21.08.2014

Elsykler er nå et enda bedre miljøalternativ

Wisper 905Denne sommeren er det ventet at salget av elsykler dobles for andre året på rad, samtidig har ståhjulinger gjort sitt inntog i Norge.Elektriske framkomstmidler er i vinden, og nå har myndighetene inkludert både elsykler og ståhjulinger i registeret over produkter som skal håndteres som elektrisk avfall. På tide, mener aktører i bransjen. Foto. Wisper 950.

OSLO: Økt miljøbevissthet og jakt på alternativer til bilkjøring har ført rundt 15 000 elsykler ut på norske veier de siste årene. Nå nærmer flere av de tidligste modellene seg slutten på forventet levetid. Gunnar Murvold, administrerende direktør i returselskapet RENAS, håper at sykkeleierne vil holde på de grønne tankene selv om elsykkelen kasseres.

– Selv miljøvennlige framkomstmidler kan skade miljøet etter endt levetid, sier Murvold.

– Mange tenker nok at «en sykkel er en sykkel» og kaster dem rett i containere, men da er skaden allerede skjedd. Det er viktig å huske at både elsykler og ståhjulinger har batterimotorer, kabler og styringspanel og må derfor behandles som elektrisk avfall, forteller Murvold.

En enkel oppfordring

Denne sommeren ble miljøsykler innlemmet i myndighetenes register over elektriske og elektroniske (EE) produkter. Dermed er forhandlere blitt pålagt å ta hånd om produktene etter endt levetid og besørge innsamling. Dette er til stor hjelp, både for miljøet og tidligere eiere. Murvold har følgende, enkle oppfordring til publikum:

– Når den tid kommer, ta med deg din gamle elsykkel tilbake til forhandleren eller et mottak av EE-avfall i stedet for å kaste den. Det er den beste måten å sikre at elektronikken og de gamle batteriene blir tatt hånd om på en forsvarlig måte, forklarer RENAS-direktøren.

Kvalitetsforskjeller gjør regelverket nødvendig

Mens gevinsten for EE-registreringen tilfaller miljøet, faller kostnaden på importørene. Bedrifter som er tilsluttet RENAS må betale et miljøgebyr på 0,1 prosent av importverdien på alle nye elsykler. Dette gebyret skal dekke kostnadene til innsamling og gjenvinning av kasserte elsykler. På en elsykkel til 10 000 kroner utgjør miljøgebyret 10 kroner.

Daglig leder i elsykkelforhandleren EVO Direkt, Jo Espen Bjerk, mener likevel EE-registreringen er et godt tiltak.

– Tatt i betraktning salgsvolumet de siste årene, samt forventet levetid på sykkel og batterier, virker det som et fornuftig tidspunkt å få på plass retningslinjer for behandling av kasserte elsykler nå, sier Bjerk.

Garantiperioden for elsykler og batteri er vanligvis to år, men det er betydelige kvalitetsforskjeller mellom miljøsyklene. Desto viktigere er et regelverk for håndtering av kasserte modeller.

- Det er få markeder hvor jeg har sett like store kvalitetsforskjeller som i elsykkelmarkedet, medgir Bjerk, som håper at innføringen av miljøgebyr vil bidra til en mer helhetlig grønn profil for det elektriske framkomstmiddelet – uavhengig av kvalitet.

– Det viktigste er en bevissthet rundt hvor man gjør av elektrisk avfall. Vi ønsker å tilrettelegge slik at folk kan ta mer miljøbevisste valg, avslutter RENAS-direktør Murvold.

 

Rapport: Vind- og solkapasitet vil dobles i Sverige før 2030

Fornybarkapasiteten, ekskludert vannkraft, i Sverige er ventet å øke fra 14,8 GW i 2019 til 30,4 GW i 2030, ifølge en ny rapport fra Global Data.

Les mer

Elsikkerhet i Landbruket - Energisenteret

Visste du at nærmere syv av ti branner i landbruket har en elektrisk årsak? Det har Energisenteret i Hunderfossen Eventyrpark tenkt å gjøre noe med.

Les mer

Markedskommentar uke 26 2019

Spotprisene har i uke 26 vært på samme nivå som i forrige uke og har ligget rundt 30 øre/kWh, med mindre variasjoner fra dag til dag.

Les mer

Markedskommentar uke 24 2019

Etter flere uker med store nedbørsmengder er den hydrologiske balansen forbedret med rundt 6 TWh siden starten av juni. Denne uken vil mest sannsynlig ende på normale nedbørsmengder i Norge, men bare rundt halvparten av normalen i Sverige. Fremtidsmarkedet har svekket seg med nesten 2 øre i fronten og rundt et halvt øre på de lengre kontraktene.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?