15.04.2016

Enklere prisportal

(Europower) Det enkle er ofte det beste. Det ser Forbrukerrådet ut til å ha tenkt når de nå har gjort betydelige endringer på strømpris.no. Det er også i tråd med ønsker fra bransjen.


Strømprisportalen har møtt en del kritikk fra både bransjeaktører og fra oss i media. Nå har de tatt rev i seilene og gjort betydelige endringer på siden.


- Dette er endringer som er gjort på bakgrunn av innspill vi har fått i fra bransjen, forbrukere, dere i media og i fra den evalueringen som ble gjort av konsulent Bjørn Nagell i begynnelsen av året, forteller kommunikasjonsrådgiver Henrik Ebne i Forbrukerrådet til Europower.


Han forteller videre at hovedmålet har vært å gjøre sidene enklere og bekrefter at de fortsatt ikke er helt i land i forhold til endelig ønsket løsning.


Færre valg
Det første som slår oss med den nye portalen er at inngangssiden er gjort betydelig enklere.


Antallet valg som bruker må foreta for å få en oversikt over alternative avtalevalg er redusert og det er ikke lenger forhåndsvalgt volum og geografisk område. Det er også gjort betydelige endringer i forhold til hva du må krysse av for å velge avtale.


Her kommer en ny betydelig og etterlengtet endring, nemlig at man kan velge å krysse av for hva prisen vil bli fremover, fremfor å se hva du betalte forrige måned. Det er en betydelig forbedring.


Litt forvirrende var det også at man tidligere kunne velge mellom spotavtale eller innkjøpsavtale. For forbrukerne var det stor usikkerhet i hva som var den faktiske forskjellen mellom disse produktene, mens leverandørene mente det var lite heldig at det ble åpnet for enda en avtaletype. Litt spesielt var det også at Forbrukerrådet valgte den løsningen med tanke på at de selv hadde kritisert at det var for mange avtaletyper som var like og at dette kunne virke forvirrende for forbrukerne. Nå er disse to avtalene slått sammen som ett valgalternativ.


- Vi regnet på forskjellen og fant at denne var svært liten. Så da var det enklere å samle det til en avtale. Når elhuben kommer i gang vil dessuten alle avtalene være innkjøpspris, påpeker Ebne.


Nettleie inkludert
Det meste er blitt enklere og mer oversiktlig i prisportalen og til forbrukerne er dette et klart gode. Nå kan man for eksempel ikke velg om man skal inkludere nettleie eller ikke. Den er inkludert uansett.


Det som kanskje kunne vært beholdt var hvilket påslag leverandørene legger på spotavtalene sine. Her fremgår kun den totale prisen inkludert påslaget. For kundene er det sånn sett den totale prisen som er viktig, men for sammenligningen kunne det vært greit å ha en oversikt over hva de ulike selskapene legger på spotprisen. I tillegg er det litt uklart hvilken spotpris som faktisk er lagt til grunn, men ifølge Ebne skal det være dagens pris.


- Vi vurderte om vi skulle estimere en pris, men fant ut at det stort sett ikke vil være de alt for store endringene fra dag til dag og at en dags pris ikke vil variere så mye ut i fra månedssnittet. Vi har derfor valgt å legge dagens spot til grunn, forklarer han, men er litt usikker på om det er faktisk pris i dag eller i går som legges til grunn.


Totalt ser imidlertid prisportalen ut til å være enklere og tydeligere å forholde seg til for kundene, og det er jo hovedsaken med portalen.

Varsler endringer i strømprisportalen før jul

Forbrukerrådet tar grep for å hindre at lokkeavtaler kommer på topp på portalen Strømpris.no, og varsler at lengden på avtalen vil få en avgjørende betydning for plassering på listen.

Les mer

Markedskommentar uke 45 2019

Denne uken har gradestokken krøpet langt ned på minussiden og det har fått direkte følger for spotprisene. Det toppet seg på onsdag med over 53 øre/kWh i gjennomsnitt for hele døgnet. I timen mellom 18 og 19 var timesprisen helt oppe på 85,7 øre/kWh. Årsaken til de høye prisene er kombinasjonen kaldt vær og lite vind.

Les mer

Markedskommentar uke 43 2019

Spotprisene i forrige uke på Østlandet i prisområde NO1 ble marginalt høyere enn uken før og endte på 36,4 øre/kWh. Denne uken er høyere priset og ser ut til å bli rundt 37,9 øre/kWh.

Les mer

NVE varsler gradvis innføring av effekttariffer

NVE vil lansere flere forskjellige modeller for effekttariffer, og disse kan innføres gradvis over flere år, ifølge et nytt forslag til innretning av nettleien som snart sendes ut på høring.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?