20.04.2015

Energi Norge ber om skattelette for vannkraft

(Montel) Vannkraft må få de samme skattelettelsene som annen norsk næringsvirksomhet hvis skattesatsen senkes fra 27 til 20 prosent slik Scheel-utvalget foreslår, mener Energi Norge.

Bransjeorganisasjonen har skrevet en høringsuttalelse til Scheel-utvalgets rapport, som ble presentert før jul.

Der tar Energi Norge til orde for at også vannkraftproduksjon må omfattes av utvalgets forslag om å redusere selskapsskatten for all annen næringsvirksomhet fra 27 til 20 prosent.

Energi Norge viser til at kraftsystemene i Europa blir stadig mer integrerte, og da får rammevillkårne stor betydning for hvor ny produksjon blir lokalisert. Dermed blir også vannkraft en konkurranseutsatt næring, mener organisasjonen.

– Vannkraft beskattes i dag svært strengt og har vært gjenstand for flere skatteskjerpelser de senere årene. For å unngå ytterligere konkurransevridning i vannkraftens disfavør, er det viktig at også vannkraft omfattes av lettelser i selskapsskattesatsen uten at denne fordelen skal elimineres gjennom økt grunnrenteskatt, sier næringspolitisk rådgiver Ingvar Solberg i Energi Norge i en pressemelding.

Høringsuttalelsen kan lastes ned her.

 

Gert Ove Mollestad
gert@montel.no

Varsler endringer i strømprisportalen før jul

Forbrukerrådet tar grep for å hindre at lokkeavtaler kommer på topp på portalen Strømpris.no, og varsler at lengden på avtalen vil få en avgjørende betydning for plassering på listen.

Les mer

Markedskommentar uke 45 2019

Denne uken har gradestokken krøpet langt ned på minussiden og det har fått direkte følger for spotprisene. Det toppet seg på onsdag med over 53 øre/kWh i gjennomsnitt for hele døgnet. I timen mellom 18 og 19 var timesprisen helt oppe på 85,7 øre/kWh. Årsaken til de høye prisene er kombinasjonen kaldt vær og lite vind.

Les mer

Markedskommentar uke 43 2019

Spotprisene i forrige uke på Østlandet i prisområde NO1 ble marginalt høyere enn uken før og endte på 36,4 øre/kWh. Denne uken er høyere priset og ser ut til å bli rundt 37,9 øre/kWh.

Les mer

NVE varsler gradvis innføring av effekttariffer

NVE vil lansere flere forskjellige modeller for effekttariffer, og disse kan innføres gradvis over flere år, ifølge et nytt forslag til innretning av nettleien som snart sendes ut på høring.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?