17.02.2014

Energi Norge vil ha DSO’er

EnergiNorge+logo+III sitt innspill til Reiten-utvalget argumenterer Energi Norge for at de største nettselskapene bør få et overordnet ansvar i sine områder.

Energi Norge sendte i torsdag sitt innspill til Reiten-utvalget. Bransjen største interesseorganisasjon mener at det bør innføres såkalte DSO’er i Norge, altså at de store regionale nettselskapene skal få et koordinerende ansvar i sine områder.

– Energi Norge støtter at det åpnes for DSO’er. Dette åpner en mulighet for en fremtidig fornuftig tilpasning, skriver organisasjonen.

De legger til grunn at de største selskapene allerede har et overordnet ansvar som anleggs- og områdekonsesjonærer, og at dette ansvaret bør gjøres tydeligere.

– Områdekonsesjonær oppfattes som DSO innenfor sitt område definert av områdekonsesjonen, men uten rettigheter eller plikter utover dette. Anleggskonsesjonærer kan vanskelig oppfattes å ivareta en DSO rolle for et definert geografisk område, og bør derfor koordineres med tilgrensende områdekonsesjonærer, gjennom etableringen av et gitt antall koordinerende DSO’er, heter det i innspillet.

Skal bestemme nettleien

Energi Norge mener DSO’ene skal ha et overordnet ansvar for kraftsystemplanlegging og nettutvikling.

– Og eventuelt felles tarifferingsoppgaver for et større avgrenset geografisk område, legger de til.

Detaljene i hvor stort ansvar DSO’ene skal ha, vil de komme tilbake til. De minste selskapene skal imidlertid ikke bli helt kjørt over av de store:

– Lokale nettselskaper er betydelige bidragsytere til lokalsamfunnet. Det bør derfor søkes løsninger som ivaretar de lokale og regionale interesser og behov, og legges til rette for gode prosesser og tilpasninger, som sikrer en frivillig og god fremtidig utvikling, heter det i innspillet.

– Konsolideringen vil fortsette

Når det gjelder antall nettselskaper foregår det i forkant av Reitens-utvalgets rapport, en maktkamp mellom de største og de minste nettselskapene. Her er Energi Norge påpasselig med å ikke ta stilling.

– Hvert selskap og dets eiere må stå fritt til å vurdere og å beslutte om egen utvikling og struktur. Det er viktig at det søkes tilstrekkelig fleksibilitet i løsninger, regelverk og utvikling for å sikre gode prosesser og gode løsninger, heter det i notatet.

Organisasjonen slår imidlertid fast at kravene kommer til å øke for nettselskapene. De aksepterer presset politikerne legger på de minste selskapene:

– Utfordringene bør møtes av både myndigheter og bransje med et offensivt utgangspunkt. Det er derfor positivt at Ekspertgruppen er bedt om å utvikle et syn på fremtidige roller og struktur. Energi Norge legger til grunn at utviklingen med konsolidering og færre nettselskaper vil fortsette, skriver de.

Tar ikke stilling til 100.000-grensen

Energi Norge er klar på at hvis man skal gå fra tre til to nettnivåer, må regionalnettet bli en del av distribusjonsnettet, og ikke av sentralnettet.

– Dersom en slik prosess skulle ende med at hele eller store deler av dagens regionalnett defineres som transmisjon (sentralnett red. anm.) vil dette kunne ha betydelige konsekvenser for fremtidig eierskap, drift og utvikling. En slik utvikling anses som svært uheldig både i forhold til lokalt/regionalt eierskapet og å utvikle robuste nettselskaper, skriver de.

Et tema berører de imidlertid ikke i det hele tatt, nemlig om det skal være like strenge krav til skillet mellom produksjon og distribusjon mellom store og små kraftselskaper. I dag kreves det en strengere organisering i selskaper med mer enn 100.000 nettkunder.

Denne problemstillingen nevner ikke Energi Norges med et ord.

Les mer Oluf Ulseths begrunnelse for innspillene i egen sak. Se link til høyre på siden.

Les også om andre organisasjoners innspill i neste nummer av Energi.

Markedskommentar uke 15 2019

Spotprisene har løftet seg denne uken da høytrykkspreget vær har gitt lite vind og nedbør. Mer høytrykk i værvarslene kombinert med høyere brenselspriser og CO2-kvotepriser har bidratt til høyere priser i terminmarkedet for kraft.

Les mer

Endeløs vinter - et reisebrev

Endless Winter er et eksperiment i bærekraftig fjellsport. Vi følger skikjører Nikolai Schirmer i et forsøk på å kjøre bedre på ski uten de vanlige CO2-intensive frynsegodene til en proff skikjører.

Les mer

Markedskommentar april 2019

Vi har lagt bak oss en kald vinter med høye strømpriser og generelt høyt strømforbruk blant folk flest. Dette har påvirket strømregningene våre og dermed også økt trykket inn mot strømleverandørene. Nå har været blitt mildere og forbruket har gått ned. Det samme har strømprisene.

Les mer

Markedskommentar uke 14 2019

Denne uken har vært mild med temperaturer godt over normalen for årstiden. Spotprisene har vært relativt stabile med mindre svingninger denne uken.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?