30.10.2013

Energimyndigheten: Större elcertutbyggnad i Sverige än Norge

VindmøllerFoto: Gunnveig Jakobsen Gudbrandsdal Energi

(Montel) Sverige måste räkna med att utbyggnaden av förnybar elproduktion inom elcertifikatsystemet kan bli större i Sverige än i Norge, skriver Energimyndigheten i ett utkast till underlaget för nästa kontrollstation.

Inför nästa kontrollstation i elcertifikatsystemet 2015 har den svenska Energimyndigheten idag publicerat ett första utkast till underlaget för beslutet och inbjuder aktörer att skicka in sina synpunkter på förslaget.

De rapporter som publiceras innehåller ännu inga analyser eller slutsatser utan istället det statistiska och historiska underlag som dessa ska bygga på. En av de slutsatser som ändå går att dra från underlagen är att Energimyndigheten räknar med att Sverige kan komma att stå för mer än halva utbyggnaden i det gemensamma målet på 26,4 TWh till 2020.

”Den gemensamma marknaden med Norge bygger på att den förnybara utbyggnaden sker där det är mest kostnadseffektivt. Sverige måste därför räkna med att utbyggnaden i Sverige kan komma att bli högre än 13,2 TWh”, skriver Energimyndigheten i utkastet.

I Sverige har anläggningar med en normalårsproduktion på 4,7 TWh godkänts sedan den 1 januari 2012 och ingår därmed i det gemensamma målet med Norge. Därmed saknas det enbart 8,5 TWh årsproduktion för att nå mer än hälften och det är sannolikt att stora delar av utbyggnaden kommer från vindkraft, skriver myndigheten.

Intresserade har till den 15 november på sig att höra av dig med synpunkter på underlaget och det färdiga uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast 14 februari nästa år.

Jesper Stärn

jesper@montel.no
14:14, Tuesday, 29 October 2013


Markedskommentar august 2019

I øyeblikket har vi et høyere strømprisnivå enn normalt for årstiden. Vi har et underskudd i ressurssituasjonen når vi summerer vannet i magasinene, snøen i fjellet og tilsig fra elver og terreng. Vi har høye marginalkostnader på de kullfyrte produksjonsenhetene. CO2 og kull prisene i sum ligger høyere enn de har gjort de senere år. Det er spådd en normal værtype fremover uten de store nedbørsmengdene i varslene. Det betyr at strømprisene vil holde seg relativt høye i tiden fremover. Det gjør at kundene vil få en høyere strømregning enn det som har vært normalt de senere årene, med unntak av fjordåret.

Les mer

Kjetil Lund: – Vi må basere oss på effekttariffer

NVE-sjef Kjetil Lund sier at svært mye taler for at det bør innføres effekttariffer i nettleien i Norge, og at et nytt høringsutspill vil komme fra direktoratet i løpet av høsten.

Les mer

Markedskommentar uke 32 2019

I juni måned kom det 150 prosent av normal nedbør i Norge. For Sverige sin del kom det normalt med tilsigsnedbør. Dette førte til høyt tilsig og mye uregulert vannkraftproduksjon som i sin tur presset ned spotprisene til rundt 30 øre/kWh etter å ha holdt seg rett i underkant av 40 øre/kWh i hele mai.

Les mer

På vei mot 20 000 mobilkunder

Gudbrandsdal Energi ønsker seg 20 000 mobilkunder innen tre år. Det skal være mulig, mener daglig leder, Jan Jansrud. Bare det trykkes på litt.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?