05.02.2015

Energi Norge jubler over nytt mål for klimakutt

(Montel) Energi Norge mener regjeringens forslag om å knytte Norges klimamål opp til EUs mål på 40 prosent gir forutsigbarhet for fornybarnæringen.

– Dette er et meget godt forslag. Det sikrer klare og ambisiøse klimaforpliktelser innenfor en europeisk ramme, som gir forutsigbarhet og like rammebetingelser i vårt felles marked. Dette er fullt ut i tråd med de innspill Energi Norge har gitt om utforming av norske klimaforpliktelser, sier administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge i en pressemelding.

Tidligere i dag la regjeringen frem et forslag om at Norges klimamål for 2030 skal være felles med EUs mål på 40 prosent, målt mot 1990-nivå. Det innebærer et kutt på 43 prosent i innenfor EUs kvotehandelssystem og felles retningslinjer for kutt utenfor denne sektoren.

– Det er positivt at regjeringen gjennom dette forslaget sikrer norske myndigheter en aktiv rolle i utformingen av den europeiske klima- og energipolitikken. Arbeidet med rammeverket og byrdefordeling utenfor kvotepliktig sektor er svært viktig, inkludert fleksibilitet mellom sektorer og mellom land. Videre har EU lagt opp til å utvikle et nytt system for oppfølging av mål og virkemidler frem mot 2030, som også vil være viktig for Norge, sier Ulseth i pressemeldingen.

Med de føringer som ligger i EUs vedtak om byrdefordeling, legger Energi Norge til grunn at norske forpliktelser utenfor kvotepliktig sektor vil ligge på 35-40 prosent kutt fra 2005-nivå, ifølge Energi Norge.

Regjeringens forslag støttes av Venstre, Krf og Arbeiderpartiet, men møtes med besk kritikk av både SV og Miljøpartiet De Grønne.

”Skuffende klimapolitikk fra de blågrønngule. Hvorfor skal ikke Norge sette et eget utslippsmål? Dette blir uklart og tannløst,” skriver SV-leder Audun Lysbakken på Twitter.

Miljøstiftelsen Zero er også kritisk og skriver i en pressemelding at det fortsatt er i det blå hva Norges klimamål for 2030 er.

– Norges klimamål må forsterkes, forenkles og forbedres. Det regjeringen har lagt fram i dag gjør ingen av delene. Da glipper regjeringens mulighet til å komme på offensiven i klimapolitikken. I stedet vegrer de seg for å si klart og tydelig hva de vil gjøre for å redusere klimagassutslipp og utvikle klimaløsninger, sier Zero-leder Marius Holm.
Olav Vilnes
olav@montel.no

Elsikkerhet i Landbruket - Energisenteret

Visste du at nærmere syv av ti branner i landbruket har en elektrisk årsak? Det har Energisenteret i Hunderfossen Eventyrpark tenkt å gjøre noe med.

Les mer

Markedskommentar uke 26 2019

Spotprisene har i uke 26 vært på samme nivå som i forrige uke og har ligget rundt 30 øre/kWh, med mindre variasjoner fra dag til dag.

Les mer

Markedskommentar uke 24 2019

Etter flere uker med store nedbørsmengder er den hydrologiske balansen forbedret med rundt 6 TWh siden starten av juni. Denne uken vil mest sannsynlig ende på normale nedbørsmengder i Norge, men bare rundt halvparten av normalen i Sverige. Fremtidsmarkedet har svekket seg med nesten 2 øre i fronten og rundt et halvt øre på de lengre kontraktene.

Les mer

Felles løsning for mobilbetaling i Europa

Hele sju ulike leverandører av betalingstjenester slår seg sammen for å forenkle mobilbetaling i Europa. Vipps er Norges "representant" i dette samarbeidet som blant annet skal bestå av den kinesiske kjempen Alipay.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?