15.04.2016

Enklere prisportal

(Europower) Det enkle er ofte det beste. Det ser Forbrukerrådet ut til å ha tenkt når de nå har gjort betydelige endringer på strømpris.no. Det er også i tråd med ønsker fra bransjen.


Strømprisportalen har møtt en del kritikk fra både bransjeaktører og fra oss i media. Nå har de tatt rev i seilene og gjort betydelige endringer på siden.


- Dette er endringer som er gjort på bakgrunn av innspill vi har fått i fra bransjen, forbrukere, dere i media og i fra den evalueringen som ble gjort av konsulent Bjørn Nagell i begynnelsen av året, forteller kommunikasjonsrådgiver Henrik Ebne i Forbrukerrådet til Europower.


Han forteller videre at hovedmålet har vært å gjøre sidene enklere og bekrefter at de fortsatt ikke er helt i land i forhold til endelig ønsket løsning.


Færre valg
Det første som slår oss med den nye portalen er at inngangssiden er gjort betydelig enklere.


Antallet valg som bruker må foreta for å få en oversikt over alternative avtalevalg er redusert og det er ikke lenger forhåndsvalgt volum og geografisk område. Det er også gjort betydelige endringer i forhold til hva du må krysse av for å velge avtale.


Her kommer en ny betydelig og etterlengtet endring, nemlig at man kan velge å krysse av for hva prisen vil bli fremover, fremfor å se hva du betalte forrige måned. Det er en betydelig forbedring.


Litt forvirrende var det også at man tidligere kunne velge mellom spotavtale eller innkjøpsavtale. For forbrukerne var det stor usikkerhet i hva som var den faktiske forskjellen mellom disse produktene, mens leverandørene mente det var lite heldig at det ble åpnet for enda en avtaletype. Litt spesielt var det også at Forbrukerrådet valgte den løsningen med tanke på at de selv hadde kritisert at det var for mange avtaletyper som var like og at dette kunne virke forvirrende for forbrukerne. Nå er disse to avtalene slått sammen som ett valgalternativ.


- Vi regnet på forskjellen og fant at denne var svært liten. Så da var det enklere å samle det til en avtale. Når elhuben kommer i gang vil dessuten alle avtalene være innkjøpspris, påpeker Ebne.


Nettleie inkludert
Det meste er blitt enklere og mer oversiktlig i prisportalen og til forbrukerne er dette et klart gode. Nå kan man for eksempel ikke velg om man skal inkludere nettleie eller ikke. Den er inkludert uansett.


Det som kanskje kunne vært beholdt var hvilket påslag leverandørene legger på spotavtalene sine. Her fremgår kun den totale prisen inkludert påslaget. For kundene er det sånn sett den totale prisen som er viktig, men for sammenligningen kunne det vært greit å ha en oversikt over hva de ulike selskapene legger på spotprisen. I tillegg er det litt uklart hvilken spotpris som faktisk er lagt til grunn, men ifølge Ebne skal det være dagens pris.


- Vi vurderte om vi skulle estimere en pris, men fant ut at det stort sett ikke vil være de alt for store endringene fra dag til dag og at en dags pris ikke vil variere så mye ut i fra månedssnittet. Vi har derfor valgt å legge dagens spot til grunn, forklarer han, men er litt usikker på om det er faktisk pris i dag eller i går som legges til grunn.


Totalt ser imidlertid prisportalen ut til å være enklere og tydeligere å forholde seg til for kundene, og det er jo hovedsaken med portalen.

Markedskommentar uke 43 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 21,5 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 19,5 øre/kWh. Forventet pris for kommende uke er 18,5 øre/kWh for Sør-Norge.

Les mer

Tilsvar til Forbrukerrådets pressemelding 21.10.2020

Forbrukerrådet sendte 21.10.2020 ut en pressemelding om at 29 strømselskap klages inn for ulovlige avtaler. Gudbrandsdal Energi AS ber Forbrukerrådet dementerer dette grunnet feilaktige opplysninger.

Les mer

Markedskommentar uke 42 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 har den siste tiden steget betraktelig, fra rundt 3-4 øre/kWh de første dagene i oktober til over 20 øre/kWh de siste dagene denne uken.

Les mer

Markedskommentar uke 41 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 2,95 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 9 øre/kWh. Det er fremdeles svært lave kraftpriser i Norge og prisene ligger godt under prisene i våre naboland som Sverige, Danmark og Finland. Forventet pris for kommende uke er 15 øre/kWh for Sør-Norge.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?