14.01.2016

Evaluerer strømpris.no

1. september ble prisportalen "Strømpris" offisielt lansert. Fortsatt har man noen tekniske problemer med portalen. Flere strømleverandører hevder også at portalen ikke er god nok. Nå vurderer en uavhengig konsulent tjenesten fra et bransjeperspektiv.


(Europower) Forbrukerrådet har fått en uavhengig konsulent til å gjøre en evaluering av portalen strømpris.no. Han er nå i ferd med å kartlegge bransjeaktørenes oppfatning av portalen.


Flere av strømleverandørene har vært kritiske til hvordan den ny strømprisportalen fungerer. Også Europower har pekt på mindre heldige sider ved portalen, som blant annet at det sammenlignes historiske priser og ikke er mulig å finne hvilke priser som vil være gjeldende fremover for andre produkter enn fastprisavtaler.


Konsulent Bjørn Nagell er nå i ferd med å kartlegge hva bransjen mener om portalen og innhente synspunkter som kan bidra til forbedring av strømpris.no.


- Dette er ikke noen forbrukerundersøkelse. Det er kun en undersøkelse for bransjen og også en tanke at media skal trekkes inn i dette, sier Nagell til Europower.


Konsulenten er i gang med å gjøre intervjuer av representanter for aktørene, bransjeorganisasjonene, personer fra forskningsmiljøer og noen fra offentlige organer. Intervjuene vil bli gjennomført i løpet av de nærmeste fjorten dagene.


- Deretter skal det være en workshop den 10. februar. Der vil det være en begrensning i forhold til hvem som skal være med. Det er ikke klart enda. Deretter blir det en oppsummering av dette med innspill til forbedringer som jeg vil oversende Forbrukerrådet, sier Nagell.


Litt tilfeldigheter
Nagell er gitt dette oppdraget av Forbrukerrådet. Han har imidlertid fått relativt frie tøyler i forhold til hvordan dette skal gjøres og hvem som skal trekkes inn i intervjurunder.


- Jeg har stått nærmest fritt til å velge hvem jeg skulle ta med her. Bransjeorganisasjonene er med og arbeidet gjøres i samråd med Forbrukerrådet. Jeg har også fått en del navn fra organisasjonene i tillegg til at jeg kjenner bransjen litt ifra tidligere. Det er kanskje litt tilfeldig hvem man har tatt med, men det er i hvert fall små og store som er med. I tillegg vet jeg at bransjeorganisasjonene har satt i gang en del arbeide hos sine medlemmer, forklarer Nagell.


Han forklarer at en tilbakemelding til Forbrukerrådet vil foreligge innen utgangen av februar.


Ledet forarbeide til Elhub
- Hvem er så Bjørn Nagell?
- Jeg var blant annet leder for den utredning for NVE som førte til Elhub. Da gjorde vi en stor bransjerettet jobb der vi gjorde noe av det samme som vi gjør nå. Vi gjorde en samfunnsøkonomisk analyse av alternative måter å organisere samordningen av kraftmarkedet på, forteller han.


Senere var Nagell med Statnett i den videre utredningen før Elhub ble etablert. Han har som uavhengig konsulent fulgt bransjen over tid.

Elsikkerhet i Landbruket - Energisenteret

Visste du at nærmere syv av ti branner i landbruket har en elektrisk årsak? Det har Energisenteret i Hunderfossen Eventyrpark tenkt å gjøre noe med.

Les mer

Markedskommentar uke 26 2019

Spotprisene har i uke 26 vært på samme nivå som i forrige uke og har ligget rundt 30 øre/kWh, med mindre variasjoner fra dag til dag.

Les mer

Markedskommentar uke 24 2019

Etter flere uker med store nedbørsmengder er den hydrologiske balansen forbedret med rundt 6 TWh siden starten av juni. Denne uken vil mest sannsynlig ende på normale nedbørsmengder i Norge, men bare rundt halvparten av normalen i Sverige. Fremtidsmarkedet har svekket seg med nesten 2 øre i fronten og rundt et halvt øre på de lengre kontraktene.

Les mer

Felles løsning for mobilbetaling i Europa

Hele sju ulike leverandører av betalingstjenester slår seg sammen for å forenkle mobilbetaling i Europa. Vipps er Norges "representant" i dette samarbeidet som blant annet skal bestå av den kinesiske kjempen Alipay.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?