12.02.2014

”En massiv höjning av kvoterna”

[caption id="attachment_1769" align="alignright" width="680"]Hovedbilde_vind Foto: Gudbrandsdal Energi[/caption]

(Montel) Martin Brink, trader på Din El beskriver Energimyndighetens förslag, att höja kvotkurvan från 14,4 procent till 23 procent år 2016 som ”massiv”.

– Många aktörer kommer nog att se över sina investeringskalkyler efter det här, säger han.

Energimyndighetens konstaterar i sin rapport att den svenska kvotplikten måste höjas med 75 TWh under perioden 2016-2035 för att avtalet med Norge ska uppfyllas. Eftersom NVE föreslår att den norska kvotkurvan sänks blir den sammanlagda ökningen 61 TWh.

”Det förslag till kvotjustering som Energimyndigheten tagit fram innebär att kvotplikten höjs med 34 TWh under 2016-2019, varav 8 TWh 2016”, skriver Energimyndigheten i rapporten.

Det innebär att kvotkurvan i Sverige för år 2016 höjs från 14,4 till 23 procent, vilket är mer än vad många marknadsaktörer som Montel varit i kontakt med hade räknat med. Priserna hos Mäklaren SKM har också rusat direkt efter att rapporten presenterades (se länk).

Över 200 SEK/MWh
– Myndigheten visar att de var beredda att ta i för att komma igenom barriären för den fortsatta utbyggnaden som dagens låga prisnivåer innebär, säger Martin Brink, men varnar för att det kan komma en prisrekyl nedåt eftersom många säljare avvaktat rapporten innan de kommer ut med certifikaten på marknaden.

– Vi har trots allt ett stort överskott i marknaden. Men priserna bör kunna etableras en bra bit över 200 SEK/MWh, men för att komma upp i 300 SEK/MWh måste vi nog först se en tydlig minskning av överskottet.

Ökade kundkostnader
Energimyndigheten konstaterar i rapporten att under åren 2016-2020, då kvoterna höjs som mest kan detta medföra att elkundernas kostnader ökar med 1,8-3,5 öre per kWh.

I rapporten framgår att det återstår cirka 21 TWh kvar att bygga i det gemensamma norsk-svenska elcertifikatsystemet, räknat på hur mycket som var installerat i oktober 2013.

Energimyndigheten föreslår också att det årligen görs en analys av förhållandet mellan gällande kvoter och de faktorer som kvoterna baseras på, som ska presenteras årligen. Syftet är att förbättra förutsägbarheten i marknaden.

Vidare föreslås att torven även fortsättningsvis vara berättigad med elcertifikat.

Anton Tigerstedt

anton@montel.no
17:29, Tuesday, 11 February 2014


Flere nettselskap må sette opp nettleien fra 2018

Tre av fire strømkunder må regne med økt nettleie neste år. Det viser en undersøkelse blant Energi Norges medlemsbedrifter. Årsaken er store investeringer i strømnettet.

Les mer

Væromslag førte til 15 prosent lavere kraftproduksjon i Norge

Norge får mellom 95 og 97 prosent av sin strøm fra vannkraftverkene. Så lenge det er nok vann i vannmagasinene kan kraftproduksjonen økes og senkes for å tilpasses etterspørselen.

I forrige uke ble det brukt markant mindre av vannreservene enn i uken før, og fyllingsgraden på landsbasis ligger nå på 78,1 prosent.

Les mer

Verdens største flytende solpark produserer strøm

Kinas største vannkraftselskap har investert rundt 1,2 milliarder kroner i prosjektet. I går kunne anlegget produsere strøm.

Les mer

Stortingsflertallet kan vedta skjerming av små nettselskap

Senterpartiet la fredag frem et lovforslag i Stortinget som sikter mot å skjerme små nettselskap med færre enn 30.000 kunder fra det såkalte funksjonelle skillet

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]