Hjem > Siste nytt > Energi Norge med ny HMS-veileder

Energi Norge med ny HMS-veileder

Thomas Gundersen
Publisert 09.02.2016, sist oppdatert 05.09.2017

12031-1024x576Foto: Ruhne Nilssen


(enerWE) Det verste som kan skje en bedrift er ikke at en alvorlig hendelse skjer, men at samme eller lignende hendelse skjer en gang til.


Arbeidsgiverorganisasjonen Energi Norge lanserte nylig en ny veileder for granskning av HMS-hendelser, et dokument som sto høyt på ønskelisten til medlemsorganisasjonene.


Ønsket av nettverket


– Vi har fått innspill fra vårt nettverk på hvilken type veiledere bransjen har behov for. Vi har allerede utarbeidet noen, blant annet innen rapportering av HMS-statistikk, bransjestandard for sikkerhetsarbeid og for helikoptertransport. En veiledning for gransking av HMS-hendelser var også et ønske, sier Maria Benestad Astrup, HMS-rådgiver i Energi Norge.


Arbeidsgruppen fant etter en kartleggingsprosess ut at det fantes et behov for å utarbeide en lik metodikk for hvordan HMS-hendelser skal granskes.


– Det er viktig at granskning blir sett på som en prosess for å ta lærdom av hendelsen, ikke for å utdele skyld. Man må lære av hendelsene som har skjedd, slik at det ikke skjer på nytt. Det verste som kan skje en bedrift er ikke at en alvorlig hendelse skjer, men at samme eller lignende hendelse skjer en gang til, understreker Benestad Astrup overfor enerWE.


Samkjøre metodikken


Energi Norge vil også arrangere todagers kurs i granskingsmetodikk basert på den nye veilederen.


– Når man bruker lik metodikk er det også lettere å diskutere og utveksle erfaringer med andre i næringen, sier Benestad Astrup, og legger til:


– Vi ønsker å få til et proaktivt HMS-arbeid, at ikke alt er reaktivt. For det å innhente skadestatistikk er jo en reaktiv handling. Vi ønsker å se fremover i tid og unngå at hendelser skjer, jobbe forebyggende, forklarer Benestad Astrup.


Nullvisjon for skader


Energi Norges strategidokument for HMS uttrykker høye ambisjoner for reduksjon av arbeidsrelaterte skader i fornybarnæringen, og beskriver en nullvisjon. For å nå nullvisjons-målet mener organisasjonen det er et realistisk delmål å redusere skadeantallet med 15% hvert år frem til 2020.


– Energi Norge og kraftnæringen har sammen gjort en risikovurdering på bransjenivå på bakgrunn av tilgjengelig dokumentasjon og satt en visjon om null skader, og et bransjemål om 15% årlig skadereduksjon utfra det. Dette er vedtatt i Styret til Energi Norge, avslutter Benestad Astrup.


Les hele saken hos enerWE.

Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?