25.09.2013

Europower: Energiwende vender ikke

Energiwende


Arndt von Schemde i Thema Consulting Group mener at siden Angela Merkel fikk styrket makten sin i valget i helgen, er det sannsynlig at den tyske energirevolusjonen i hovedsak vil fortsette med uforminsket styrke. Foto: Haakon Barstad

Haakon Barstad

Haakon Barstad   Journalist i Europower

Med Angela Merkel bak roret i fire nye år, vil energirevolusjonen i Tyskland fortsette på samme kurs. – Det blir neppe store forandringer selv om det blir ny regjering, sier Arndt von Schemde.


Det er ikke bare i Nydalen i Oslo det foregår regjeringssonderinger. Også i Berlin er valgvinnerne i samtaler om hvem som skal danne ny regjering. Sittende rikskansler Angela Merkel var den store valgvinneren på søndag. Hennes parti CDU (kristendemokratene) gikk fram med 9 prosentpoeng, og endte på 42 prosent.

Regjeringspartner FDP reduserte derimot oppslutningen sin fra 15 prosent til under 5 prosent, og havnet dermed under den tyske sperrelinjen.

At Merkel fortsetter som regjeringssjef er sikkert, men det er fortsatt uklart hvem som blir med i den nye regjeringen. SPD (sosialdemokratene) gjorde også et bra valg med 25 prosent oppslutning, og er en sannsynlig ny regjeringspartner.

Både CDU og SPD er forkjempere for Energiwende og omleggingen av landets energiressurser, samtidig som de er svært opptatt av næringslivet og arbeidsplasser.

Påvirker Norden

– Det er ikke usannsynlig at tyskerne vil gjøre en revurdering av subsidieordninger, men man kan ikke forvente at det blir store endringer på Energiwende, sier Arndt von Schemde.

Han er fra Tyskland og er partner i Thema Consulting Group. Han gikk i dag gjennom energikonsekvensene av det tyske valget på et seminar i regi av Energi Norge.

Von Schemde minnet om at selv om overføringskapasiteten mellom Norge og Tyskland er begrenset, så er kapasiteten mellom Tyskland og Danmark/Sverige god.

– Utviklingen i Tyskland har derfor stor påvirkning på det nordiske markedet, og dermed også Norge. I tillegg er det flere kabler på gang, og påvirkningen vil bare bli større, sier han.

Det som kan få størst påvirkning, er hva tyskerne gjør med CO2-kvotene.

– Hvis de skulle finne på å si at kvoteprisen skal opp, vil det få veldig konsekvenser på den norske markedsprisen. Hvor ambisiøs Tyskland bestemmer seg for å være på dette området vil være avgjørende. Av alle faktorer som spiller inn, er det på dette området Tyskland har aller størst påvirkning, sier Schemde.

Prisområder

Om overgangen til fornybar energi – som er kjernen i Energiwende – blir enda mer omfattende, vil også det kunne påvirke det norske energimarkedet.

– Da vil den nye energien i større og større grad skvise ut annen energiproduksjon, og på lang sikt vil det kunne bety lave kraftpriser i Tyskland, og dermed også lavere kraftpriser for andre. Vi har allerede sett at de store pristoppene er borte, sier han

Et tredje element er om det blir etablert et kapasitetsmarked, altså at det blir opprettholdt eller etablert kraftproduksjon som kan supplere de fornybare energikildene når været tilsier det.

– Det som vil være avgjørende er hvilken rolle kablene vil ha i et slikt kapasitetsmarked. Et fjerde element vil være om de deler landet opp i ulike prisområder. Det er en stor uballanse mellom produksjonen i nord og de befolkningsrike områdene i sør. En konsekvens av det vil kunne være at det blir lavere priser i Nord-Tyskland og dyrere i Sør-Tyskland. Siden det nordiske markedet naturlig nok er knyttet opp mot Nord-Tyskland, vil det påvirke markedet her i Norge, sier han.

Husket for energi

Oppsummert mener han at den sterke seieren til Merkel betyr stø kurs.

– Det kan bli mer støtte til gasskraft, det kan bli prisområder og endringer på fornybarstøtten. Men man kan også tenke seg at den imponerende seieren til Merkel betyr at det er full støtte til energipolitikken som er ført de siste år, og at Energiwende vil ta enda mer fart. Kanskje har hun en ambisjon om å ikke bare bli husket for europolitikken, men også for den som sørget for omlegging til fornybar energi i Europa, sier von Schemde.

Nesten 90% av nettselskapene unngår funksjonelt skille

De aller fleste nettselskapene slipper unna det såkalte funksjonelle skillet, etter at Kristelig Folkeparti denne uken besluttet å støtte Senterpartiets forslag om å sette grensen ved 30.000 nettkunder.

Les mer

Blockchain vil bli like viktig som internett

Blockchain-teknologi kan senke transaksjonskostnadene og åpne nye muligheter i kraftmarkedet, ifølge ekspertene på Energi Norges fremtidsseminar denne uken.

Les mer

Halve Norge har fått ny smart strømmåler

NVE forteller at ved utgangen av 2017 hadde halvparten av norske strømkunder fått installert en ny, smart strømmåler.

Les mer

Forbrukertilsynet: Strømbransjen på klagetoppen i 2017

Strømbransjen var sammen med avisbransjen og mobilbransjen på klagetoppen hos Forbrukertilsynet i året som gikk.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]