Hjem > Siste nytt > Flom - status 23.05.2013

Flom - status 23.05.2013

Thomas Gundersen
Publisert 23.05.2013, sist oppdatert 05.09.2017

Flom-status

Oppdatert kl. 21:00:

19 abonnenter i Persmedlykkja mellom E6 og toglinja får tilbake strømmen om ikke lenge.

13 abonnenten langs Leikavegen (begge sider) får igjen strømmen om ikke lenge.

Disse arbeidene påbegynnes nå. Forutsetningen er at vannstand ikke øker og at det ikke skjer noe utforutsett.

Planleggingen av provisorisk strøm til øvrige abonnenter planlegges fortløpende.

I baksida Fåvang har vi fremdeles 3 abonnenter uten strøm.

GE har fremdeles store mannskaper ute i felt og ledelsen følger utviklingen fortløpende.

Vi minner om vår vakttelefon: 61 29 46 99.

Oppdatert 14:50:

Situasjonen i Kvam er uforandret. Planlegging av provisoriske anlegg er i gang hos GE. Vannstanden i Laugen synes å ha kulminert.

30 kunder er uten strøm på baksida mellom Ringebu og Lia. Mannskaper er i gang med feilretting.

Om ikke noe nytt skjer, kommer neste oppdatering fra GE i morgen etter kl. 08.

 

Oppdatert 11:00

Statusgjennomgang kl. 11:00

Situasjonen i Kvam er under forverring.
Vi har fått en ny feilsituasjon på baksida mellom Ringebu og Sør-Fron, der 30 kunder nå er uten strøm. De som var uten strøm tidligere i dag har nå stort sett fått strømmen tilbake, når vi ser bort fra kriseområdet i Kvam.

GE har fullt mannskap ute på feilretting og overvåkning.

Ny oppdatering etter kl. 14:00.

Flom-4Oppdatert 09:10:

Vi har hatt statusgjennomgang kl. 08.00 – ingen vesentlige nye hendelser. Det er vedvarende sterk flom – verst fortsatt i Kvam. Der er situasjonen slik at vi bare må avvente med å gå inn for å få oversikt.

Ellers i distriktet vårt er det 10 abonnenter fortsatt uten strøm – 5 fikk igjen strømmen i natt etter hard jobbing fra våre folk.

Vi tror vi klarer å holde vannet ute fra hovedkontoret selv om det er truet fra to kanter – bekk fra jernbanen og innsig fra Lågen.

I Øyer stiger vannet betydelig og installasjonene våre i forbindelse med ny E-6 kan være utsatt. Vi har vakt i området.

Status 23.05.2013 kl. 07:30:

Gudbrandsdal Energi satte beredskap i går ca. kl. 14:00, med beredskapsleder og ekstra bemanning på sentralbord og alle vaktfunksjoner.

Montørstaben har vært i fullt arbeid i forbindelse med utbedring og sikring av anlegg, og opprettholdelse av driften i hele går til langt på natt. Vi har tatt en pause midt på natta, men går på med full innsats på morgenkvisten i dag, for å fortsette med feilretting og utbedringer.
Vi har hatt problemer med å komme fram, da veiene er stengt mange steder. Men vi har klart å sørge for strøm til nesten alle kundene våre gjennom flommen.

Høyspent:
66 kV linje Ringebu – Tretten falt ut i 22.05 kl 18:33. Det ble utført en foreløpig linjebefaring, og tre på linja ble fjernet. Det gjenstår en mer grundig befaring av linja før den friskmeldes og spenningsettes igjen. Dette har høy prioritet å få utført fra torsdag morgen ut fra reservemating og beredskap.

Nettstasjon 11100 Åa i Kvam er utkoblet på grunn av flommen i Storåa. Ca. 70 kunder tilknyttet denne nettstasjonen er uten strøm.  Prognosen er at vi kan få lagt inn denne igjen torsdag formiddag, etter å ha sikret tilknyttet kabelanlegg.

Lavspent:
Ca. 15 kunder i Ringebu og Fronskommunene uten strøm. Disse vil bli prioritert tidlig torsdag.
Vi har tre kunder på Fåvang bakside som kan risikere lengre strømbrudd på grunn av ras, og faren for nye ras. Det ble vurdert som stor risiko å oppholde seg i rasområdet.

Kraftverkene:
Kraftverkene har gått som de skal.
Vinkeldammen i Ringebu har vært opp mot 1,20 m over høyeste regulerte vannstand (HRV). Dette er tiltaksgrensa for å sette beredskap for ekstra overvåkning. Vi har gjennomført streifvakt på anlegget på observasjonspunkter beskrevet i beredskapsplan. Vannføringen er for nedadgående, og er nå 0,88 m over HRV. Ved 1,20 m over HRV er vannføringen i Våla, (gjennom kraftverket og overløp) ca. 170 m3/s.
For Moksa på Tretten har vi hatt en fast vannstand i Åkvisla inntaksdam på  0,27 m over HRV, som tilsvarer en vannføring i Moksa inn i Åkvisla inntaksdam på ca. 25 m3/s.

Feilretting:
Vi har en del nettanlegg hvor det ble gjort provisorisk reparasjon og sikring i går, og anlegg som  trenger tilsyn, vurdering og evt. utbedring i dag. Dette er oppgaver som vil bli prioritert og tatt tak i dag.

Vårt hovedkontor på Vinstra:
En bekk har gått over sine bredder og tatt vei mot adm.bygget. Vi har sikret mot administrasjonsbygget med et par gruslass.
Vannstanden i Gudbrandsdalslågen forbi hovedkontoret ligger på ca. 1800 m3/s. Ved pinseflommen i 2011 var vannføringen ca. 2300 m3/s forbi våre kontorer.

Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?