14.05.2013

(Europower) Fjordkraftsjefen tar til orde for høyere marginer

Tøffere konkurranse ga lavere marginer for Fjordkraft. Det resulterte i en nedgang i driftsresultatet på 10 millioner kroner. Den nye Fjordkraft-sjefen mener bransjen må se nærmere på hele prissettingen.

Det er tøff konkurranse i sluttbrukermarkedet. Marginene er små og ble gjennom 2012 presset ytterligere.

– Å være strømleverandør er en marginbransje, men marginen i fjor ble i laveste laget, sier administrerende direktør Rolf Barmen.

Barmen overtok som sjef i Fjordkraft 1. februar. Han kommer fra telekombransjen, en bransjen der det heller ikke er store marginer å snakke om. Likevel er han rystet over de lave marginene til strømleverandørene.

– Dette er jo omtrent som banknæringen. Jeg skulle likt å se hvilken annen bransje som hadde vært fornøyd med en bruttomargin på 6-7 prosent. Dette er høy risiko, presiserer Barmen til Europower.

Ønsker å gjøre noe med prisdannelsen

Han mener dekningsbidragsmarginen i bransjen er fryktelig lav og at dette før eller siden må gjøres noe med.

– Årsaken er transparensen i prisdannelsen ettersom alt gjøres med utgangspunkt i prisene på kraftbørsen. Vi må kanskje se på om det er riktig å gjøre det på denne måten, sier Barmen.

Uansett får verken Fjordkraft eller andre gjort noe med dette nå. For å bedre resultatmarginen er det derfor bare en mulighet, nemlig å kutte på kostnadssiden.

– Vi må ta ut skalafordeler. Her er Fjordkraft kommet ganske langt. I løpet av de to neste årene vil vi kunne ta ut en del kostnadseffekter gjennom "Fjordkraftfabrikken", sier Barmen.

Flere kunder

Selv om driftsresultatet ble svekket, fikk Fjordkraft flere kunder i året som gikk. Det gjaldt både næringskunder og privatkunder.

Universitetene i Bergen og Tromsø, samt 12 kommuner i Vestfold Interkommunale Innkjøps-samarbeid er blant de nye storkundene i 2012. Også på privatmarkedet ble det tilvekst av kunder.

– I lokalmarkeder har det vært stabilt, mens vi har hatt en vekst utenfor lokalmarkedet, forteller kommunikasjonsdirektør Jeanne K. Tjomsland i Fjordkraft.

Hun forteller videre at samarbeidet med Expert har gitt flere kunder uten at hun kan si noe eksakt antall. Dette er dessuten kunder som ofte er ”shoppere” og raskt vil kunne bytte til ny leverandør om det byr seg relevante tilbud.

Utbytte

Årets resultat etter skatt i morselskapet utbetales i sin helhet som utbytte. I tillegg utbetales 84 millioner kroner som utbytte overført fra fri egenkapital, slik at samlet utbytte utgjør 115 millioner. Etter avsetning til utbytte er egenkapitalen redusert til 203 millioner kroner.

Fjordkraft eies av BKK AS med 48,85 prosent, Skagerak Energi AS eier 48 prosent og Statkraft Industrial Holding AS eier 3,15 prosent.


Resultat i millioner kroner

20122011


Driftsinntekter

3700,94261,0


Driftsresultat

41,851,4


Resultat før skatt

43,2123,6


Årsresultat

30,8109,0


Omsetning i TWh

13,212,3Driftsresultatet ble redusert med 10 millioner kroner, mens årsresultatet ble redusert med 78,2 millioner kroner.  Resultatnedgangen fra foregående år skyldes at resultatet i 2011 var usedvanlig godt som følge av salgsgevinsten på 75 millioner kroner er etter salg av aksjene i danske Scanenergi.

Elsikkerhet i Landbruket - Energisenteret

Visste du at nærmere syv av ti branner i landbruket har en elektrisk årsak? Det har Energisenteret i Hunderfossen Eventyrpark tenkt å gjøre noe med.

Les mer

Markedskommentar uke 26 2019

Spotprisene har i uke 26 vært på samme nivå som i forrige uke og har ligget rundt 30 øre/kWh, med mindre variasjoner fra dag til dag.

Les mer

Markedskommentar uke 24 2019

Etter flere uker med store nedbørsmengder er den hydrologiske balansen forbedret med rundt 6 TWh siden starten av juni. Denne uken vil mest sannsynlig ende på normale nedbørsmengder i Norge, men bare rundt halvparten av normalen i Sverige. Fremtidsmarkedet har svekket seg med nesten 2 øre i fronten og rundt et halvt øre på de lengre kontraktene.

Les mer

Felles løsning for mobilbetaling i Europa

Hele sju ulike leverandører av betalingstjenester slår seg sammen for å forenkle mobilbetaling i Europa. Vipps er Norges "representant" i dette samarbeidet som blant annet skal bestå av den kinesiske kjempen Alipay.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?