Hjem > Siste nytt > Femdobling av prisen må til

Femdobling av prisen må til

Publisert 23.05.2014, sist oppdatert 05.09.2017

DSC_8217+-+KopiEuropower. Haakon Barstad. Foto: Haakon Barstad.

Hvis nettleien i utgangspunktet er 25 øre kWh, må nok prisen opp 1,25 kroner kWh for at kundene skal tilpasse seg, sier Kjetil Ingeberg i konsulent- og rådgivningsselskapet Kanak.

Han har sett på ulike forsøk som er gjort med effektbaserte nettariffer, både i Norge og internasjonalt. I dag holdt han foredrag på en konferanse for nettselskaper i regi av Energi Norge.

Hensikten med effektbaserte nettariffer er at det skal være dyrere å bruke strøm når belastningene i nettet er størst, for eksempel i perioden mellom klokka 16 og 18. Ved å sette opp nettleien i slike perioder, vil kundene flytte deler av strømforbruket sitt til andre deler av døgnet når belastningen i nettet er mindre.

– Høyere nettleie kommer ikke til å endre folks middagsvaner, men det vil være en oppfordring til å sette elbilen på lading klokka ni om kvelden i stedet for når man kommer hjem klokka fem, sier Ingeberg.

Reagerer ikke på fem øre

Skal kundene reagere på effektbaserte tariffer må det vesentlige prisforskjeller til. – Det nytter ikke å legge på bare fem øre, det er det ingen kunder som reagerer på, sier Kjetil Ingeberg i konsulentselskapet Kana. Foto: Haakon Barstad

Strømkundene må spare minst en tusenlapp før de legger om strømforbruket sitt. Det betyr at nettleien må femdobles i høylastperioder for at effektbaserte nettariffer skal ha virkning.

Det må altså en markert prisforskjell til for at strømkundene skal bry seg.

– Det som må til er en sterk nok prisoppgang. Når det koster deg fire-fem ganger så mye å bruke strøm i høylastperioder, da begynner du å tenke over forbruket ditt. Det nytter ikke å legge på bare fem øre, det er det ingen kunder som reagerer på, sier Ingeberg.

Med en differensiering av tariffen kan nettleien også settes ned i perioder med lav belastning. Så femdoblingen vil ikke nødvendigvis være fra 25 til 125 øre kWh, men heller fra 15 til 75 øre.

– Nettleien kan settes ned når det er god kapasitet i nettet. Skal effektbaserte tariffer ha virkning, er poenget at det må være forholdsvis stor forskjell mellom høylastperioder og lavlastperioder, sier han.

NVE vurderer for tiden om nettleien i større grad skal baseres på effektuttak, og har varslet at de vurderer å gjøre forskriftsendringer.

Faste perioder eller varsling

Et sentralt spørsmål vil være hvordan nettselskapene skal kommunisere forskjellene i tariffer ut til kundene. At det går mot leverandørsentrisk modell, altså at kun strømleverandøren har kontakt med kunden og ikke nettselskapet, gjør dette spørsmålet mer avansert.

En enkel løsning er at nettselskapet sier at tariffen er høy i faste perioder, for eksempel fra klokken 16 til 18 hver dag.

– Det er den enkle metoden som er veldig enkel å gjennomføre. Det kan også være slik at man bare har slike faste perioder kun i vinterhalvåret når belastningen er størst, sier Ingeberg.

En annen løsning er å varsle kundene fra dag til dag hvilke perioder det er høye tariffer. I Frankrike har man i mange år praktisert at kundene får beskjed dagen før om nettleiene blir høy eller lav. Det skjer gjennom et display hjemme hos hver enkelt kunde.

Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?