12.03.2015

Felles balanseavregning kommer før elhuben

(Montel) NVE har bestemt at det innføres en felles nordisk balanseavregning før Elhuben er på plass, men går bort fra kravet om daglig datarapportering til Elhuben er lansert.

NVE vedtok i går endringer i avregningsforskriften for å tilrettelegge for felles nordisk balanseavregning

Dette innebærer en felles avregningssentral for regulerkraftavregning i Finland, Norge og Sverige.

Formålet er å legge til rette for et felles nordisk sluttbrukermarked gjennom at balanseansvarlige som ønsker å tilby tjenester i flere land bare må forholde seg til én avregningssentral, heter det i en melding fra NVE.

Ifølge forskriftsdokumentet heter det at felles nordisk balanseavregning mest sannsynlig vil innføres våren neste år. Dette meldte også Statnett på mandag. (se egen sak)

NVE har også vedtatt at felles balanseavregning skal innføres før den Statnett-drevne Elhuben, som samler alle måledata fra AMS-målere, blir innført.

Direktoratet mener en trinnvis innføring av NBS og Elhub vil redusere risikoen i begge prosjektene, noe NVE tillegger betydelig vekt. Samtidig med NBS skal også nettavregningsområder innføres.

NVE er klar over at beslutningen medfører at nettselskapene påføres en kostnad for å etterleve NBS som er knyttet til oversendelse av avregningsdata. For å redusere disse kostnadene så videreføres kravet om ukentlig oversendelse av avregningsdata i overgangsperioden mellom NBS og Elhub.

NVE foreslo opprinnelig en daglig oversendelse av avregningsdata, men dette forslaget møtte betydelig motstand, og NVE går derfor for ukentlig oversendelse.

I går kom nyheten om at oppstarten av Elhuben er forsinket til 20. februar 2017. (se egen sak)

Danmark trakk seg fra prosjektet med felles balanseavregning i 2011 for å fokusere på arbeidet med en nasjonal elhub.

 

Gert Ove Mollestad
gert@montel.no

Varsler endringer i strømprisportalen før jul

Forbrukerrådet tar grep for å hindre at lokkeavtaler kommer på topp på portalen Strømpris.no, og varsler at lengden på avtalen vil få en avgjørende betydning for plassering på listen.

Les mer

Markedskommentar uke 45 2019

Denne uken har gradestokken krøpet langt ned på minussiden og det har fått direkte følger for spotprisene. Det toppet seg på onsdag med over 53 øre/kWh i gjennomsnitt for hele døgnet. I timen mellom 18 og 19 var timesprisen helt oppe på 85,7 øre/kWh. Årsaken til de høye prisene er kombinasjonen kaldt vær og lite vind.

Les mer

Markedskommentar uke 43 2019

Spotprisene i forrige uke på Østlandet i prisområde NO1 ble marginalt høyere enn uken før og endte på 36,4 øre/kWh. Denne uken er høyere priset og ser ut til å bli rundt 37,9 øre/kWh.

Les mer

NVE varsler gradvis innføring av effekttariffer

NVE vil lansere flere forskjellige modeller for effekttariffer, og disse kan innføres gradvis over flere år, ifølge et nytt forslag til innretning av nettleien som snart sendes ut på høring.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?