07.03.2017

Et fleksibelt funksjonelt skille, takk

Foto: Gudbrandsdal Energi

(DEFO) Defo-administrasjonen og ledere fra flere medlemsbedrifter skal være med å utforme innholdet i fremtidens funksjonelle skille. – Vi skal gjøre alt for at det blir en praktisk tilnærming tilpasset energiverkenes og kundenes behov, skriver Knut Lockert, daglig leder i Defo.

I fjor vedtok Stortinget et krav til et selskapsmessig og funksjonelt skille (ledelsesskille). Vedtaket har blitt behørig omtalt på Defo.no.

Dette kravet er en av flere faktorer som gjør at mange energiverk nå har satt framtidig organisering av energiverket på dagsorden i styrerommene. Hva kravet til det selskapsmessige skillet innebærer er vi godt kjent med, mens det nærmere innholdet i et krav til det funksjonelle skillet er langt mer diffust.

REFERANSEGRUPPE

På den bakgrunn har Olje- og energidepartementet bedt NVE om å vurdere om det er behov for forskrifter, og ved behov forberede et utkast til forskriftsbestemmelser. NVE har slik vi oppfatter det allerede bestemt seg for at behovet er tilstede, og nå inviteres bransjen til å være med i en referansegruppe i tilknytning til et slikt forskriftsarbeide.

NVE opplyser at hensikten med gruppen er å «få bredde i diskusjonene, avdekke uklarheter og bidra til å finne konstruktive løsninger på de utfordringer utvidede krav til selskapsmessig og funksjonelt skille kan medføre».

GODT INITATIV

Et slikt initiativ setter vi pris på i Defo. Fra «vår» side har vi med Bjarne Slapgard fra Gudbrandsdal Energi, Oddbjørn Samuelsen fra Repvåg kraftlag og Barry Larsen fra Trollfjord kraft i gruppen. Alle er toppledere i sine respektive bedrifter. Administrasjonen i Defo vil også delta.
Det å være med på å gi kravet til det funksjonelle skillet ett innhold, uten for stor grad av byråkrati, og med tilstrekkelig grad av fleksibilitet, er et prioritert arbeidsområde for Defo. Vi er veldig fornøyd med deltagerne i arbeidsgruppen og vi gleder oss til å være med på å forme regelverket med NVE og øvrig bransje.

VEIEN FREMOVER

Forskriftskravet gjelder fra 1.1.2021. Arbeidsgruppen starter arbeidet nå i mars/april. Tidsaspektet på dette arbeidet er vi noe usikker på, men at gruppen må levere noe i løpet av høsten er nok et ganske godt tips.

Fra vår side er vi opptatt av at forskriftene må være på plass i god tid før kravet til det selskapsmessige og funksjonelle skillet kommer 1.1.2021.

Les hele saken på nettsiden til Defo.

Markedskommentar uke 41 2019

Denne uken startet med en høy systempris på hele 44,1 øre/kWh, den høyeste systemprisen på nesten seks måneder. Lite vind, lavt tilsig kombinert med lave temperaturer som resulterte i høyt forbruk var årsaken til den høye systemprisen.

Les mer

Flytende vindkraft opptil fem ganger dyrere enn landvind

Norgessjef Ben Bjørke i Siemens Gamesa mener det er realistisk med bunnfast havvind på norsk sokkel, men at det er behov for stor skala dersom en skal få ned kostnadene for flytende havvind.

Les mer

Regjeringen jekker elavgiften til 16,13 øre/kWh

Etter å ha kuttet elavgiften med ett øre i statsbudsjettet i fjor, vil regjeringen nå øke avgiften med 1,9 prosent til 16,13 øre/kWh.

Les mer

Markedskommentar uke 40 2019

I forrige uke ble gjennomsnittsprisen for Østlandet (NO1) 31,4 øre/kWh, denne uken blir prisen rundt 35 øre/kWh som for det meste skyldes høyere forbruk etter hvert som gradestokken kryper mot kuldegrader.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?