25.09.2013

Europower: Energiwende vender ikke

Energiwende


Arndt von Schemde i Thema Consulting Group mener at siden Angela Merkel fikk styrket makten sin i valget i helgen, er det sannsynlig at den tyske energirevolusjonen i hovedsak vil fortsette med uforminsket styrke. Foto: Haakon Barstad

Haakon Barstad

Haakon Barstad   Journalist i Europower

Med Angela Merkel bak roret i fire nye år, vil energirevolusjonen i Tyskland fortsette på samme kurs. – Det blir neppe store forandringer selv om det blir ny regjering, sier Arndt von Schemde.


Det er ikke bare i Nydalen i Oslo det foregår regjeringssonderinger. Også i Berlin er valgvinnerne i samtaler om hvem som skal danne ny regjering. Sittende rikskansler Angela Merkel var den store valgvinneren på søndag. Hennes parti CDU (kristendemokratene) gikk fram med 9 prosentpoeng, og endte på 42 prosent.

Regjeringspartner FDP reduserte derimot oppslutningen sin fra 15 prosent til under 5 prosent, og havnet dermed under den tyske sperrelinjen.

At Merkel fortsetter som regjeringssjef er sikkert, men det er fortsatt uklart hvem som blir med i den nye regjeringen. SPD (sosialdemokratene) gjorde også et bra valg med 25 prosent oppslutning, og er en sannsynlig ny regjeringspartner.

Både CDU og SPD er forkjempere for Energiwende og omleggingen av landets energiressurser, samtidig som de er svært opptatt av næringslivet og arbeidsplasser.

Påvirker Norden

– Det er ikke usannsynlig at tyskerne vil gjøre en revurdering av subsidieordninger, men man kan ikke forvente at det blir store endringer på Energiwende, sier Arndt von Schemde.

Han er fra Tyskland og er partner i Thema Consulting Group. Han gikk i dag gjennom energikonsekvensene av det tyske valget på et seminar i regi av Energi Norge.

Von Schemde minnet om at selv om overføringskapasiteten mellom Norge og Tyskland er begrenset, så er kapasiteten mellom Tyskland og Danmark/Sverige god.

– Utviklingen i Tyskland har derfor stor påvirkning på det nordiske markedet, og dermed også Norge. I tillegg er det flere kabler på gang, og påvirkningen vil bare bli større, sier han.

Det som kan få størst påvirkning, er hva tyskerne gjør med CO2-kvotene.

– Hvis de skulle finne på å si at kvoteprisen skal opp, vil det få veldig konsekvenser på den norske markedsprisen. Hvor ambisiøs Tyskland bestemmer seg for å være på dette området vil være avgjørende. Av alle faktorer som spiller inn, er det på dette området Tyskland har aller størst påvirkning, sier Schemde.

Prisområder

Om overgangen til fornybar energi – som er kjernen i Energiwende – blir enda mer omfattende, vil også det kunne påvirke det norske energimarkedet.

– Da vil den nye energien i større og større grad skvise ut annen energiproduksjon, og på lang sikt vil det kunne bety lave kraftpriser i Tyskland, og dermed også lavere kraftpriser for andre. Vi har allerede sett at de store pristoppene er borte, sier han

Et tredje element er om det blir etablert et kapasitetsmarked, altså at det blir opprettholdt eller etablert kraftproduksjon som kan supplere de fornybare energikildene når været tilsier det.

– Det som vil være avgjørende er hvilken rolle kablene vil ha i et slikt kapasitetsmarked. Et fjerde element vil være om de deler landet opp i ulike prisområder. Det er en stor uballanse mellom produksjonen i nord og de befolkningsrike områdene i sør. En konsekvens av det vil kunne være at det blir lavere priser i Nord-Tyskland og dyrere i Sør-Tyskland. Siden det nordiske markedet naturlig nok er knyttet opp mot Nord-Tyskland, vil det påvirke markedet her i Norge, sier han.

Husket for energi

Oppsummert mener han at den sterke seieren til Merkel betyr stø kurs.

– Det kan bli mer støtte til gasskraft, det kan bli prisområder og endringer på fornybarstøtten. Men man kan også tenke seg at den imponerende seieren til Merkel betyr at det er full støtte til energipolitikken som er ført de siste år, og at Energiwende vil ta enda mer fart. Kanskje har hun en ambisjon om å ikke bare bli husket for europolitikken, men også for den som sørget for omlegging til fornybar energi i Europa, sier von Schemde.

Forbrukertilsynet strammer grepet mot strømselgere

Fra nyttår endrer Forbrukerombudet navn til Forbrukertilsynet, og samtidig trer to lovendringer i kraft som hver for seg kan få stor betydning for markedsføring og salg av strøm.

Les mer

Tror ikke på elbiler som energilager

Batteriforsker Magnus Thomassen ved Sintef tror elbiler kan bidra til et mer fleksibelt energisystem gjennom å kople seg ut på effekttopper, men veien er lang frem til de kan bruke til de kan bli batterier i lokale strømnett.

Les mer

Forbrukerombudet med klare råd til strømkundene

Med oppdatert strømprisportal er det enklere for kundene å styre unna lokkeavtaler. Forbrukerombudet er fornøyd, men gir likevel kundene noen råd ved valg av strømleverandør.

Les mer

Forventer økt nettleie på 30 prosent

De neste 10 årene er det planlagt investert over 130 milliarder kroner i det norske strømnettet. Dette er en nedgang på om lag 7 prosent eller 9 milliarder kroner i forhold til fjorårets analyse. Til tross for nedgangen øker nettleien med 30 prosent.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]