ikke kan unngå er helt avgjørende, men har sin grense. Uten øyeblikkelige tiltak for å kutte utslipp, vil tilpasning ikke være nok for å beskytte liv, livsgrunnlag og naturen som vi mennesker er avhengige av for mat, vann og så mye annet.
  • Både utslippskutt og tilpasning er spørsmål om rettferdighet. Om vi ikke gjør noe i dag, setter vi folks livsgrunnlag i fare. Det handler om mat, vann og energi, og de fattigste er mest utsatt. Vi overlater dessuten problemet til fremtidige generasjoner.

Må kutte i alle sektorer
Lederen for klimapanelet, Rajendra Pachauri har kalt rapporten et veikart mot en grønnere og mer bærekraftig framtid. Utslippskuttene må skje i alle sektorer: energiforsyning, industri, transport, bygg samt i arealbruk.
400 000 mennesker fra alle deler av samfunnet demonstrerte for klimatiltak og mot klimaendring i New York i september. Studenter, fagforeninger, næringsliv, religiøse grupperinger, miljøvernere og besteforeldre krever at verdens ledere handler rask og ambisiøst.
- Dette viser at hele verden står samlet. Nå er det verdens lederes tur til å bruke sin makt, bla opp milliardene vi trenger for denne globale omstillingen, og bli enige om veien videre, sier Nina Jensen.

Les mer om hovedfunnene i den femte hovedrapporten fra FNs klimapanel.

Les saken hos WWF-Norge her.

*Teksten er gjengitt med tillatelse fra WWF-Norges kommunikasjons- og markedsavdeling.

Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?