12.03.2015

Felles balanseavregning kommer før elhuben

(Montel) NVE har bestemt at det innføres en felles nordisk balanseavregning før Elhuben er på plass, men går bort fra kravet om daglig datarapportering til Elhuben er lansert.

NVE vedtok i går endringer i avregningsforskriften for å tilrettelegge for felles nordisk balanseavregning

Dette innebærer en felles avregningssentral for regulerkraftavregning i Finland, Norge og Sverige.

Formålet er å legge til rette for et felles nordisk sluttbrukermarked gjennom at balanseansvarlige som ønsker å tilby tjenester i flere land bare må forholde seg til én avregningssentral, heter det i en melding fra NVE.

Ifølge forskriftsdokumentet heter det at felles nordisk balanseavregning mest sannsynlig vil innføres våren neste år. Dette meldte også Statnett på mandag. (se egen sak)

NVE har også vedtatt at felles balanseavregning skal innføres før den Statnett-drevne Elhuben, som samler alle måledata fra AMS-målere, blir innført.

Direktoratet mener en trinnvis innføring av NBS og Elhub vil redusere risikoen i begge prosjektene, noe NVE tillegger betydelig vekt. Samtidig med NBS skal også nettavregningsområder innføres.

NVE er klar over at beslutningen medfører at nettselskapene påføres en kostnad for å etterleve NBS som er knyttet til oversendelse av avregningsdata. For å redusere disse kostnadene så videreføres kravet om ukentlig oversendelse av avregningsdata i overgangsperioden mellom NBS og Elhub.

NVE foreslo opprinnelig en daglig oversendelse av avregningsdata, men dette forslaget møtte betydelig motstand, og NVE går derfor for ukentlig oversendelse.

I går kom nyheten om at oppstarten av Elhuben er forsinket til 20. februar 2017. (se egen sak)

Danmark trakk seg fra prosjektet med felles balanseavregning i 2011 for å fokusere på arbeidet med en nasjonal elhub.

 

Gert Ove Mollestad
gert@montel.no

Rapport: Vind- og solkapasitet vil dobles i Sverige før 2030

Fornybarkapasiteten, ekskludert vannkraft, i Sverige er ventet å øke fra 14,8 GW i 2019 til 30,4 GW i 2030, ifølge en ny rapport fra Global Data.

Les mer

Elsikkerhet i Landbruket - Energisenteret

Visste du at nærmere syv av ti branner i landbruket har en elektrisk årsak? Det har Energisenteret i Hunderfossen Eventyrpark tenkt å gjøre noe med.

Les mer

Markedskommentar uke 26 2019

Spotprisene har i uke 26 vært på samme nivå som i forrige uke og har ligget rundt 30 øre/kWh, med mindre variasjoner fra dag til dag.

Les mer

Markedskommentar uke 24 2019

Etter flere uker med store nedbørsmengder er den hydrologiske balansen forbedret med rundt 6 TWh siden starten av juni. Denne uken vil mest sannsynlig ende på normale nedbørsmengder i Norge, men bare rundt halvparten av normalen i Sverige. Fremtidsmarkedet har svekket seg med nesten 2 øre i fronten og rundt et halvt øre på de lengre kontraktene.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?