Hjem > Siste nytt > Forbereder eierne på dårligere tider

Forbereder eierne på dårligere tider

Publisert 14.10.2013, sist oppdatert 05.09.2017

Strømpriser 2013Europower:

Konsernsjef Ola Mørkved Rinnan i Eidsiva Energi forbereder eierne på fortsatt lave kraftpriser, og at utbyttet muligens må reduseres.


Haakon BarstadHaakon Barstad  Journalist i Europower

Publisert: 11. oktober 2013, 13:21   Oppdatert: 11. oktober 2013, 13:25

I et notat til bedriftsforsamlingen skriver konsernsjefen at eierne må være forberedt på at kraftprisen «… over lengre tid kan falle til et nivå under 25 øre/kWh.»

Notatet er sendt ut i forbindelse med generalforsamlingen. Det inneholder ikke konkrete forslag om å redusere utbyttet, men er mer en oppfordring til eierne om å innstille seg på trangere tider.

Eller beretningen om en varslet katastrofe som det heter i litteraturen.

10 øre = 150 millioner

– Kraftbransjen er inne i en periode med et langt lavere kraftprisnivå enn tidligere, og det er ikke utsikter de nærmeste årene for at dette skal endre seg. Tvert i mot virker det som om risikoen for vedvarende lave kraftpriser er større enn mulighetene for et varig løft i prisnivået. Det som for et par år siden var et lite sannsynlig scenario med kraftpriser under 30 øre/kWh, er nå en realitet, skriver Rinnan.

10 øre lavere kraftprisen betyr 150 millioner kroner lavere resultat for Eidsiva. Gjennomsnittlig spotprisen i Eidsivas prisområde var 43,5 øre/kWh i 2010, 36,2 øre/kWh i 2011 og 22,1 øre/kWh i 2012. Prognosen for 2013 tilsier i 30 øre/kWh.

– For å opprettholde aktivitet og nyinvesteringer, og samtidig overholde finansielle forpliktelser og nivå på utbytte, kan ikke kraftprisen over tid være for lav, skriver konsernsjefen.

Han poengterer at usikkerheten i utviklingen til kraftprisene er stor.

– «Alle» mener at kraftprisene på sikt må øke, men fra hvilket tidspunkt er høyst usikkert. For et par år siden mente ekspertene fra 2018. Dette er revurdert til 2020, mens enkelte ikke ser noe særlig økning utover inflasjon før i perioden 2025-2030, skriver Rinnan.

Han spesifiserer ikke hvilke eksperter det er snakk om.

Andre har redusert

Eidsiva-sjefen presiserer at det foreløpig ikke foreslås å endre på utbytteplanen, men at invitasjonen til en samtale med eierne er et forsøk på å være i forkant hvis utviklingen ikke blir som forutsatt.

– Og dermed unngå en situasjon hvor styret i forslag til utbytte kan komme i konflikt med aksjonæravtalen, skriver han og legger til at «…mange selskaper vært nødt til å redusere utbetalingene til eierne.»

Aksjonæravtalen i Eidsiva inneholder bestemmelser om et minimumsutbytte, og at ingen av de fusjonerende parter (HEAS, HrE og LGE) skulle få lavere utbytte etter fusjonen enn de hadde før.

Konsernet er i ferd med å gjennomføre innsparinger, men Rinnan skriver til at den mest sentrale faktoren for resultatet uansett er kraftprisen, og at den har konsernet ingen påvirkningsmulighet på.

Må ha 22-25 øre/kWh

– Den kraftpris konsernet «må ha» for å oppnå et resultat stort nok til å betjene konsernets forpliktelser inklusive utbytte til eierne, er redusert fra 30 øre/kWh til 22-25 øre/kWh. Kraftprisene fram mot 2018 i henhold til børsen ligger per i dag på cirka 26-29 øre/ kWh. Dersom kraftprisene blir liggende vil konsernet kunne gjennomføre et ambisiøst investeringsprogram samtidig som utbytteplan opprettholdes. Men med den usikkerheten som eksisterer rundt kraftpris, må konsernet forberede seg på en situasjon hvor kraftprisen over lengre tid kan falle til et nivå under 25 øre/kWh, noe som vil utfordre det utbyttenivået. Skulle det oppstå en situasjon hvor kraftprisen faller ned mot 20 øre/kWh over lengre tid vil konsernet ikke finansiere noe av framtidige investeringer med tilbakeholdt kapital i konsernet. En slik situasjon bør ikke vedvare over lengre tid. Enten må investeringer reduseres eller konsernets forpliktelser reduseres. Bedrede resultater fra øvrige virksomheter i konsernet kan bidra,

men neppe kompensere for lave kraftinntekter, skriver Rinnan

Forsvarlig inntil videre

Det årlige utbytte til eierne har fram til nå vært rundt 200 millioner, pluss årlig renteutbetaling på 105 millioner kroner til eierne.

– Med den usikkerheten som nå eksisterer, mener styret det er riktig å forberede eierne på en mulig reduksjon av utbyttenivået. Hvis utviklingen i kraftpris blir slik konsernet tror, er utbyttenivået på et forsvarlig nivå. Faller derimot prisnivået ned mot 20 øre/kWh og forblir på dette nivået, er det neppe forsvarlig for styret å opprettholde et utbyttenivå på cirka 200 millioner kroner, skriver han.


Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?