30.10.2013

Energimyndigheten: Större elcertutbyggnad i Sverige än Norge

VindmøllerFoto: Gunnveig Jakobsen Gudbrandsdal Energi

(Montel) Sverige måste räkna med att utbyggnaden av förnybar elproduktion inom elcertifikatsystemet kan bli större i Sverige än i Norge, skriver Energimyndigheten i ett utkast till underlaget för nästa kontrollstation.

Inför nästa kontrollstation i elcertifikatsystemet 2015 har den svenska Energimyndigheten idag publicerat ett första utkast till underlaget för beslutet och inbjuder aktörer att skicka in sina synpunkter på förslaget.

De rapporter som publiceras innehåller ännu inga analyser eller slutsatser utan istället det statistiska och historiska underlag som dessa ska bygga på. En av de slutsatser som ändå går att dra från underlagen är att Energimyndigheten räknar med att Sverige kan komma att stå för mer än halva utbyggnaden i det gemensamma målet på 26,4 TWh till 2020.

”Den gemensamma marknaden med Norge bygger på att den förnybara utbyggnaden sker där det är mest kostnadseffektivt. Sverige måste därför räkna med att utbyggnaden i Sverige kan komma att bli högre än 13,2 TWh”, skriver Energimyndigheten i utkastet.

I Sverige har anläggningar med en normalårsproduktion på 4,7 TWh godkänts sedan den 1 januari 2012 och ingår därmed i det gemensamma målet med Norge. Därmed saknas det enbart 8,5 TWh årsproduktion för att nå mer än hälften och det är sannolikt att stora delar av utbyggnaden kommer från vindkraft, skriver myndigheten.

Intresserade har till den 15 november på sig att höra av dig med synpunkter på underlaget och det färdiga uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast 14 februari nästa år.

Jesper Stärn

jesper@montel.no
14:14, Tuesday, 29 October 2013


Det har aldri blitt brukt like mye strøm i Norge som i 2017

Det har aldri blitt brukt like mye strøm i Norge som i 2017. Dette til tross for at strømprisene gikk opp og vinteren i fjor var relativt mild.

Les mer

Fremtiden er grønn og går på strøm

Tirsdag 23. januar markeres Strømmens dag over hele Norden. Det er en feiring av noe vi tar for gitt i hverdagen, men også av en utslippsfri energiløsning som skaper nye, grønne arbeidsplasser.

Les mer

Ny regjeringsplattform freder Lofoten, vil se på vannkraften

Den nye regjeringsplattformen som ble lagt frem av Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre søndag ettermiddag inneholder lite nytt om energipolitikken.

Les mer

Markedskommentar januar 2018

I vår markedskommentar for januar 2018 loser vi deg gjennom kraftmarkedet slik det ligger an pr. nå. Vi har god hydrologisk balanse i starten av 2018 og det påvirker strømprisene. Samtidig har vi vært igjennom kuldeperioder som har ført til høyt forbruk, som også påvirker strømprisene.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]