07.04.2016

Energimeldingen er like om hjørnet

(Montel) Regjeringens varslede energimelding vil komme innen veldig kort tid, ifølge olje- og energiminister Tord Lien (Frp).


– Energimeldingen vil straks oversendes Stortinget, sa Lien på Energi Norges vinterkonferanse i København torsdag.


Han gikk inne noe nærmere inn på dagen meldingen blir lagt frem, men etter det Montel har grunn til å tro vil den legges frem fredag 15. april, for å ha håp om å få den behandlet i Stortinget før sommeren.


Lien varslet i foredraget om at fokuset på markedsløsninger kommer til å være fremtredende i meldingen.


– Vi har sett at subsidieordninger i de nordiske og europeiske markedene har vært avgjørende for investeringer i ny produksjon. Samtidig har de skapt en ubalanse i markedene som har gjort det krevende å finne investeringslønnsomhet, også der det er gode subsidieordninger, sa Lien.


– Vi kan ikke finansiere lønnsomheten med subsidier, fortsatte han.


Energiministeren la vekt på at man i fremtiden må utvikle kraftsystemet slik at det er prissignalene som styrer hvor det kommer nye investeringer.


– Dette må faktisk også bety at konsumentene betaler prisen når systemet ikke er robust nok.


Tror på konkurranse
Lien trakk også frem at regjeringen har sendt ut et forslag på høring om endringer i energiloven som åpner for privat eierskap av utenlandskabler.


– Dette forslaget vil om kort tid sendes over til Stortinget. Jeg har tro på konkurranse, og at det er fornuftig å få inn privat kapital som deler risikoen med staten, og dermed strømkundene, når det skal investeres i kabler, sa Lien.


Han la også til at han hadde vært spent på om regjeringens forslag om innføring av funksjonelt og selskapsmessig skille for nettselskapene skulle få flertall på Stortinget. Dette ble sikret ved hjelp av støtte fra Venstre og Miljøpartiet De Grønne.


Lien reagerer derimot sterkt på signalene fra Arbeiderpartiet om at partiet kan være villig til å ta en omkamp om saken etter valget i 2017.


– Det vil være svært uklokt av nettselskapene å basere sin strategi på at Ap snur om dette. For det første er det helt fullstendig usannsynlig at Ap vinner valget i 2017. For det andre tror jeg det er helt usannsynlig at Ap snur i saken hvis de kommer i posisjon, fordi partiet tradisjonelt har vært opptatt av å høste verdier fra denne fantastiske bransjen. Så dette ville jeg ikke basert meg på, sa Lien, og høstet latter fra salen.


Gert Ove Mollestad
gert@montel.no

Bytte av strømmålere har vært en suksess

97 prosent av alle målepunkter i Norge har fått ny strømmåler per januar 2019, ifølge ny statusrapport fra NVE. Investeringskostnadene er også 1 milliard kroner lavere enn forventet.

Les mer

Markedskommentar mai 2019

Hydrologisk balanse var tidlig i mai dårligere enn på samme tid enn i fjor. Nedbør de siste dagene samt varsler om mer nedbør fremover vil dog være med å bedre denne.

Les mer

Markedskommentar uke 19 2019

I løpet av ukens seks første dager har systemprisen variert mellom 40 og 43 øre/kWh, mot 28-40 øre/kWh tilsvarende dager i forrige uke.

Les mer

Bygger Nordens største batteri

Det finske vindkraftselskapet TuuliWatti Oy bygger Nordens største batteri til 3,5 millioner euro i vindparken Viinamäki i Finland.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?