07.03.2017

Et fleksibelt funksjonelt skille, takk

Foto: Gudbrandsdal Energi

(DEFO) Defo-administrasjonen og ledere fra flere medlemsbedrifter skal være med å utforme innholdet i fremtidens funksjonelle skille. – Vi skal gjøre alt for at det blir en praktisk tilnærming tilpasset energiverkenes og kundenes behov, skriver Knut Lockert, daglig leder i Defo.

I fjor vedtok Stortinget et krav til et selskapsmessig og funksjonelt skille (ledelsesskille). Vedtaket har blitt behørig omtalt på Defo.no.

Dette kravet er en av flere faktorer som gjør at mange energiverk nå har satt framtidig organisering av energiverket på dagsorden i styrerommene. Hva kravet til det selskapsmessige skillet innebærer er vi godt kjent med, mens det nærmere innholdet i et krav til det funksjonelle skillet er langt mer diffust.

REFERANSEGRUPPE

På den bakgrunn har Olje- og energidepartementet bedt NVE om å vurdere om det er behov for forskrifter, og ved behov forberede et utkast til forskriftsbestemmelser. NVE har slik vi oppfatter det allerede bestemt seg for at behovet er tilstede, og nå inviteres bransjen til å være med i en referansegruppe i tilknytning til et slikt forskriftsarbeide.

NVE opplyser at hensikten med gruppen er å «få bredde i diskusjonene, avdekke uklarheter og bidra til å finne konstruktive løsninger på de utfordringer utvidede krav til selskapsmessig og funksjonelt skille kan medføre».

GODT INITATIV

Et slikt initiativ setter vi pris på i Defo. Fra «vår» side har vi med Bjarne Slapgard fra Gudbrandsdal Energi, Oddbjørn Samuelsen fra Repvåg kraftlag og Barry Larsen fra Trollfjord kraft i gruppen. Alle er toppledere i sine respektive bedrifter. Administrasjonen i Defo vil også delta.
Det å være med på å gi kravet til det funksjonelle skillet ett innhold, uten for stor grad av byråkrati, og med tilstrekkelig grad av fleksibilitet, er et prioritert arbeidsområde for Defo. Vi er veldig fornøyd med deltagerne i arbeidsgruppen og vi gleder oss til å være med på å forme regelverket med NVE og øvrig bransje.

VEIEN FREMOVER

Forskriftskravet gjelder fra 1.1.2021. Arbeidsgruppen starter arbeidet nå i mars/april. Tidsaspektet på dette arbeidet er vi noe usikker på, men at gruppen må levere noe i løpet av høsten er nok et ganske godt tips.

Fra vår side er vi opptatt av at forskriftene må være på plass i god tid før kravet til det selskapsmessige og funksjonelle skillet kommer 1.1.2021.

Les hele saken på nettsiden til Defo.

Elsikkerhet i Landbruket - Energisenteret

Visste du at nærmere syv av ti branner i landbruket har en elektrisk årsak? Det har Energisenteret i Hunderfossen Eventyrpark tenkt å gjøre noe med.

Les mer

Markedskommentar uke 26 2019

Spotprisene har i uke 26 vært på samme nivå som i forrige uke og har ligget rundt 30 øre/kWh, med mindre variasjoner fra dag til dag.

Les mer

Markedskommentar uke 24 2019

Etter flere uker med store nedbørsmengder er den hydrologiske balansen forbedret med rundt 6 TWh siden starten av juni. Denne uken vil mest sannsynlig ende på normale nedbørsmengder i Norge, men bare rundt halvparten av normalen i Sverige. Fremtidsmarkedet har svekket seg med nesten 2 øre i fronten og rundt et halvt øre på de lengre kontraktene.

Les mer

Felles løsning for mobilbetaling i Europa

Hele sju ulike leverandører av betalingstjenester slår seg sammen for å forenkle mobilbetaling i Europa. Vipps er Norges "representant" i dette samarbeidet som blant annet skal bestå av den kinesiske kjempen Alipay.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?