Hjem > Siste nytt > Europeisk nettutviklingsplan på høring

Europeisk nettutviklingsplan på høring

Publisert 05.08.2014, sist oppdatert 05.09.2017

Gudbrandsdal EnergiStatnett. Foto. Jan Jansrud Gudbrandsdal Energi

Den europeiske nettutviklingsplanen legges nå ut på høring. Planen viser at omfattende investeringer i kraftsystemet er nødvendig for å nå klimamål og ivareta forsyningssikkerheten. Den viser også at norske mellomlandsforbindelser bidrar vesentlig til lavere CO2-utslipp fra europeisk kraftproduksjon.


Formålet med den europeiske nettutviklingsplanen, TYNDP (Ten Years Network Development Plan), er å samordne planleggingen av det europeiske kraftsystemet i årene fremover. Det er denne gang valgt å se på situasjonen ikke bare for neste tiårsperiode, men helt frem til 2030. Planen legger vekt på hvordan en skal ivareta forsyningssikkerheten samtidig som en tilrettelegger for europeiske og globale klimamål. Den europeiske nettutviklingsplanen utgis hvert andre år av den europeiske organisasjonen for kraftsystemoperatører (ENTSO-E), og er nå ute på høring.

 

Behov for store investeringer

Den europeiske planen identifiserer et samlet investeringsbehov i Europa på opp mot 150 milliarder Euro frem til 2030. Bak dette tallet ligger prosjekter (kraftlinjer og kabler) med en total lengde på 50 000 km. 15% av dette er oppgradering av eksisterende linjer.
Den europeiske planen tar utgangspunkt i fire ulike scenarier for fremtidens kraftsystem, med fokus på klima, forsyningssikkerhet og markedsintegrasjon. Scenariene spenner fra et konservativt der en fortsatt kun har oppnådd EUs klimamål for 2020 i 2030 til et grønt scenario der kraftsystemet er tilrettelagt slik at det er mulig å nå FNs 2-gradersmål. I alle scenarier identifiseres behovet for et sterkere kraftsystem.

 

Norske kabelprosjekter på topp

ENTSO-E er også bedt av EU-kommisjonen om å evaluere 120 prosjekter som er definert som særlig viktige europeiske prosjekter i planen som nå legges fram. Prosjektene evalueres blant annet ut fra samfunnsøkonomi, reduserte CO2-utslipp, økt fornybarproduksjon og forsyningssikkerhet.
Analyseresultatene viser at de planlagte mellomlandsforbindelsene mellom Norge og Tyskland og mellom Norge og Storbritannia ligger på topp for alle scenarier når det gjelder bidrag til reduserte CO2-utslipp fra europeisk kraftproduksjon. De to kablene Statnett planlegger å bygge bidrar til årlige utslippsreduksjoner fra europeisk kraftproduksjon i området 1-5 millioner tonn CO2 for de ulike scenariene.

 

Den europeiske nettutviklingsplanen vil være på offentlig høring frem til 20.september. Endelig plan publiseres desember 2014.

 

Her finner du høringsversjonen av den europeiske nettutviklingsplanen med vedlegg (dokumentene er på engelsk)

ENTSO-Es pressemelding om nettutviklingsplanen (på engelsk)Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?