14.01.2016

Evaluerer strømpris.no

1. september ble prisportalen "Strømpris" offisielt lansert. Fortsatt har man noen tekniske problemer med portalen. Flere strømleverandører hevder også at portalen ikke er god nok. Nå vurderer en uavhengig konsulent tjenesten fra et bransjeperspektiv.


(Europower) Forbrukerrådet har fått en uavhengig konsulent til å gjøre en evaluering av portalen strømpris.no. Han er nå i ferd med å kartlegge bransjeaktørenes oppfatning av portalen.


Flere av strømleverandørene har vært kritiske til hvordan den ny strømprisportalen fungerer. Også Europower har pekt på mindre heldige sider ved portalen, som blant annet at det sammenlignes historiske priser og ikke er mulig å finne hvilke priser som vil være gjeldende fremover for andre produkter enn fastprisavtaler.


Konsulent Bjørn Nagell er nå i ferd med å kartlegge hva bransjen mener om portalen og innhente synspunkter som kan bidra til forbedring av strømpris.no.


- Dette er ikke noen forbrukerundersøkelse. Det er kun en undersøkelse for bransjen og også en tanke at media skal trekkes inn i dette, sier Nagell til Europower.


Konsulenten er i gang med å gjøre intervjuer av representanter for aktørene, bransjeorganisasjonene, personer fra forskningsmiljøer og noen fra offentlige organer. Intervjuene vil bli gjennomført i løpet av de nærmeste fjorten dagene.


- Deretter skal det være en workshop den 10. februar. Der vil det være en begrensning i forhold til hvem som skal være med. Det er ikke klart enda. Deretter blir det en oppsummering av dette med innspill til forbedringer som jeg vil oversende Forbrukerrådet, sier Nagell.


Litt tilfeldigheter
Nagell er gitt dette oppdraget av Forbrukerrådet. Han har imidlertid fått relativt frie tøyler i forhold til hvordan dette skal gjøres og hvem som skal trekkes inn i intervjurunder.


- Jeg har stått nærmest fritt til å velge hvem jeg skulle ta med her. Bransjeorganisasjonene er med og arbeidet gjøres i samråd med Forbrukerrådet. Jeg har også fått en del navn fra organisasjonene i tillegg til at jeg kjenner bransjen litt ifra tidligere. Det er kanskje litt tilfeldig hvem man har tatt med, men det er i hvert fall små og store som er med. I tillegg vet jeg at bransjeorganisasjonene har satt i gang en del arbeide hos sine medlemmer, forklarer Nagell.


Han forklarer at en tilbakemelding til Forbrukerrådet vil foreligge innen utgangen av februar.


Ledet forarbeide til Elhub
- Hvem er så Bjørn Nagell?
- Jeg var blant annet leder for den utredning for NVE som førte til Elhub. Da gjorde vi en stor bransjerettet jobb der vi gjorde noe av det samme som vi gjør nå. Vi gjorde en samfunnsøkonomisk analyse av alternative måter å organisere samordningen av kraftmarkedet på, forteller han.


Senere var Nagell med Statnett i den videre utredningen før Elhub ble etablert. Han har som uavhengig konsulent fulgt bransjen over tid.

Markedskommentar uke 41 2019

Denne uken startet med en høy systempris på hele 44,1 øre/kWh, den høyeste systemprisen på nesten seks måneder. Lite vind, lavt tilsig kombinert med lave temperaturer som resulterte i høyt forbruk var årsaken til den høye systemprisen.

Les mer

Flytende vindkraft opptil fem ganger dyrere enn landvind

Norgessjef Ben Bjørke i Siemens Gamesa mener det er realistisk med bunnfast havvind på norsk sokkel, men at det er behov for stor skala dersom en skal få ned kostnadene for flytende havvind.

Les mer

Regjeringen jekker elavgiften til 16,13 øre/kWh

Etter å ha kuttet elavgiften med ett øre i statsbudsjettet i fjor, vil regjeringen nå øke avgiften med 1,9 prosent til 16,13 øre/kWh.

Les mer

Markedskommentar uke 40 2019

I forrige uke ble gjennomsnittsprisen for Østlandet (NO1) 31,4 øre/kWh, denne uken blir prisen rundt 35 øre/kWh som for det meste skyldes høyere forbruk etter hvert som gradestokken kryper mot kuldegrader.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?