28.03.2017

Flere lokketilbud gjør store prishopp

Flere leverandører har nå store avslag på spotprisen. Men de fleste varsler store påslag etter bare en måned eller tre. Foto: Haakon Barstad

(Europower) Seks ulike spotavtaler har nå negative påslag. Tre av avtalene kommer fra Agva Kraft. For den billigste avtalen stiger imidlertid påslaget med 12,9 øre etter første måned.  Men de er ikke alene om denne løsningen.

Agva Kraft og Oslo Kraft har lenge kriget om å ha den billigste avtalen, nemlig et påslag på -3,30 øre/kWh. Nå har også Gudbrandsdal Energi kastet seg inn i denne kampen og tilbyr en spotavtale med -3,40 øre i påslag. I tillegg til disse tre har også Akraft en avtale med negativt påslag.

PrisDet har bidratt til at Agva Kraft har kommet opp med enda en ny avtale; Agva Kampanje – Spot, med et påslag på -4,00 øre/kWh.

De må nemlig komme med ny avtale ettersom avtalen Agva Spot Valgfri Kampanje tilsier at påslaget vil være uendret i tre måneder.

Billigst i en måned

Det nye produktet til Agva Kraft er billigst av spotavtalen. Men det er bare for én måned. Etter en måned blir nemlig kunden overført til avtalen Agva Spot Valgfri. Denne avtalen har et påslag på 8,9 øre/kWh og er å finne blant de dyrere spotavtalene.

Men de er ikke alene om å ha denne kampanjetypen også Gudbrandsdal Energis spotkampanje varer kun i én måned. Deretter går kunden over på Spot Goo 15 med et påslag på 3,9 øre/kWh. Påslaget er likevel under det halve av hva Agva Kraft legger på.

Oslo Kraft følger etter

På Oslo Kraft sine nettsider går det nå frem at også de setter avslaget til 4 øre/kWh for spotavtaler. Dette er så ferskt at det enda ikke er registrert hos strømpris.no. Men også Oslo Kraft satser på dette som et kampanjetilbud og melder at påslag på -4 øre/kWh blir endret etter tre måneder til et påslag på +7 øre/kWh, samt et fastledd på 39 kroner i måneden

Fire uten påslag

I tillegg til de seks avtalene med negative påslag, finnes det fire avtaler uten påslag. Alle avtalene inkluderer elsertifikater og er dermed tapsavtaler for leverandørene. Det gjelder Fortum, Rauma, Gudbrandsdal Energi og Svorka.

Samtlige av de ti avtalene har imidelrtid innrettet seg etter retningslinjene om å automatisk varlse kundene dersom der skjer endringer i påslag elelr andre betydelige avtalevilkår. Flere av dem har som nevnt allerede forpliktet seg til påslaget over en gitt periode.

Markedskommentar uke 36 2019

Denne uken har vært preget av mye vind og ditto nedbør. I Norge er det 166 prosent av normal nedbør og i Sverige er det kommet over dobbelt av normalen for årstiden. Dette har ført til en forbedret energibalanse og lavere fremtidspriser.

Les mer

Klart for norsk ACER-deltakelse

Et solid flertall i det islandske Alltinget ga 2. september sin tilslutning til ACER og EUs tredje energimarkedspakke. Dette er et viktig vedtak for investeringer i norsk fornybarnæring.

Les mer

Per Oluf Solbraa er ny konsernsjef i Gudbrandsdal Energi Holding AS

Styret i Gudbrandsdal Energi Holding AS har ansatt Per Oluf Solbraa som ny konsernsjef.

Les mer

Innlandskraft inngår kundesamarbeid med Trumf

NorgesGruppen, Norges største dagligvarekjede, har valgt Innlandskraft som eksklusiv strømleverandør i sitt kundefordelsprogram Trumf.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?